Været avgjorde om hytta var lovlig oppsatt

En hytte ble oppført med ytterkledning som ikke fulgte anbefalingene fra Byggforsk. Likevel mente lagmannsretten at det ikke var noen mangel, fordi hytta var lite utsatt for regn.

<p><b>MYE VÆR.</b> Selv om bygget ikke følger byggestandardene trenger det ikke å være noen mangel dersom klimaet i området tilsier at det skal holde. Det slår en fersk lagmannsrettdom fast. Hytta på bildet har ikke noe med den aktuelle dommen å gjøre. Illustrasjonsfoto: colourbox.com/Silke Kitscha Frederiksen</p>

MYE VÆR. Selv om bygget ikke følger byggestandardene trenger det ikke å være noen mangel dersom klimaet i området tilsier at det skal holde. Det slår en fersk lagmannsrettdom fast. Hytta på bildet har ikke noe med den aktuelle dommen å gjøre. Illustrasjonsfoto: colourbox.com/Silke Kitscha Frederiksen

Ytterkledningen på en nyoppført hytte i Stor-Elvdal skapte konflikt mellom kjøper og håndverker. Kjøperen mente at ytterkledningen på hytta ikke var utført på «faglig godt vis», etter bustadoppføringsloven, fordi det ikke var benyttet såkalt krysslekting.

Saken ble nylig avgjort i Eidsivating lagmannsrett.

Selv om løsningen ikke var i samsvar med anbefalinger fra Byggforsk, kom lagmannsretten til at det ikke forelå en mangel.

Det ble lagt vekt på at den valgte løsningen, ut ifra hyttas beliggenhet og utforming, var like tilfredsstillende som Byggforskanbefalinger.

Lite slagregn på stedet

Panelet på ytterveggene besto av stående kledning med not og fjær. Under var det benyttet horisontale lekter mellom ytterkledningen og vindsperren. Kjøper mente at det skulle vært benyttet både horisontale og vertikale lekter for å sikre utlufting.

I Byggforsks anbefalinger står det at de anbefaler robuste løsninger, som skal fungere godt i hele Norge.

«Anbefalingene er i liten grad differensiert med hensyn til de ulike klima og værforholdene i landet. Dette innebærer at en anbefalt løsning ikke alltid trenger å være nødvendig og heller ikke den mest optimale alle steder».

Lagmannsretten tok utgangspunkt i at «slagregn er den største påkjenningen for yttervegger, og at denne hytta i begrenset grad er utsatt for dette».

Målinger fra Meteorologisk institutt viste at hytta lå i et område med lite slagregn.

I tillegg er hytta utformet med store takutstikk og lave vegger som reduserer påkjenningen fra regn ytterligere.

Unntak fra hovedregelen

Denne dommen kan også få betydning for andre tilsvarende saker. Ifølge Advokatfullmektig Andreas Tangen Grøstad ved Steenstrup Stordrange fremstår denne avgjørelsen som et unntak fra hovedregelen.

– Tidligere rettspraksis sier at det foreligger en mangel dersom det er valgt løsninger som strider mot forskrifter, standarder, bransjenormer, vanlig oppfatning mellom fagfolk etc. sier han i en pressemelding. 

Kan gjelde andre steder

Grøstad peker på at man kan tenke seg til et motsatt tilfelle:

– Selv om en løsning er akseptabel etter vanlig standard, kan den fortsatt være mangelfull på grunn av særegne forhold, som for eksempel lokale værforhold.

– Som entreprenør eller håndverker kan man ha som hovedregel å ta utgangspunkt i bransjekutyme og lignende. Samtidig bør man ved hvert enkelt oppdrag vurdere om det gjør seg gjeldende særlige forhold som tilsier at arbeidet må utføres på en annen måte enn det som er sedvanlig.

Må betale

Kjøperne av hytta fikk altså ikke medhold i lagmannsretten, og ble dømt til å betale saksomkostninger for begge parter i tingretten og lagmannsretten – til sammen 447.822 kroner. I tillegg må de betale for utgiftene til fagkyndige meddommere i lagmannsretten.Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå