Vi har stadig mer boliggjeld

Ferske tall fra SSB viser at vi har stadig mer i boliglån. – Urovekkende, sier norsk sjeføkonom.
<p><b>LÅNEFEST:</b> Nordmenn har fått over 50 prosent mer i boliglån på fem år.<br/></p>

LÅNEFEST: Nordmenn har fått over 50 prosent mer i boliglån på fem år.

Gjeldsvekst. Lånebelastningen for boligeiere fortsetter å øke, det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I 2012 hadde husholdninger som eier bolig, i gjennomsnitt nesten 1 million i lån. 

I snitt økte gjenstående lån med 55 prosent fra 2007 til 2012.

– Den høye gjeldsveksten er urovekkende, sier Harald Magnus Andreassen, som er sjeføkonom i Swedbank.

LES OGSÅ: Derfor går vi i kreditt-fella

Alle har mer. Levekårsundersøkelsen viser at låneveksten fortsetter i alle deler av befolkningen.

Barnefamilier (med barn under syv år) har i gjennomsnitt nesten 2 millioner i boliglån.

Gjelden øker mest blant middelaldrende og eldre. Par i aldersgruppen 67 år og over har i gjennomsnitt 230 000 kroner i lån. Par som er 45-66 år gamle, har over tre ganger så mye lån, 730 000 kroner. Selv om veksten har vært stor i disse gruppene, har de fremdeles langt mindre lån enn yngre, skriver SSB.

Enslige forsørgere har1,2 millioner i lån i gjennomsnitt.

Aleneboende mellom 16 og 44 år har 1,1 millioner i gjenstående boliglån, noe som er mer enn dobbelt så mye som i 2004.

<p><b>GJELDSVEKST</b>: Låneveksten fortsetter i alle deler av befolkningen<b>.</b> Tall fra 2012 er grønnest. <b><br/></b></p>

GJELDSVEKST: Låneveksten fortsetter i alle deler av befolkningen. Tall fra 2012 er grønnest.


LES OGSÅ: Nedbetaling av billån eller spare til bolig?

Bruker mer på bolig. Stort sett alle typer husholdninger har opplevd økning i boutgiftene. De som bruker mest penger på å bo er par med barn i alderen 0-19 år.

I 2012 brukte norske husholdninger i gjennomsnitt 69 600 kroner på boliglån og husleie. Det er en økning på 21 prosent, i løpende kroner siden 2007, står det i pressemeldingen.

Den prosentvis største økningen i samlede boutgifter er i gruppen par over 66 år som ikke har barn. I denne gruppen har boutgiftene økt med 52 prosent fra 2007.

LES OGSÅ: Unge vil slite mest med høyere rente

Stor risiko. Harald Magnus Andreassen, som er sjeføkonom i Swedbank påpeker at gjeldsveksten er i overkant av inntektsveksten.

<p><b>BEKYMRET:</b> Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener den norske gjeldsveksten er urovekkende. Foto: Scanpix</p>

BEKYMRET: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener den norske gjeldsveksten er urovekkende. Foto: Scanpix

Kun Nederland og Danmark har høyere gjeld i forhold til inntekten, opplyser Andreassen.

– Hvis alle hadde et likt nivå på gjelden, ville det vært til å leve med. Utfordringen er at enkelte husholdninger har vesentlig mer gjeld, noe som bidrar til å dra opp snittet, sier han.

Sjeføkonomen mener det høye gjeldsnivået gjør nordmenn utsatt:

– Mange mennesker kan havne i en sårbar posisjon. Det er også en åpenbar risikofaktor for stabiliteten i økonomien, sier Andreassen. 

Han viser til at dersom alle skal nedbetale gjelden samtidig, vil det kunne gi store ringvirkninger til resten av økonomien. 

LES OGSÅ: Bankene krever at du tåler rentesjokk

Om Levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen er gjennomført av SSB. Det er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen. Undersøkelsen gjennomføres som telefonintervju, og i 2012 ble det trukket et utvalg bestående av i alt 11 387 personer i alderen 16 år og over. I alt 6 186 personer svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 55,6 prosent.


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå