De praktiske tingene som må ordnes i et arveoppgjør

Det er mange praktiske ting som skal ordnes, når en person dør. Skjemaer skal fylles ut og sendes inn. Alt dette kommer i tillegg til sorgen som også skal bearbeides. Her er en  oversikt over hvordan du skal gå frem.
<b>Skal sendes inn:</b> Arvemeldingen er blant de skjemaene man må passe på å sende inn etter et dødsfall.
Skal sendes inn: Arvemeldingen er blant de skjemaene man må passe på å sende inn etter et dødsfall.

1. Melde dødsfallet til skifteretten

Når en person dør, skal arvingene melde dødsfallet til skifteretten. Dette vil begravelsesbyrået ofte hjelpe til med, men det er viktig å sjekke at det blir gjort.

2. Privat eller offentlig skifte

Dere kan velge å fordele verdiene i boet selv (skifte boet som det heter på fagspråket), eller la skifteretten gjøre det. De fleste velger å skifte boet selv, og det er en forholdsvis enkel jobb å gjøre hvis økonomien til den avdøde er oversiktlig.

Men før dere velger å skifte boet selv, må dere være sikre på at dere kjenner den avdødes gjeldssituasjon. For skifter dere boet selv, overtar dere (en eller flere av arvingene) ansvar for den avdødes gjeld. Derfor er det greit å sjekke om den avdøde har stor kredittkortgjeld eller andre utestående fordringer man ikke vet om.

Tommelfingerregelen er: Har avdøde komplisert økonomi, eller dere aner ugler i mosen – ikke ta privat skifte – la skifteretten styre.

Skifteretten tar 25 rettsgebyrer (for tiden 21 125 kr) for å gjennomføre skiftet.

Velger dere privat skifte, er det ikke noe i veien for at dere bruker hjelp til skiftet. Det kan for eksempel ofte være greit å bruke en advokat til å hjelpe til med skifte. Han kan hjelpe til både med frister og regler, slik at dere sparer penger underveis.

3. Uskifte

Hvis avdøde har gjenlevende ektefelle, skal denne kunne få sitte i uskiftet bo. Se et tidligere kapittel om uskifte.

4. Proklama

Dere kan via skifteretten velge å utstedet et såkalt proklama. Dette er en annonsering av dødsfallet og en oppfordring til avdødes kreditorer om å melde seg. De som ikke melder seg innen seksukersfristen, mister kravet sitt.

Noen krav består uansett – for eksempel de med pant i gjenstander. Sjekk derfor eiendomsregisteret og Brønnøysundregistrene om at det ikke er noen skjulte feller.

Proklamaet kan være med å avgjøre om dere ønsker å overta skiftet privat eller ikke. Dere behøver ikke utstede proklama. Har dere full kontroll over økonomien, er det ikke nødvendig.

NB: Var avdøde selvstendig næringsdrivende bør dere alltid utstede ­proklama!

5. Skifteattest

Skifteretten utsteder en skifteattest hvis dere overtar boet til skifte. Attesten utstedes til den/dem som har overtatt avdødes gjeld. De som får utstedet attesten, kan nå foreta fordelingen av boet – etter arvelovens regler. Attesten må dere ha for å få tilgang til bankkonti, pensjonsforsikring og lignende.

6. Selvangivelse

Dødsboet skal sende inn selvangivelse for året dødsfallet var, og for neste år hvis boet ikke skiftes før nyttår. Du kan be om forhåndsligning for å gjøre ferdig selvangivelsen før boet avsluttes.

Boet lignes for avdødes inntekt frem tid dødsdagen – stort sett for lønn eller pensjon. I tillegg får boet fradragene avdøde har rett på, for eksempel minstefradraget.

7. Selve fordelingen

Det neste som må gjøres, er selve fordelingen av boet. Dette gjøres etter egne regler – se under.

8. Arvemelding

Innen seks måneder etter dødsfallet skal boet sende inn arvemelding. Det er den som er ansvarlig for skiftet, som skal sende inn meldingen. Skjemaet er litt omfattende, men det skal gå greit å fylle det ut. Det går også an å få hjelp fra for eksempel en advokat.

Arvemeldingen er utgangspunktet for arveavgiften, og dere må oppgi verdiene i boet, blant annet til fast eiendom. Før opp verdien dere tror er riktig. Skattefogden avgjør om de vil taksere eiendommen.

Er dere ikke ferdig med skiftet innen seks måneder, må dere likevel sende arvemeldingen. Da må dere ettersende opplysningene som kommer etterpå.

Arvemeldingsskjemaene finner dere på Skatteetatens nettsider. Trykk her!

Et tips: Bruk Word-filene ved nedlasting. Da kan du lagre informasjonen i skjemaet og fortsette senere. Det går ikke med PDF-ene!

På forsiden nå