Denne TV-reklamen må tas av idag

Designkupp AS må umiddelbart stanse reklamekampanjen som hevder at de har billigst bad- og kjøkkenprodukter, fastslo Sarpsborg tingrett i går. Årsaken er at selskapet ikke kan bevise påstandene.
STOPPES: Denne TV-reklamen blir fra idag stoppet, bestemte Sarpsborg tingrett i går. Grunnen er udokumenterte påstander om at produktet er billigst.
STOPPES: Denne TV-reklamen blir fra idag stoppet, bestemte Sarpsborg tingrett i går. Grunnen er udokumenterte påstander om at produktet er billigst.

Billigst må bevises. Designkupp må fjerne påstandene «billigst» umiddelbart fra reklamekampanjen på TV Norge, ifølge kjennelsen fra Sarpsborg Tingrett.

Designkupp ble innklaget til Sarpsborg tingrett av konkurrenten PlussVVS, som begjærte såkalt midlertidig forføyning med krav om øyeblikkelig stans av ulovlig markedsføring. Kampanjen startet 17. januar i år.

Markedsføringen var egnet til å påvirke etterspørselen på en villedende måte, ved at forbrukerne vil henvende seg til den de tror er billigst, mente konkurrenten.

De har  dermed jukset til seg en posisjon i markedet ved uriktig markedsføring, hevdet Pluss VVS.

Les også:Flere klager på lokkepriser ved boligsalg

Blir stoppet. Sarpsborg tingrett ga medhold i begjæringen, og Pluss VVS har fått bekreftelse fra TV Norge om at reklamen vil bli stanset i sin opprinnelige form, og at teksten vil bli endret.

Reklamevideoen finnes fortsatt på Youtube.

– Vi har sendt krav om at videoen fjernes fra Youtube, og følger opp dersom dette ikke skjer frivillig. Det kan begjæres tvangsgjennomført via tingretten, opplyser advokat Lillestølen.

Må være sann.– Denne kjennelsen er et viktig signal om at sannhetsprinsippet fremdeles gjelder for all markedsføring. Den som forsøker seg på usann reklame og som snylter på konkurrentens innsats, vil bli stoppet,sier advokat Audun Lillestølen.

– Avgjørelsen er gode nyheter for de seriøse aktørene, tilføyer advokaten som har representert motparten PlussVVS.no i retten.

USANN REKLAME: – Det skal etter loven gjelde et sannhetsprinsipp i all markedsføring. Jeg blir så glad når loven virker, og den som forsøker seg med usann reklame blir stoppet, slik Sarpsborg tingrett gjorde i denne saken i går, sier advokat Audun Lillestølen.
USANN REKLAME: – Det skal etter loven gjelde et sannhetsprinsipp i all markedsføring. Jeg blir så glad når loven virker, og den som forsøker seg med usann reklame blir stoppet, slik Sarpsborg tingrett gjorde i denne saken i går, sier advokat Audun Lillestølen.

Prinsippet om at all markedsføring skal være sann, står i paragraf 26 i markedsføringsloven.

– Jeg blir så glad når loven virker, sier advokat Lillestølen i Lynx advokatfirma til Dine Penger.

Er du beviselig ikke billigst må det bort fra skjermen umiddelbart. Det er det Sarpsborg tingrett sier. Slik vil vi ha det, tilføyer han. 

Les også:Slik gjør du januarkupp

Hadde lik pris. Ifølge Håkon Tegneby, daglig leder og eier av Designkupp, var alle deres priser på sammenfallende produkter like som Pluss VVS sine ved kampanjestart.

– De satt imidlertid ned prisene på disse produktene etter kampanjestart fredag den 18. januar. Vi fulgte opp dette med å sette ned prisene tilsvarende mandag den 21 januar.

Vi benytter samme metoder og systemer for å overvåke våre konkurenters priser, derfor mener vi at vi har samme rett og grunnlag som Pluss VVS til å kalle oss billigst. Vi tar imidlertid rettens avgjørelse til etteretning, sier han til Dine Penger.

Tegneby reagerer på Lillestølens utsagn om snylting.

– Det noe spesielt. Vi har operert i over 7 år og blir oppfattet av både kunder og leverandører som en seriøs aktør. I motsatt fall hadde vi endt opp som en av døgnfluene i nettmarkedet, sier Tegneby.

Strenge krav til pris. Forbrukerombudet har et sterkt fokus på å overvåke bransjer som opererer med prisløfter.

– Det gjelder både produsenter som lover prisgaranti og billigste varer, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem hos Forbrukerombudet til Dine Penger.

Går ut over forbrukere. Villedende markedsføring vil gå utover forbrukerne om de automatisk tar markedsføringen for å være sann, og dermed unngår å sjekke andre tilbud som kan være bedre, sier han.

For prissammenligninger på produkter som hvitevarer og varmepumper, se Prisjakt.no.

En tilleggsdimensjon er at villedende markedsføring også vil gå utover konkurrentene, tilføyer Gjedrem.

Les også:Vil stoppe lureannonser på Facebook

Forbrukerombudet kritisk til prisløfter. Forbrukerombudet hadde ikke selv sett reklamen til Designkupp. Selv om dette ble en sak mellom to konkurrenter, opplyser Gjedrem at Forbrukerombudet selv kunne tatt opp TV-reklamen ut fra forbrukerhensyn.

<p>IKKE SVELG ALT RÅTT. – Sjekk for all del priser andre steder, selv om produsenten lover prisgaranti. Du må være skeptisk, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem hos Forbrukerombudet.<br/></p>

IKKE SVELG ALT RÅTT. – Sjekk for all del priser andre steder, selv om produsenten lover prisgaranti. Du må være skeptisk, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem hos Forbrukerombudet.

– Skal et selskap markedsføre seg med å være billigst, må det være det til enhver tid. Det gjelder uavhengig av bransjer.

La frem bevis. Konkurrenten PlussVVS la i retten frem flere prissammenlikninger.

I en sammenligning av 2436 produkter datert 28.12.2012, var alle produktene unntatt tre billigere hos PlussVVS AS enn hos Designkupp i kampanjens 3 første dager.

Designkupp AS opererte med et gebyr på sine salg på 150 kroner som PlussVVS ikke har.

Gebyret må tas med i prissammenligningen, fastslo retten.

To av produktene hadde lik pris og bare en artikkel var billigst hos Designkupp AS.

Dokumenterte feil. – Vi er glad for at aktører som kommer med villedende reklamekampanjer må stoppe disse, sier Trond Frigaard, gründer av PlussVVS.no til Dine Penger.

Han la også frem omsetningstall fra syv virksomheter som hadde større omsetning enn Designkupp AS. Påstanden om at de var størst på kjøkken og bad, var dermed også feil, hevdet konkurrenten PlussVVS.no. 

Retten var enig, og fastslo at begge påstandene om at Designkupp er størst og billigst, er uriktige og villedende.

Les også:Tilbudskalenderen: Se når ting er billig

Strenge krav til dokumentasjon. Retten bemerket også at firmaet ikke gjorde forsøk på å dokumentere påstandene i reklamen, og viser til at det er et strengt krav til dokumentasjon i markedsføringsloven paragraf 3.

Designkupp AS må dermed fjerne teksten «billigst» fra all sin markedsføring. I tillegg må Designkupp AS betale kr 85.050 kroner i sakskostnader til PlussVVS AS.

Kjennelsen gjelder umiddelbart, inntil eventuelt søksmål. Den kan ankes til Borgarting langmannsrett. Dine Penger har ikke lyktes med å få tak i Designkupps advokat.

Rettet. Ifølge Frigaard har han klart å dokumentere at PlussVVS AS er den billigste aktøren på salg av VVS-produkter i Norge. Ironisk nok har PlussVVS selv tidligere hatt saker inne hos Forbrukerombudet.

– Det gjaldt påstander på deres hjemmesider. De har fått beskjed om at de kun under visse forutsetninger kan markedsføre med prisgaranti, på enkelte varer. Vi ba dem spesifisere hvilke merker påstanden gjelder og at den kun gjelder priser på nett. De har tatt innspillene til etterretning, sier Gjedrem.

Følg oss på Facebook!


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå