Får 1,5 mill. i blokkerstatning

Odd Carling er tilkjent millionerstatning fra utbyggeren Naturbetong som bygget blokker med 23 leiligheter på nabotomten.

			MÅ PUNGE UT: Naturbetong som bygde blokkene til venstre i strid med en klausul, må betale eieren av villaen til høyre i bildet en erstatning på 1,5 millioner kr. Foto: Sjur Jansen
MÅ PUNGE UT: Naturbetong som bygde blokkene til venstre i strid med en klausul, må betale eieren av villaen til høyre i bildet en erstatning på 1,5 millioner kr. Foto: Sjur Jansen

Nå må Naturbetong betale 1, 5 millioner i kompensasjon til villaeieren på Vinderen i Oslo. I tillegg må utbyggeren dekke saksomkostningene hans på 320.000 kroner. Dermed er en årelang kamp kronet med seier for den fortvilte villaeieren Odd Carling.
Dommen betyr en dobling av erstatningen som lagmannsretten kom frem til. Den er enstemmig, og vil dermed skape ekstra presedens for lignende saker.

LES MER OM BAKGRUNNEN FOR SAKEN NEDERST I ARTIKKELEN.

LES OGSÅ:Villaeiere vant i retten

    UTSIKT: Odd Carling fra Oslo får erstatning dels på grunn av dårligere utsikt, dårligere solforhold og økt innsyn på grunn av byggingen på nabotomten, som var lovstridig. Foto: Tor-Erling Thømt Ruud
UTSIKT: Odd Carling fra Oslo får erstatning dels på grunn av dårligere utsikt, dårligere solforhold og økt innsyn på grunn av byggingen på nabotomten, som var lovstridig. Foto: Tor-Erling Thømt Ruud
- Hjelper andre boligeiere

Mange boligeiere opplever uønsket bygging på nabotomten, særlig i byer hvor det er tomtemangel. Entreprenører kjøper tomter, river gamle villaer og bygger i stedet blokker som gir høyere avkastning. Dette skjer ofte i strid med såkalte strøksservitutter som forbyr dette.

- Strøksservitutter, som i den aktuelle saken, finner man i mange områder, og de er derfor viktige med hensyn til reguleringen av eiendomsretten i Norge. Et flertall av eiendommer i Norge har en eller annen form for servitutt påheftet, forklarer advokat Håvard Wiker i Ro Sommernes & Co advokatfirma til Dine Penger.

LES OGSÅ:Ble giro-svindlet for 98.000 kroner

- Kan hjelpe andre

Nå håper Carlings advokat at avgjørelsen i Høyesterett vil hjelpe andre i samme situasjon.

- Denne dommen kan gjøre det litt lettere for andre boligeiere i samme situasjon å stoppe en slik utbygging på et tidligere tidspunkt, ved å vise til dommene og erstatningsutmålingen, sier Wiker.

Villaeieren har tidligere vunnet frem i Høyesterett om at utbyggingen av boligblokker på nabotomten hans var forbudt. Men han måtte gå til nye rettssaker for å få erstatning.

Største erstatning til nå
Dommen representerer det høyeste beløpet som er tilkjent så langt.

Men villaeieren er slett ikke er fornøyd med størrelsen på erstatningen, forteller advokat Wiker.

    Advokat Håvard Wiker, Ro Sommernes & Co advokatfirma.
Advokat Håvard Wiker, Ro Sommernes & Co advokatfirma.
- Det har kostet Odd Carling mer å hevde sin rett enn 1,5 millioner. Vi håpet derfor på en høyere erstatning og krevde i utgangspunktet 10 millioner, forteller advokaten.

- Men vi visste det ville bli en skjønnsmessig beregning, og Høyesterett mener nok at de har tatt godt i, sier advokaten.

LES OGSÅ:Hytteeier får halv million i bot

Ikke-økonomisk tap

Erstatningen gjelder ikke mulig verditap på villaen, men ikke-økonomisk skade fordi utbyggeren bygde ut i strid med servitutten som forbyr bygging av andre boliger enn villaer på nabotomtene. Høyesterett mente utbyggeren måtte gi fra seg noe av gevinsten de hadde hatt ved å bryte servitutten.


Preventivt
Høyesterett la vekt på at utmålingen skulle virke preventivt overfor andre utbyggere.

- Men dette er også preventivt sett et for lavt beløp til at det vil kunne virke særlig avskrekkende for utbyggere. Det vil bare bli en ekstra liten budsjettpost i slike prosjekter som oftest går med store overskudd, sier advokat Wiker til Dine Penger.

Lite framtidsrettet
AS Naturbetong er skuffet over dommen, men tar den til etterretning:

- Dommen betyr at utbyggerne må være enda mer på vakt overfor slike klausuler, og enten sørger for enighet med naboene, for ekspropriering eller å få servitutten avløst mot vederlag før de bygger ut, sier advokat Ola Brekken i Haavind AS.

Han synes dommen er uttrykk for at domstolene er lite begeistret for utbyggere.

- Det er lite framtidsrettet av Høyesterett når man ikke får bygge i tråd med den fortettingen som kommunene legger opp til i reguleringsplaner, sier Brekken.

LES OGSÅ:Må betale 530.000 for bil han ikke får

Ikke stol på kommunen

Stol ikke på at kommunen passer på dine interesser om du har en slik servitutt på naboeiendommen. Kommunen leter ikke etter servitutter, fordi den ofte anser slike heftelser som privatrettslige forhold som ligger utenfor deres ansvarsområde.

- Tiltakshaver må varsle etaten om det finnes servitutter. Er den prøvd for retten, vil vi ta hensyn til det i saksbehandlingen, sa informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, da Dine Penger omtalte saken forrige gang Carling vant.

Dette er saken:

- Naturbetong bygde i 2005 fire boligblokker på Odd Carlings naboeiendom på Vinderen i Oslo, noe Carling hadde protestert mot siden 2002. Han hadde en heftelse på naboeiendommen som kun tillot villabebyggelse, som var tinglyst som en strøksservitutt.

Naturbetong mente derimot at servitutten var falt bort etter at en ny reguleringsplan ble innført. Carling krevde opprinnelig riving, men utbyggeren solgte boligene videre til private eiere i 2006.

- Våren 2008 fikk Carling medhold i Høyesterett i at servitutten gjaldt over reguleringsplanen. Han stevnet deretter Naturbetong for 20 millioner kroner, som var utbyggers antatte merfortjeneste. For Høyesterett var kravet redusert til 10 millioner.

- I 2009dømte Oslo tingrettNaturbetong til å betale 4 millioner kroner til Carling, og 5 millioner til noen naboer. Dommen ble anket.

- I 2010 senket lagmannsretten erstatningen til 700.000 kr.

- I dag ble det klart at Carling vant i Høyesterett mot Naturbetong, som må betale ham 1,5 millioner for ikke-økonomisk tap, pluss saksomkostninger.

På forsiden nå