Finansminister Sigbjørn Johnsen var i mot

Daværende fylkesmann Sigbjørn Johnsen var blant de mange som for tre år siden gikk i mot et gjeldsregister i Norge.

			KREDITTKORT: Det er lett å ta ut en million ved å utnytte ulike kredittkort maksimalt, innrømmer kredittforetak. Et gjeldsregister kunne forhindret finansieringen av terroren, men fikk massiv motstand. Nå skal gjeldsregister opp til ny behandling. Foto: Scanpix
KREDITTKORT: Det er lett å ta ut en million ved å utnytte ulike kredittkort maksimalt, innrømmer kredittforetak. Et gjeldsregister kunne forhindret finansieringen av terroren, men fikk massiv motstand. Nå skal gjeldsregister opp til ny behandling. Foto: Scanpix

Onsdag skrev Dine Penger at flere uavhengige aktører mener at et gjeldsregister kunne ha vanskeliggjort finansieringen av Breiviks terrorhandlinger.
Breivik skrev i sitt såkalte manifest at han i april fikk ni av 16 kredittkortsøknader godkjent, ifølge TV2.no.

En måned før marerittdagen var han på etterskudd med betaling av kunstgjødselen, fikk trusler om inkasso og fryktet at han skulle bli nektet leiebil.

Hans løsning skal ha vært å ta ut penger fra alle kredittkortene, ifølge TV2.

Politiets sikkerhetstjeneste har til Dine Penger betegnet spørsmålet om gjeldsregiser og terrorfinansiering som et «veldig relevant spørsmål».

Klar ulempe
Finansminister Sigbjørn Johnsen var fylkesmann i Hedmark for tre år siden. Da skrev han at et gjeldsregister vil være en klar ulempe for personvernet.

I tillegg mente han at kommunenes tjenester var en mer målrettet løsning for å hjelpe gjeldsofre.

«Gjeldsregister kan være til hjelp for en del, men de fleste gjeldsofre fanges opp av kommunens tjenester der den er tilgjengelig og tilstrekkelig,» skrev han.

Etter bomben
Dine Penger har spurt ham hvordan han i lys av terrorbomben 22. juli ser på dette i dag.

- De nærmere spørsmålene om et nasjonalt gjeldsregister er under utredning i regi av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er ikke naturlig at jeg som finansminister kommenterer problemstillingene nærmere før denne utredningen er ferdig, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Han viser også til at fylkesmann og finansmininister er to ulike roller.

Tause til 13. august
Venstre har lenge hatt engasjement for gjeldsproblematikken. Dine Penger har bedt om deres kommentar til Sigbjørn Johnsens svar, men partiet vil i tråd med politikernes «fredsperiode» ikke gi noen kommentar før 13. august.

Les også: Mange kommuner mangler gjeldsrådgiver

Lagt på is
En mulig innføring av gjeldsregister i Norge, fikk mye motbør da utredningen ble sendt ut til høring for over tre år siden. Av i alt 34 høringsuttalelser, var mange kritiske til innføring av gjeldsregister i Norge.

    SKEPTISK: - Et gjeldsregister reiser en rekke problemstillinger som må avveies mot nytteverdien, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO. Foto: FNO
SKEPTISK: - Et gjeldsregister reiser en rekke problemstillinger som må avveies mot nytteverdien, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO. Foto: FNO
Blant de negative var Finansnæringens Hovedorganisasjon (nå Finansnæringens Fellesorganisasjon), som var bekymret både for personvernet og for at kostnadene ville bli uforholdsmessige høye.

- En eventuell etablering av et gjeldsregister reiser en rekke personvernmessige og oppdateringsmessige problemstillinger som myndighetene må avveie mot registerets nytteverdi for kredittsøkerne og samfunnet, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon til Dine Penger.

Les også: - Flere må frarådes å ta opp gjeld

    I tillegg var det flere instanser som inntok en nøytral holdning til gjeldsregister. Tabell: Dine Penger.
I tillegg var det flere instanser som inntok en nøytral holdning til gjeldsregister. Tabell: Dine Penger.


Her kan du lese alle høringsuttalelsene

Utnytter dagens system
Minst 1000 personer havner årlig i alvorlige betalingsproblemer som følge av noe GE Money Bank oppfatter som et nytt fenomen:

Lånekunder utnytter kreditten maksimalt og lar kravet gå rett til inkasso, tilsynelatende uten forsøk på oppgjør, skriver GE Money Bank.

- Disse kunne et gjeldsregister fange opp, ifølge bankens høringsuttalelse.

    UÆRLIG: - Vil du, er det lett å ta ut en million på kort tid ved å bestille forbrukslån og kredittkort flere steder, sier Bente Thorbjørnsen i Experian Foto: Charlotte Sverdrup.
UÆRLIG: - Vil du, er det lett å ta ut en million på kort tid ved å bestille forbrukslån og kredittkort flere steder, sier Bente Thorbjørnsen i Experian Foto: Charlotte Sverdrup.
Lett å ta ut en million
- Vil du, er det lett å ta ut en million på kort tid ved å bestille forbrukslån og kredittkort flere steder, sier Bente Thorbjørnsen, leder for analyseavdelingen i Experian, tidligere Creditinform, til Dine Penger.

- Mange er uærlige om hvor mye gjeld de har, ifølge Thorbjørnsen. Hun mener vi ville fått færre med gjeldsproblemer med et slikt register.

Gjeldsregister i Sverige
Sverige har et register over låntakere av usikret gjeld, som drives av Upplysningscentralen. Kundeservicesjef Pernilla Petterson mener det virker preventivt mot for mye gjeld.

    PREVENTIVT: - Foretak blir mistenksomme dersom en person nylig har forsøkt å få kreditt mange steder, sier kundeservicesjef Pernilla Petterson. Foto: Upplysningscentralen
PREVENTIVT: - Foretak blir mistenksomme dersom en person nylig har forsøkt å få kreditt mange steder, sier kundeservicesjef Pernilla Petterson. Foto: Upplysningscentralen
Bare foretak som har en legitim grunn, som eventuelle kreditorer, får ut opplysninger fra kredittregisteret. Foretaket som spør, får vite den totale gjelden som søkeren har. Men ikke hvem kreditor er.

Mistenksomme kreditorer
- Vi registrerer også alle spørsmål om en og samme person, og hvilke beløp personen har søkt om å få låne. Dermed blir foretak mistenksomme dersom en person nylig har forsøkt å få kreditt mange steder, eller store beløp i løpet av kort tid, forklarer Pettersson til Dine Penger.

Det er kreditor, ikke registeret, som eventuelt nekter mer kreditt. Registeret blir finansiert av næringen.

Les også: Dyrere å «glemme» regningene

Frarådingsplikt uten virkning
Kredittopplysningsselskapet Experian beklager at gjeldsregisteret ble lagt på is. Et gjeldsregister vil gi kreditorene et mer objektivt bilde av søkerens gjeldssituasjon.

Banker og kredittforetak har frarådingsplikt overfor låntakere som ikke bør ta opp lån ut fra sin økonomiske evne.

- Gjeldsregister vil også gjøre bankenes frarådningsplikt mot å ta opp lån, mer reell. Denne plikten er uten virkning i mange tilfeller, siden bankene ikke alltid vet om alle kundens lån. Opplysningene i selvangivelsen er jo gamle, sier Bente Thorbjørnsen i Experian.

- Det var trist at det var store aktører i banknæringen som ikke ville ha det, sier Bente Thorbjørnsen.

Politimester positiv
    NEGATIV SPIRAL: - Vi ser mange skyldnere som har forsøkt å løse økonomiske vanskeligheter ved å ta opp dyre forbrukslån eller benytte kredittkort, sier politimster Jørgen Høidahl. Foto: Scanpix
NEGATIV SPIRAL: - Vi ser mange skyldnere som har forsøkt å løse økonomiske vanskeligheter ved å ta opp dyre forbrukslån eller benytte kredittkort, sier politimster Jørgen Høidahl. Foto: Scanpix
Klart positiv til gjeldsregister var politimesteren ved Romerike Politidistrikt:

- I forbindelse med utleggsforretninger og gjeldsordningssaker, ser vi skyldnere som har forsøkt å løse økonomiske vanskeligheter ved å ta opp dyre forbrukslån eller benytte kredittkort. Dette gjør at de økonomiske problemene får en negativ spiralvirkning, gjelden øker raskt og blir nærmest umulig å få kontroll med.

Et gjeldsregister vil kunne forhindre denne spiralvirkningen. Dersom långivere og kredittforetak hadde en oversikt over den totale gjeldsbyrden, ville skyldnere på et langt tidligere tidspunkt blitt nektet nye lån og kreditt, og tvinge ham til å finne andre løsninger på de økonomiske problemene.

Et gjeldsregister vil også føre til at frarådningsplikten blir en større realitet enn den er i dag. Behovet for gjeldsregister vil øke når frarådningsplikten trer i kraft også ved kredittkjøp fra nyttår (januar 2009 red.anm.), skriver politimester Jørgen L. Høidahl og namsfogd Brit Hjeltnes.

Ny arbeidsgruppe
Etter at høringsfristen gikk ut i august for tre år siden, har lite skjedd med gjeldsregister-saken.

Men nå skal en mulig registrering av forbruksgjeld, utredes på nytt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Henrik Mevold i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Dine Penger.

Les også: Vanskelig å få endene til å møtes

Få flere gode råd og tips om din privatøkonomi fra Dine Penger - trykk her for et godt tilbud på abonnement.

På forsiden nå