Flere svindler forsikringsselskapene

Hver femte nordmann kjenner noen som har «smurt på litt ekstra» i forsikringskravet.
<p><b>FLERE VIL VARSLE:</b> En fersk undersøkelse fra forsikringsselskapet Tryg viser at 50 prosent er villig til å tipse forsikringsselskapet om mulig forsikringssvindel. Men bare hver tredje vil gjøre det uavhengig av om det er venner og familie det gjelder. Her bilde av en bil fra en arrangert kollisjon som ble brukt i et svindelforsøk.</p>

FLERE VIL VARSLE: En fersk undersøkelse fra forsikringsselskapet Tryg viser at 50 prosent er villig til å tipse forsikringsselskapet om mulig forsikringssvindel. Men bare hver tredje vil gjøre det uavhengig av om det er venner og familie det gjelder. Her bilde av en bil fra en arrangert kollisjon som ble brukt i et svindelforsøk.

Det kommer frem i en fersk undersøkelse utført av forsikringsselskapet Tryg.

I fjor avdekket norske forsikringsselskaper forsikringssvindel for hele 574 millioner kroner. Ifølge Finans Norges rapport om forsikringssvindel er dette mer enn noen gang tidligere.

– Dette er et alvorlig samfunnsproblem, og særlig de yngre tror ikke at det får noen følger ved å lyve litt på forsikringen, sier kommunikasjonssjef Roald Stigum Olsen i Tryg Forsikring.

For enkelt. Over 1000 nordmenn har deltatt i undersøkelsen, som har sjekket nordmenns holdninger til forsikringssvindel.

Stigum Olsen undrer seg om mange mener det er blitt for enkelt å lure til seg forsikringspenger:

– Det mest vanlige er å legge på litt ekstra for å få mer penger, men vi har også de som melder fra om skader som ikke har skjedd, sier han til VG/Dine Penger.

Ikke ukjent. Resultatene fra denne undersøkelsen bygger opp under tidligere undersøkelser, bekrefter Finans Norge: 

<p><b>Stjeler fra fellesskapet:</b> Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge minner på at når noen svindler på forsikringen, vil forsikringsspremien opp for resten.<br/></p>

Stjeler fra fellesskapet: Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge minner på at når noen svindler på forsikringen, vil forsikringsspremien opp for resten.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finans Norge viser flere undersøkelser at det er en nokså stor andel som oppgir at de «kjenner noen» som legger på litt ekstra, og at mange har dårlige holdninger når det gjelder forsikringssvindel.

– Dette bekymrer oss og viser at det forebyggende arbeidet for å bekjempe svindel og kriminalitet må vektlegges, sier hun.

I undersøkelsen Norsk finansbarometer, som TNS Gallup har utført for Finans Norge, oppgir 16 prosent av de spurte at de kjenner noen som har mottatt feilaktige utbetalinger på bakgrunn av uriktige opplysninger om skaden eller skadens omfang.

Les også: Her kan du trene billigst

Unge vil svindle mest. I undersøkelsen kommer det frem at det er de unge som er mest villige til å begå forsikringssvindel - hvis de ikke blir oppdaget.

Hver femte nordmann i aldersgruppen 18-28 år svarte ja på spørsmålet «Hvis du var sikker på å ikke bli oppdaget, kunne du lurt forsikringsselskapet ditt slik at du fikk en utbetaling du egentlig ikke hadde krav på?».

– Våre tall har lenge dessverre vist at de unge svindler mest. Vi ser en markant nedgang i tilbøyeligheten til å svindle med alderen.

Men undersøkelsen viser også frem at over halvparten av de spurte er villige til å tipse forsikringsselskapet om mulig svindel.

Les også:Forsikringene du behøver

Villige til å tipse. Stigum Olsen tror at kundene er like opptatt av og bekymret for om forsikringspengene brukes på en skikkelig og rett måte.

<p><b>Mange vil tipse:</b> Over femti prosent vil tipse om svindel viser tallene. – Det synes vi er interessant, sier Roald Stigum Olsen, kommunikasjonsjef i Tryg forsikring.</p>

Mange vil tipse: Over femti prosent vil tipse om svindel viser tallene. – Det synes vi er interessant, sier Roald Stigum Olsen, kommunikasjonsjef i Tryg forsikring.

– Vi vil ikke oppfordre til angiveri, men når over 50 prosent er villige til å tipse om svindel, så synes vi dette er interessant.

– Det er viktig å belyse problemet med at et mindretall utnytter tillitsforholdet mellom seg og selskapet. Ved å svindle stjeler du fra fellesskapets ressurser, sier kommunikasjonssjef Stigum Olsen,

Han viser blant annet til at strafferammen for forsikringssvindel varierer fra tre til seks års fengsel.

I følge Stigum Olsen er folks kreativitet enorm:

– Noen simulerer skader eller flytter skadested fra hjem til jobb. Vi har også de som møter opp med krykker, men som deretter løper til bussen med krykkene under armene eller maler hus for seg selv eller andre. Det er mye skuespill der ute, sier han.

Stine Neverdal i Finans Norge er enig, og påpeker at forsøkene på svindler kommer for både små og store summer:

– Når det gjelder beløp gjør folk seg til kjeltringer for både små og store beløp, noen risikerer faktisk svært mye for noen hundrelapper.

Neverdal peker også på at forsikringen blir dyrere for de som ikke svindler:

– Noen saker er svært enkle og avdekke, mens andre krever mer arbeid. De som svindler forsikringsselskapet, svindler i realiteten fellesskapet og gjør også forsikringen dyrere enn den ellers ville ha vært, sier hun.


Slik fordelte svindelforsøkene på skadeforsikring seg:

  • Person/varebil: 40,3 prosent
  • Innbo/løsøre: 24,4 prosent
  • Reiseforsikring: 18,6 prosent
  • Bygning: 9,0 prosent
  • Fritidsbåt: 3,0 prosent
  • Spesielle verdigjenstander: 2,1 prosent
  • Annet: 2,6 prosent

Kilde: FNOs svindelstatistikk for 2012


Om undersøkelsen:

  • Utført av forsikringsselskapet Tryg i perioden uke 9-14, 2013
  • Totalt har 1036 nordmenn fra hele landet svart på spørsmål knyttet til deres holdninger til forsikringssvindel.Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå