Lottomillionær i pengetrøbbel får ikke gjeldshjelp

Han vant seks millioner i Lotto, men brukte opp pengene uten å løse gjeldsproblemene. Å gi ham gjeldshjelp vil åpenbart virke støtende på andre, ifølge rettskraftig dom.
<p><b>RØDE TALL:</b> 42-åringen er nedtynget i gjeld, blant annet etter en bedrageridom. I 2010 vant han seks millioner kroner i lotto. Det kunne løst alle gjeldsproblemer, påpeker retten, som mener det ville vært støtende for andre dersom mannen fikk gjeldsordning.</p>

RØDE TALL: 42-åringen er nedtynget i gjeld, blant annet etter en bedrageridom. I 2010 vant han seks millioner kroner i lotto. Det kunne løst alle gjeldsproblemer, påpeker retten, som mener det ville vært støtende for andre dersom mannen fikk gjeldsordning.

Får ikke gjeldshjelp. En 42-årig mann i pengetrøbbel har tapt ankesakene i lagmannsretten og høyesterett, etter at han i februar i fjor ble nektet såkalt gjeldsordning av tingretten.

Det er gjeldsordningsloven som gir personer i alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få en ny start, igjennom at gjelden tilbakebetales over en viss tidsperiode og deretter slettes (se faktaboks).

For støtende. Men i 42-åringens tilfelle ville gjelds-hjelpen åpenbart virket støtende for andre som skylder penger, mener retten.

Årsaken er at mesteparten av mannens gjeld er erstatning for grovt bedrageri, og at han dessuten har vunnet seks millioner kroner i lotto – penger som nå er brukt opp.

- Ligger langt tilbake. 42-åringens advokat Vidar Sinding sier til Dine Penger at han er svært skuffet og mener retten har lagt for stor vekt på fortiden til hans klient.

- Gjeldsordning er noe man i utgangspunktet har rett på når det ikke er mulig å innfri gjelden, noe som i høyeste grad gjelder i dette tilfellet. Retten har så brukt unntaksmuligheten til å nekte ordningen når man har opptrådt klanderverdig eller umoralsk, sier Sinding.

- Og det har vel din klient gjort?

- Ja, det er helt riktig. Men de straffbare handlingene ligger såpass langt tilbake i tid, og han nå har sonet sin straff og begynt et nytt og bedre liv. Da mener jeg dette ikke lenger skal trekkes frem som støtende, sier Sinding.

Les også:Å betale ned gjeld er den smarteste sparingen

Skyldte 3,7 mill. Det var i desember 2012 at 42-åringen gikk til namsfogden i Oslo og søkte om gjeldsordningen.

Han hadde da en totalgjeld på rundt 3,7 millioner kroner i bagasjen. Mesteparten er straffegjeld etter at han i 2005 ble dømt for bedrageri mot DNB.

Straffen var ett år og tre måneder i fengsel og rundt to millioner kroner i erstatning.

Ble nektet. Namsfogden var i tvil om hvorvidt mannen oppfylte vilkårene for gjeldsordning, og oversendte søknaden til tingretten.

I februar i fjor bestemte de at gjeldsordning skulle nektes.

Vidar Sinding,42-åringens advokat
Vidar Sinding,42-åringens advokat

Det aksepterte ikke mannen. Han anket saken videre til lagmannsretten, hvor han fremholdte at det ikke var mulig for han å dekke de løpende rentene på gjelden han skyldte.

Les også:Vi «glemmer» rekordmange regninger

«Åpenbart støtende». Dette stilte flertallet av dommerne seg tvilende til, viser kjennelsen.

De var ikke i tvil om at gjeldsordningen «åpenbart vil virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet for øvrig».

Dette er en gyldig avslagsgrunn i gjeldsordningsloven. Dette la også tingretten til grunn.

Ble lottomillionær. I begrunnelsen omtaler dommerne 42-åringens bedragerier som grove og omfattende, og viser til at mesteparten av gjeldsbyrden kommer av de to millionene han må tilbakebetale DNB som straff.

I tillegg trekker dommerne frem 42-åringens lottomillioner, som nå er borte.

 «Videre legger retten ved sin vurdering til grunn at A [mannen, red. anm.] så sent som i 2010 vant kr 6 mill i lotto, men allikevel kun nedbetalte gjelden med kr 300 000. Resten ble forbrukt», skriver dommerne.

Les også:Slik får du super-boliglån av staten

Forsvarer forbruket. De mener det er «sterkt klanderverdig» at mannen ikke valgte å bruke mer av lottogevinsten på å betale sine kreditorer.

Advokaten mener pengebruken må sees i sammenheng med at 42-åringen på denne tiden hadde store alkoholproblemer.

- Alkoholisme er en sykdom, og forbruket er derfor en syksdomsberettiget handling, fremholder advokaten, som påpeker at hans klient også har slitt med psykiske plager.

Mindretallsstøtte. Én lagmannsrettsdommer var uenig med gjeldshjelp-nekten. Han mente det ikke var riktig å legge så stor vekt på sløsingen av lottogevinsten når 42-åringen på samme tid var sterkt alkoholisert.

Uten en gjeldsordning er det også lite trolig at mannen noen sinne blir i stand til å betale gjelden helt eller delvis, mente dommeren.

– Alle hadde tjent på å hjelpe. Det fremholder også advokaten, som mener samfunnet taper på at 42-åringen ikke får gjeldsordning.

- Alle parter tjener på å hjelpe denne personen. Får han slettet sin gjeld, vil han kunne bidra til verdiskapning. Nå blir han satt på utsiden av samfunnet og blir en ren utgiftspost. Han har så store gjeldsproblemer at han aldri vil komme ut av dem, avslutter Sinding.

Oppdatering kl 14.20: Vi har slettet kommentarfeltet til denne saken. Det var fullt av sterke meninger, som er bra. Det var dessverre også fullt av personhets, som vi ikke tolererer.

På forsiden nå