Mobilen som er folkets favoritt

Iphone er fortsatt yndlingsmobilen til nordmenn flest. Men Samsung haler innpå, viser ny undersøkelse.
<p><b>STOR FORSKJELL:</b> Det varierer kraftig hvor fornøyd vi er med de ulike mobilmerkene, også hvorvidt vi vil kjøpe samme merke neste gang. Her noen av de som kommer best ut: Nokia (Lumia 920), Apple iPhone (5), Samsung (Galaxy S4).</p>

STOR FORSKJELL: Det varierer kraftig hvor fornøyd vi er med de ulike mobilmerkene, også hvorvidt vi vil kjøpe samme merke neste gang. Her noen av de som kommer best ut: Nokia (Lumia 920), Apple iPhone (5), Samsung (Galaxy S4).

Tre av fire har smarttelefon. Nordmenn er svært fornøyd med sin mobiltelefon, og aller mest fornøyd er unge nordmenn i alderen 15 – 17 år.

Hele tre av fire spurte oppgir nå at de har en smarttelefon, viser en fersk undersøkelse foretatt av EPSI Rating blant 1100 spurte. 

– Tilfredsheten er på sitt høyeste nivå i målingens historie, sier daglig leder Fredrik Høst ved EPSI Rating Norge.

iPhone mest populær. De siste par årene har nordmenn blitt stadig mer fornøyd med sin mobiltelefon. Også i år har Apple de mest fornøyde og lojale kundene.

Apples iPhone oppnår 85 poeng på en skala fra 0 til hundre, der hundre er maksimalt.

– Alt over 75 poeng peker på en sterk relasjon mellom leverandør og bruker, forklarer Fredrik Høst. 

Samsung haler innpå med 80 poengs tilfredshet, dette er noe opp siden i fjor. Det vil si at iPhonens forsprang minker. Mens forskjellen i tilfredshet mellom de to merkene var 8 poeng i favør av iPhone i fjor, er forskjellen nå minket til 5 poeng.

HTC har det sterkeste fallet i kundetilfredshet med 66,5 poeng, ned 13 poeng siden 2010.

Les også: Ikke la deg lure til å betale for mye for Apple-produktene

<p><b>Kjøpes på nytt og på nytt:</b> Iphone-eiere kjøper gjerne ny iPhone, viser talene.<br/></p>

Kjøpes på nytt og på nytt: Iphone-eiere kjøper gjerne ny iPhone, viser talene.

Sprik i lojalitet. Sannsynligheten for gjenkjøp av telefon med samme merke varierer også kraftig.

De fleste som har iPhone, oppgir at de høyst sannsynlig vil kjøpe samme telefon neste gang. Nest mest lojale er Samsung-brukere.

Deretter følger HTC-brukere og Nokia-eiere. Eiere av Sony og andre merker, oppgir at det er mindre sannsynlig at de vil kjøpe samme merke på nytt. 

Kundetilfredshet mobiltelefoner 2013

(tall for 2012 i parentes)

  • Apple (iPhone): 85,3 poeng (85,8 poeng)
  • Samsung: 80,3 poeng (77,8 poeng)
  • Bransjesnitt: 79,7 poeng (76,3 poeng)
  • Nokia: 78 poeng (73 poeng)
  • Sony: 76,9 poeng (71,9 poeng)
  • Andre*: 70,9 poeng (68,4 poeng)
  • HTC: 66,5 poeng (70,7 poeng)

* Andre: LF, Blackberry, Huawei, Doro med flere.

Misnøye med batterikapasitet. Men det er tydelig at batterikapasiteten på smarttelefoner oppleves som dårlig, mens de tradisjonelle telefonene presterer godt på denne funksjonen.

I intervjuet blir respondentene spurt om hvor fornøyd de er med sin mobiltelefon. Det brukes en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyr svært misfornøyd og 10 er svært fornøyd. Denne 1 – 10 skalaen gjøres deretter om til en 100 punkts skala:

  • Målinger under 60 = lavt (dårlig opplevelse)
  • Målinger fra 60 – 75 = gjennomsnittlig
  • Målinger over 75 = høyt (peker på en sterk relasjon mellom leverandør og bruker)


En god kunde- og brukeropplevelsen er viktige nøkkelindikatorer for bedrifter og organisasjoner. Resultatene i denne studien presenteres på en skala fra 0 til 100. Dette er en indeksverdi ( ikke en prosentverdi).

Jo høyere verdi desto bedre anser kundene at leverandøren oppfyller deres krav og forventninger.

Les mer:Slik sparer du 1500 kroner på mobilkjøpet

Undersøkelsen. Analysen baserer seg på over 1100 intervjuer som er gjort per telefon. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet på oppdrag fra EPSI Norge, og intervjuene er i all hovedsak blitt gjennomført i september og oktober måned. 

Feltarbeidet ble i all hovedsak gjennomført i september og oktober 2013 av Norstat Norge AS. Personer i alderen 15 – 79 år er bitt intervjuet. Spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 hvor 1 betyr svært misfornøyd og 10 er svært fornøyd.

Måler kvalitet. Rating byrået EPSI samler inn, analyserer og sprer informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av varer og tjenester.

EPSI Rating er en non-profit organisasjon som har til hensikt å være en støtte i utviklingen av norsk konkurransekraft. EPSI gjennomfører kundetilfredshetsmålinger i flere Europeiske land, og det er Handelshøyskolen i Stockholm som er faglig garantist på verktøy og metode og koordinerende ledd mellom EPSI-aktørene.

Se www.epsi-norway.org for mer informasjon.

Følg oss på Facebook!Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå