Nordea vil ikke betale Røeggen-erstatning

Nordea betaler ikke ut erstatning til de som har kjøpt strukturerte spareprodukter. – Vi finner ingen feil i våre produkter, kommenterer hun. Forbrukerrådet raser over avgjørelsen.
<p><b>Betaler ikke:</b> – Vi lever av og for kundenes tillit, skriver Gunn Wærsted, administrerende direktør i Nordea i en kronikk i dag. Men Nordea velger likevel ikke å betale ut penger til kunder som har kjøpt garanterte spareprodukter.<br/></p>

Betaler ikke: – Vi lever av og for kundenes tillit, skriver Gunn Wærsted, administrerende direktør i Nordea i en kronikk i dag. Men Nordea velger likevel ikke å betale ut penger til kunder som har kjøpt garanterte spareprodukter.

Kronikk. Det er i en kronikk i Dagens Næringsliv at Wærsted skriver at Nordea ikke velger å betale ut penger til de som har klaget på garanterte spareprodukter. Nordea har i dag 60 klager i Finansklagenemda på tilsammen 28 spareprodukter.

Wærsted viser i sin kronikk til at ingen av Nordeas produkter ikke hadde regnefeil salgsmaterialet som produktene DNB ble dømt for, hadde.

– Vår konklusjon er at ingen av våre produkter har feil i presentasjonsmaterialet som de to produktene i Røeggen-saken, skriver hun.

Nordea har benyttet både eksterne og interne krefter til å undersøke produktene de solgte.

– Nordea på laveste nivå. Forbrukerrådets administrerende direktør Randi Flesland slakter Nordeas beslutning:

– Når Nordea så bastant og absolutte avviser alle klagene, plasserer også banken seg på laveste nivå når det gjelder kundebehandling og samfunnsansvar, sier hun i en kommentar til Dine Penger. 

Flesland mener at Nordea later som om banken er friskmeldt - og avviser et hvert ansvar for produktene banken har solgt:

<p>HUDFLETTER NORDEA: Aministrerende direktør i Forbrukerrådet kritiserer Nordeas beslutning.<br/></p>

HUDFLETTER NORDEA: Aministrerende direktør i Forbrukerrådet kritiserer Nordeas beslutning.

– Man kan få inntrykket av at Nordea opplever seg selv som dronning over klagesituasjonen, men det er helt feil.

Randi Flesland mener at det ikke er opp til Nordea å bestemme hvor mange kunder som skal få annullert avtalene:

– Tiden hvor bankene selv kunne velge om og hvordan gjøre opp for seg, rant ut med dommen i Røeggen-saken, understreker Flesland, og fortsetter:

– Det er domsstolene og eventuelt Finansklagenemnda som avgjør hvilke kunder som blir annullert, minner hun om.

– Nordea mest ihuga selgere. Flesland er likevel ikke overrasket over bankens interne granskning.

– Nordeas interne granskning kunne vel neppe kommet til noen annen konklusjon. Nordea er tross alt banken som over tid har vært de mest standhaftig selgerne av strukturerte produkter og de viser seg stadig som ihuga produktutviklere av kompliserte investeringsprodukter.

Flesland oppfordrer bankkundene til å vurdere å skifte bank.

– Det er ikke vanskelig å finne leverandører av spare og investeringsprodukter som utviser større samfunnsansvar enn det Nordea gjør nå, sier hun.

Sendt brev til klagere. Samtidig med dagens kronikk har Nordea sendt ut brev til de som har klaget til Finansklagenemnda.

Over fire sider får klagerne beskjed om at de ikke får noen penger.

<p><b>Brev til klagere:</b> Nordea har sendt brev til de som har klaget. Dette utdraget viser at Nordea mener at informasjonen kanskje vær noe optimistisk, men ikke urealistisk.</p>

Brev til klagere: Nordea har sendt brev til de som har klaget. Dette utdraget viser at Nordea mener at informasjonen kanskje vær noe optimistisk, men ikke urealistisk.


Kommunikasjonsutfordring. Et av ankepunktene i Røeggendommen var at småsparer Ivar Petter Røeggen hadde fått for dårlig informasjon om risikoen ved lånefinansiering.

Wærsted er i sitt innlegg inne på at det kan være en utfordring å kommunisere dette til vanlige forbrukerkunder:

– Vi ser helt klart at kombinasjonen «garantert spareprodukt» og «lånefinansiering» kan være en utfordring å kommunisere slik at risikoen blir forstått, skriver hun.

Det samme poenget gjentas i brevet til klagerne, der det innrømmes at informasjonsmateriellet «kan fremstå som noe optimistisk». Se faksimilen over.

Mener innstramming var riktig. Wærsted kommenterer også at hun synes myndighetens innstramming av regelverket på slutten av 2000-tallet var riktig.

Da ble forskriftene om salg endret, slik at produktene i praksis ikke har blitt solgt siden. 

I kronikken erkjenner Wærsted at informasjonen ikke ville «passert i dag».

Mer om dommen kan du lese her:Røeggendommen


– Har misforstått dommen

Advokat Jon Lange hos Forbrukeradvokaten mener Nordea tolker Høyesterettsdommen feil.

Lange jobbet tidligere hos Forbrukerrådet, og var den mest sentrale personen i arbeidet i rettssakene der Forbrukerrådet var partsmedhjelper for Røeggen i erstatningssøksmålet mot DNB.

<p>Advokat Jon-Andreas Lange hos Forbruker-advokaten<br/></p>

Advokat Jon-Andreas Lange hos Forbruker-advokaten

– Det er noe uklart hva slags vurdering Nordea har foretatt, men det sterke fokuset på regnefeil i kronikken kan tyde på at banken har misforstått dommen.

Lange peker på Høyesteretts argumentasjon:

– Høyesterett stiller ingen krav om regnefeil, det avgjørende er om kunden har fått tilstrekkelig klar informasjon om den høye risikoen. Høyesterett sier at banken må forsikre seg om at kunden forstår dette.

Det kan meget vel tenkes at kundene til Nordea har fått mangelfull informasjon, uavhengig av om det var tilsvarende regnefeil i prospektene som i produktene DNB solgte til Røeggen, understreker Jon Lange.


Følg Dine Penger på Facebook!
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå