Regningen fra håndverkeren doblet seg

Prisoverslaget fra håndverkeren var 100.000-150.000 kroner. Regningen kom på over 300.000! - Ikke uvanlig, ifølge Forbrukerrådet. Her er rådene for å unngå håndverkerproblemer.

			Håndverkeren kan ikke ta mer enn 15 prosent over prisoverslaget - dersom det ikke er avtalt ekstraarbeid. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Håndverkeren kan ikke ta mer enn 15 prosent over prisoverslaget - dersom det ikke er avtalt ekstraarbeid. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Eksempelet er fra en sak som var oppe i Oslo tingrett tidligere i år.
Her ble det slått fast at ekstraarbeider hadde vært utført, slik at Oslo-damen som hadde fått utført tjenesten måtte betale 90.000 kroner ekstra. Men hun slapp å betale resten.

Hun slapp også saksomkostninger på 40.000 kroner, fordi retten mente at håndverkeren, som den profesjonelle part, burde vært mer aktiv for å få til en minnelig løsning.

LES OGSÅ:Velg riktig håndverker.

Gjelder svært mange
Ifølge Forbrukerrådet er denne saken på ingen måte enestående.

«I veldig mange av håndverkersakene Forbrukerrådet får inn er det bare gitt prisoverslag, og folk klager når de får en regning på det dobbelte og mer», kommenterer Forbrukerrådet om den aktuelle saken på sine nettsider.

Last ned standardkontrakt for håndverkertjenester her.

«Gjengs pris» og «15 prosent-regelen»
I håndverkertjenesteloven, som gjelder mellom en forbruker og en profesjonell håndverker har man regler for hvor mye en tjeneste skal koste.

Dersom man ikke har avtalt prisen på forhånd, er det vanlig pris for tilsvarende arbeid der man bor, som gjelder. Det kalles for «gjengs pris».

Avtalt ekstraarbeid?
Dersom du har fått et prisoverslag, sier håndverkertjenesteloven at tjenesteyter kan kreve opptil 15 prosent mer enn avtalt pris, inkludert moms.

Men om avtalen endres underveis og annet arbeid blir avtalt, kan selvfølgelig håndverkeren ta seg betalt for dette. Håndverkeren må imidlertid kunne bevise at det er avtalt ekstraarbeid - skriftlig.

Halv pris for lærlinger
I dommen fra Oslo tingrett blir det slått fast at gjengs pris for lærlinger er halv pris av en fagperson, om man ikke har avtalt noe annet.

Om du lurer på hva som er gjengs pris der du bor, kan du ta kontakt med interesseorganisasjonen eller lauget til håndverkeren og spørre.

Sjekk referanser og få anbud
Når du skal velge en håndverker bør du gjøre en grundig jobb i forkant.

Du bør blant annet hente inn anbud fra flere tilbydere, og sjekke at håndverkeren har de nødvendige godkjenninger og kompetanse som kreves.

Les mer her om hvordan du velger riktig håndverker.

Skriv kontrakt!
Når du har sjekket ut at den utvalgte håndverkeren er seriøs, må du gjøre det klart at du vil skrive kontrakt.

I denne Dine Penger-artikkelen finner du informasjon om hva en håndverkerkontrakt bør inneholde.

Forbrukerrådet anbefaler at du velger en håndverker som vil benytte standardkontrakter, og disse kan du laste ned gratis her.

Skulle du likevel få problemer...
Dersom håndverkeren viser seg å ikke holde mål, er du selvsagt i din fulle rett til å klage på tjenesten.

I 2008 ble det opprettet en klagenemnd for håndverkertjenester på fast eiendom.

Under ser du dine viktigste rettigheter ifølge Håndverkertjenesteloven:

PRISTAK: Prisen skal ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og ikke med mer enn 15 prosent.

MED MOMS: Prisen skal omfatte merverdiavgift og andre avgifter.

FAGMESSIG UTFØRT: Håndverkeren skal utføre jobben fagmessig og bruke materialer av god kvalitet.

FRARÅDING: Håndverkeren skal fraråde deg reparasjon hvis det koster for mye i forhold til resultatets verdi.

VEILEDING: Håndverkeren skal veilede deg og samrå med deg.

RESULTAT: Formålet med arbeidet skal bli oppnådd.

VARSLE TILLEGG: Han/hun skal kontakte deg hvis håndverkeren finner ut underveis at det blir behov for tilleggsarbeid.

AVVERGE: Håndverkeren skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes hvis du ellers blir påført tap.

SIKKERT: Arbeidet skal oppfylle offentlige sikkerhetskrav.

På forsiden nå