Røeggensaken: Advokat refser Finansklagenemnda

Advokat Jon Lange går nå kraftig ut mot Finansklagenemnda, som gir banken medhold i en rekke klagesaker. - Den tolker Høyesteretts avgjørelse i Røeggensaken feil, hevder han.
<p><b>Nemnda mistolker Høyesterettsdom:</b> Ifølge advokat Jon Andreas Lange hos Forbrukeradvokaten har Finansklagenemnda oversett et sentralt poeng i Røeggendommen. - Det sentrale spørsmålet er om kunden fikk tilstrekkelig informasjon om den store risikoen for tap, sier han.</p>

Nemnda mistolker Høyesterettsdom: Ifølge advokat Jon Andreas Lange hos Forbrukeradvokaten har Finansklagenemnda oversett et sentralt poeng i Røeggendommen. - Det sentrale spørsmålet er om kunden fikk tilstrekkelig informasjon om den store risikoen for tap, sier han.

Klagebehandling. Fredag i forrige uke ga administrerende direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda en kalddusj til tusenvis av bankkunder som har klagd på kjøp av garanterte spareprodukter fra bankene de siste årene.

De ble påført tap for flere hundre tusen kroner hver i gjennomsnitt på produkter de ble overtalt til å lånefinansiere av bankene sine. Kostnadene oversteg avkastningen kraftig.

«De aller fleste vil ikke ha krav på erstatning», uttalte Sverdrup. Dette mente han å kunne slå fast etter at nemnda enstemmig ga banken medhold i fem prinsipielle klagesaker.

Kraftig kritikk. Nå går advokat Jon Lange ut med kraftig kritikk av klagehåndteringen:

Nemnda tolker Høyesterettsdommen feil, sier advokat Jon Lange til Dine Penger.

Nemnda ser helt bort fra de delene av dommen som kritiserer DNB for ikke å ha informert om den store risikoen for tap, som økte ved lånefinansiering, påpeker han. 

Advokat Jon Lange var sentral i Forbrukerrådet gjennom årelange forberedelser til rettssaken mot DNB på vegne av småsparerer Ivar Petter Røggen, som Forbrukerrådet finansierte. Røeggen seiret enstemmig i Høyesterett og ble tilkjent 230.000 kroner i erstatning.

Overser sentralt poeng. Lange er nå advokat i det uavhengige advokatfirmaet Forbrukeradvokaten, og har ventet spent på avgjørelsene i Finansklagenemda i kjølvannet av Røeggensaken.

Han har studert et av vedtakene, som omhandler kjøp av et annet, lignende produkt fra DNB, uttalelse nummer 2013-450.

Advokat Jon Lange mener Finansklagenemnda her overser det mest sentrale poenget i Røeggendommen: nemlig at strukturerte spareprodukter, ikke minst ved lånefinansiering, innebar en betydelig risiko for tap for kundene.

Det sentrale spørsmålet er i følge Høyesterett om denne store sannsynligheten for tap ble formidlet på en forståelig måte til kunden.

– Nemnda må derfor stille seg følgende spørsmål: Fikk kunden forståelig informasjon om at han inngikk en avtale som med stor sannsynlighet ville påføre ham tap? Ja eller nei, påpeker Lange.

Les også leder i VG: Knefall for bankene

Manglende informasjon. Lange mener nemnda har hoppet bukk over dette punktet i dommen.

– Dessverre overser nemnda dette. Den stiller i stedet spørsmålet: Fikk kunden informasjon om at det var en mulighet for at avtalen ikke ville gi avkastning?

Det er noe helt annet, understreker Lange.

De fem vedtakene der banken får medhold, er alle enstemmige.

Hvorfor har ikke forbrukernes to representanter i nemnda passet på å få med dette i klagebehandlingen?

– Det har jeg ingen formening om, sier Lange.

Dine Penger har vært i kontakt med en av forbrukerrepresentantene i nemnda. Men han vil ikke offentlig kommentere vedtak som er fattet.

Forbrukerrepresentantene er oppnevnt av Forbrukerrådet. Direktør Randi Flesland i rådet uttalte til Dine Penger tidligere denne uken:

– Vi er ikke i tvil om at det har vært lange og grundige diskusjoner om hvordan detaljene i Røeggen-dommen skal anvendes på sakene som er til behandling i nemnda, men dommen er vanskelig å bruke generelt, fordi den går primært på informasjonen som ble gitt.

I utakt med Høyesterett. Lange slår fast at nemnda dermed er i utakt med Høyesterett.

– Nemnda mener dette er tilstrekkelig for å gi banken medhold, men da bruker ikke nemnda dommen riktig, påpeker han.

Må snu. Lange mener det ennå ikke er for sent for nemnda å endre kurs:

– Det er nå særdeles viktig at Finansklagenemnda ikke overser det sentrale spørsmålet i de øvrige sakene som skal behandles. Alternativet er flere rettssaker, advarer han.

Og det er ingen god løsning, mener advokaten:

– Det vil være svært uheldig om man tvinger samtlige kunder til domstolene uten en forsvarlig prøving av saken i lys av Høyesteretts dom. Alle sakene ble stanset nettopp for å vente på Røeggendommen i Høyesterett, minner han om. 

<p>Harald Sverdrup, adm. dir. i Finansklage-nemnda.</p>

Harald Sverdrup, adm. dir. i Finansklage-nemnda.

Har ingen kommentar. Finansklagenemndas sekretariat har ikke noen kommentarer å gi til advokat Langes kritikk, skriver administrerende direktør Harald Sverdrup til Dine Penger i en epost:

– Så langt har nemnda avgitt enstemmige uttalelser, som sekretariatet forholder seg til i det videre arbeidet, skriver han videre.

Les også: Røeggen-saken fornyer språket


Røeggendommen: – Det sentrale er om risikoen ble formidlet

Under kan du lese det sentrale utdraget fra Høyesteretts dom, der de enstemmig dømte DNB til å betale erstatning til bankkunden Ivar Petter Røeggen. Dette er punkt 100 i dommen.

«Det må etter mitt syn legges til grunn at aksjeindeksobligasjoner, særlig ved lånefinansiering, innebar en risikofylt investering, og var komplekse produkter som det var krevende å overskue konsekvensene av for ikke-profesjonelle investorer.

Høyesterett påpekte videre at Finanstilsynet senere sendte ut et rundskriv der de frarådet bankene mot å selge disse produktene med lånefinansiering.

«Selv om rundskrivet er fra tiden etter vårt avtaleforhold, gjelder det produkter med samme struktur og innhold som i saken her, uttalte førstevoterende.

I rundskrivet står følgende: « Kredittilsynet legger til grunn at en ikke-profesjonell kunde normalt ikke vil ha nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen ved sammensatte produkter.

Ofte vil slike komplekse produkter ha en kostnadsstruktur som gjør at produktet heller ikke gir avkastning i tråd med kundens investeringsmål. Dette gjelder ikke minst ved lånefinansierte investeringer i sammensatte produkter.

Produkter som i utgangspunktet markedsføres som garanterte spareprodukter, innebærer ved lånefinansiering i virkeligheten en betydelig risiko for tap for kundene. ... Sammensatte produkter vil være å anse som komplekse instrumenter, da disse instrumentene blant annet inneholder et derivatelement og for øvrig ut fra produktets egenskaper ikke kan forventes enkelt å bli forstått av en gjennomsnittlig ikke-profesjonell kunde. »

Det sentrale spørsmålet i saken blir om denne risikoen ved investeringen og produktenes egenskaper i tilstrekkelig grad ble formidlet til Røeggen ved avtaleinngåelsen,  uttalte så førstevoterende i Røeggendommen.

Du kan se hele domsopplesingen her: Røeggendommen

Følg Dine Penger på Facebook!
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå