Stanser de rødgrønnes gjeldsregister

Den blå regjeringen vraker de rødgrønnes plan for å bekjempe gjeldsproblemer – for å erstatte den med sin egen.
<p><b>VRAKER:</b> Inkluderingsminister Solveig Horne vil ikke gjennomføre Stoltenberg-regjeringens plan for å bekjempe gjeldsproblemer. I stedet legger hun snart frem et nytt blått forslag.</p>

VRAKER: Inkluderingsminister Solveig Horne vil ikke gjennomføre Stoltenberg-regjeringens plan for å bekjempe gjeldsproblemer. I stedet legger hun snart frem et nytt blått forslag.

Vraker gjeldsforslag. Rett før den rødgrønne regjeringen gikk av, la de frem et lovforslag til opprettelse av et offentlig gjeldsregister.

Registeret ble foreslått for å gi informasjon om enkeltpersoners gjeld til banker og andre kredittinstutisjoner, og dermed forhindre at det gis lån til personer som allerede har gjeldsproblemer.

Nå vrakes tiltaket av den blå regjeringen. I et brev til Stortingets presidentskap varsler statsminister Erna Solberg at gjeldsregisteret er ett av 10 proposisjoner fra Stoltenberg-regjeringen som den nye regjeringen vil trekke tilbake.

Overrasket. Gjeldsoffer-Alliansen har vært blant de største pådriverne for å innføre registeret.

<p><b>SKUFFET:</b> Leder i Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt.<br/></p>

SKUFFET: Leder i Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt.

– Vi er naturligvis veldig skuffet. Jeg hadde ikke ventet dette, spesielt ikke når det var så liten uenighet når forslaget var ute til høring, sier leder Bengt Scheldt til Dine Penger.

– Jeg er fortsatt optimist, og nå skal vi kjempe videre for å få innført dette viktige tiltaket, legger han til.

Går for eget forslag. Barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne mener et gjeldsregister kan være et viktig tiltak for å forebygge gjeldsproblemer.

– Samtidig har jeg behov for å gjøre en grundig vurdering av ulike sider av denne saken. Dette arbeidet er vi i gang med, og vi vil så snart som mulig komme tilbake med et nytt forslag til Stortinget, sier Horne til Dine Penger.

<p><b>Kom med forslaget:</b> – Deler av finansbransjen viser en urovekkende pågåenhet i å pushe forbrukslån, sa daværende forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen i februar i år. Det var hun som først la frem forslaget om gjeldsregister. <a href="http://www.dinepenger.no/regler/banker-maa-slutte-aa-pushe-forbrukslaan/20330998">Les mer her.</a><br/></p>

Kom med forslaget: – Deler av finansbransjen viser en urovekkende pågåenhet i å pushe forbrukslån, sa daværende forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen i februar i år. Det var hun som først la frem forslaget om gjeldsregister. Les mer her.

Det er uklart om det blå forslaget vil inneholde et lignende register eller benytte andre tiltak for å bekjempe gjeldsproblemer.

Kritiske. Ikke alle har vært positive til registeret som nå er vraket. Så sent som ioktober gikk Forbrukerrådet ut i Dine Penger og rettet skarp kritikk mot detaljene i forslaget.

– Skal en bransje som lever av å sortere gode og dårlige prospekter for næringslivet, også ha råderett over all vår informasjon om gjeld – med et vell av sensitive personopplysninger? spurte Forbrukerrådets fagdirektør Jorge Jensen retorisk.

Han var kritisk til at forbrukere ikke har noen egen kontroll over opplysningene i registeret, og betegnet det som en «gavepakke» til bankene.


Følg Dine Penger på Facebook!

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå