Finanstilsynet vil forby forbrukslån over fem år

Fredag foreslår Finanstilsynet ny forskrift til forbrukslånsbankene. Finans Norge mener samme regler til alle banker er en positiv endring.


<p><b>FORSKRIFT:</b> Finanstilsynet oversendte fredag forslag til forskriftsendring for forbrukslån til Finansdepartementet. </p>

FORSKRIFT: Finanstilsynet oversendte fredag forslag til forskriftsendring for forbrukslån til Finansdepartementet. 

Finanstilsynet annonserer fredag at de har sendt et forslag til forskriftsregulering av forbrukslån til Finansdepartementet.

I forslaget heter det at forskriften skal stille absolutte krav til:

  • Lånsøkerne skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om lånesøkers inntekter og utgifter og gjelds- og formuesforhold. Inntekts- og formuesforhold skal sjekkes mot ligningsdata og gjeldsopplysninger skal sjekkes mot gjeldsregister.
  • Dersom kunden ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på 5 prosentpoeng på den samlede gjelden, eller samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger årsinntekten, skal lån ikke innvilges.
  • Låneavtalen skal inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, og det skal ikke innvilges lån med løpetid over fem år.

Den største endringen er dermed at Finanstilsynet vil ha en løpetid på maksimalt fem år. En lang rekke av långiverne tilbyr i dag lån opp til 500.000 kroner over 15 år.

– Hensynet til å verne forbrukerne tilsier at foretakene ikke gis mulighet til å gjøre unntak fra kravene som stilles til utlånspraksis, og forskriften bør omfatte alle foretak som yter forbrukslån i det norske markedet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i meldingen. 

Finans Norge: – Imøteser forskriftsendringen

Endringene som trekkes frem av Finanstilsynet, er de samme som tidligere ble kommunisert i retningslinjene. Den konkrete endringen er at formuleringen bør blir skal i den nye forskriften.

Informasjonssjef i Finans Norge Tom Staavi tar forbehold om at han ikke har gjennomlest hele forskriften, men sier at hovedtrekkene er positive. 

 – Vi har vært positive vi til å forskriftsfeste dette. Fordi vi mener det er viktig at alle aktører som er med i samme marked er underlagt de samme reglene, sier Staavi til E24. 

Staavi trekker frem at etterlevingen av retningslinjene har vært for dårlig blant bankene, noe E24 også har omtalt tidligere

– Vi imøteser en slik forskriftsendring, sier Staavi. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå