– Regjeringen svikter barnefamiliene

Barnetrygden har vært uendret i tjue år. – En skam, sa Solveig Horne (FrP) i opposisjon, og krevde prisjustering. Nå er hun selv minister i en regjering som har valgt å svekke barnetrygden.


<p><b>SKAMMELIG?</b> Solveig Horne (Frp) kritiserte forrige regjering for at de ikke justerte barnetrygden. Nå er hun selv i en regjering som nedprioriterer barnas trygd.<br/></p>

SKAMMELIG? Solveig Horne (Frp) kritiserte forrige regjering for at de ikke justerte barnetrygden. Nå er hun selv i en regjering som nedprioriterer barnas trygd.

Barnetrygden har vært uendret siden 1996. «Det er en skam», sa Solveig Horne til Dine Penger for to år siden.

Frp-politikeren var da i opposisjon - og mente at daværende regjering ikke gjorde nok for barnefamilienes økonomiske situasjon.

Nå er hun selv barneminister i en regjering som har latt trygden stå i ro. Mens alt annet har økt i pris, har barnetrygden stått stille.

 – Hvorfor har dere ikke prisjustert barnetrygden?

Det er ingen regjering som har funnet rom til å prisjustere barnetrygden de siste tjue årene, sier Solveig Horne til E24.

Frp har i sitt alternative budsjett ønsket at den skulle prisjusteres årlig. Det er mange saker som vi foreslo i opposisjon, som vi ønsket gjennomslag for. Nå er det regjeringsplattformen som danner grunnlag for vårt arbeid. Vi har nå satt ned et utvalg som skal gå gjennom bidragsstøtteordningene til barnefamiliene. Utvalget skal særlig se på barnetrygden

«Jeg skulle ønske»

Med tanke på inflasjonen får du reellt sett mye mindre for barnetrygden i dag enn for tyve år siden. Sist uke ble det kjent at heller ikke denne gangen har regjeringen valgt å prioritere barnetrygden.

– Er det motstand i regjeringen mot barnetrygden?

Nei, men å prisjustere barnetrygden er bare ikke en prioritert oppgave, sier hun.

Det har det heller ikke vært for de siste regjeringene. Jeg synes det er et fremskritt at vi har satt ned et utvalg som skal se på hvor treffsikker støtteordningene er. Det er 20 år siden støtteordningene overfor barnefamilier har blitt gjennomgått samlet, sier Horne.

– Skulle ikke du gjerne fått gjennomslag for dette – fremfor å sette ned et utvalg?

Jeg skulle ønske at jeg hadde mulighet til å gjøre noe med barnetrygden. Men jeg registrerer at det er ingen andre regjeringer som heller har endret på beløpet.

(saken fortsetter under bildet.)

 <p><b>SKLIR NEDOVER</b>: Du får reellt sett mye mindre for barnetrygden i dag enn for tyve år siden.Barnetrygden, her målt mot grunnbeløpet i Folketrygden (G), har sklidd betraktelig utfor i realverdi. Beløpet, som skal dekke utgiftene ved å ha barn, har ikke vært kostnadsjustert siden 1996 - og har falt i verdi mot G siden 1992.</p>

SKLIR NEDOVER: Du får reellt sett mye mindre for barnetrygden i dag enn for tyve år siden.Barnetrygden, her målt mot grunnbeløpet i Folketrygden (G), har sklidd betraktelig utfor i realverdi. Beløpet, som skal dekke utgiftene ved å ha barn, har ikke vært kostnadsjustert siden 1996 - og har falt i verdi mot G siden 1992.

Spøker for trygd

Barnefamiliene må kanskje likevel se langt etter mer barnetrygd.

Konklusjonene til utvalget vil bli offentliggjort først i slutten av neste år.

Det er ikke sikkert at det vil bli en prisjustering. Det kan bli en behovsprøving eller at den fjernes. Vi skal fortsatt ha gode velferdsordninger for å sikre økonomisk støtte til familier og barn. Jeg ser derfor fram til å få anbefalingene fra utvalget, sier Horne.

– Står du fortsatt ved uttalelsene om at det er «en skam» at støtten ikke er blitt prisjustert?

Ja, det mener jeg. Jeg står ved uttalelsene mine. Når vi var i opposisjon så la vi inn en prisjustering. Nå er jeg i regjering og må forholde meg til den politiske regjeringsplattformen. Å prisjustere barnetrygden er en stor kostnad, og regjeringen har prioritert andre tiltak for å bedre barnefamiliens økonomiske situasjon.

– Er dette et nederlag for deg?

– Angrer du på uttalelsene dine? – Nei. Det står i partiprogrammet, men nå sitter jeg i regjering.

Vi har satt i gang et bredt arbeid for å hjelpe barn som lever i fattige familier. Strategien mot barnefattigdom har hele 64 tiltak. I tillegg, som tidligere nevnt, gjennomgår vi støtteordningene for barnefamiliene. Nå skal vi gjennomgå alle ordninger. Mye har forandret seg på tjue år. Vi har fått full barnehagedekning, understreker hun.

Barnetrygden er ikke så aktuell som for tjue år siden. Når vi har gode velferdsordninger, må vi se på hvor treffsikre innretningene er. Jeg utelukker ikke endringer på sikt. Det er derfor vi har satt ned et utvalg.

– Angrer du på uttalelsene dine?

Nei. Det står i partiprogrammet, men nå sitter jeg i regjering. Jeg er glad for at vi nå skal se nærmere på denne og andre støtteordninger. Mitt mål er å hjelpe lavinntektsgrupper og fattige familier.

– Så du er ikke skamfull for at den ikke er blitt justert?

Nei. Regjeringens strategi mot barnefattigdom er ett av flere viktige tiltak som viser at vi tar fattige familier på alvor.

– Hva vil du si til barnefamilier som er blitt relativt mer fattig som følge av manglende prisjustering?

Barnetrygden alene er ikke med på å redusere fattigdom. Andre viktige tiltak er å få folk ut i arbeid, redusert foreldreutbetaling for lavinntektsfamilier, gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Vi har begynt satsingen, og vil fortsette å følge opp.

«Har sviktet»

Stortingsrepresentant og medlem av familiekomiteen Arild Grande (Ap) mener regjeringen har sviktet barnefamiliene, og at FrP har ført velgerne bak lyset.

De som har stemt FrP fordi de ønsket høyere barnetrygd, har grunn til å føle seg lurt, sier Grande.

Han viser til at regjeringen har kuttet fedrekvoten og ifølge han gjort det vanskeligere å kombinere familieliv og arbeid.

Regjeringen har også kuttet i overgangsstønad og barnetillegg for de uføre.

Solveig Horne har sviktet egne løfter. Hun har ikke gjort nok for at barnefamilier skal ha en bedre hverdag, hverken gjennom økte midler eller nye løsninger, sier Grande.

«Tomme ord».

Det er helt tydelig at Solveig Horne har en helt annen holdning til dette som statsråd enn som politiker, sier han til E24.

Da var tonen at trygden burde økes. Nå er det ikke et eneste forslag som er lagt frem på å øke barnetrygden. Det er tomme bare ord. Det var det når hun satt i opposisjon og det er det nå. Det betyr at det er få som løfter denne saken. Barnetrygden ser ut til å bli gradvis faset ut gjennom at verdien av den blir stadig lavere, påpeker politikeren.

– Du kritiserer henne, men er altså usikker på om du selv ville gjort det annerledes? – Verdien av barnetrygden går gradvis nedover, uten at nye ordninger kommer til. Vi har et utvalg som ser nærmere på dette.

Han åpner også for at det kan være andre og mer fornuftige måter å sørge for barnefamiliens økonomi:

Spørsmålet som flere stiller seg nå, er hvorvidt det fins det andre måter man kan nå frem til barnefamilier enn å dele barnetrygden ut flatt, sier Grande.

– Du kritiserer henne, men er altså usikker på om du selv ville gjort det annerledes?

Verdien av barnetrygden går gradvis nedover, uten at nye ordninger kommer til. Vi har et utvalg som ser nærmere på dette. Jeg tror at barnetrygden treffer godt for mange. Samtidig er det svært kostbart og lite treffsikkert dersom man skal øke støtten. En dobling vil utløse behov for femten milliarder friske midler.

(saken fortsetter under bildet.)

 <p><b>SKUFFET:</b> Kirsti Bergstø (SV) er lei for at barnetrygden ikke er prioritert i statsbudsjettet. <b>–</b> Svikter de minste, mener Bergstø.<br/></p>

SKUFFET: Kirsti Bergstø (SV) er lei for at barnetrygden ikke er prioritert i statsbudsjettet. Svikter de minste, mener Bergstø.

Barnetrygden er i dag på 970 kroner i måneden:

Beløpet er ikke så stort at det har nevneverdig betydning for barnefamilienes økonomi. Spørsmålet vi må stille oss, er om det er mer egnet å vri støtten til mer aktivitetsrettet tilbud. Det er for tidlig å konkludere. Vi har et familiepolitisk utvalg som skal vurdere den fremtidige innretningen, sier Grande.

Svikter de minste

Kirsti Bergstø i SV mener regjeringen fører en smålig familiepolitikk:

Regjeringens politikk svikter de minste. Det er en smålig politikk som ikke sikrer fremtiden til våre barn, sier Kirsti Bergstø til E24.

Hun viser til at barnetrygden i praksis har blitt kuttet nesten vært eneste år – og at FrP selv kalte det «en skam» i opposisjon.

Her har Solveig Horne holdt velgerne for narr. Det er greit at FrP ikke får gjennomslag for alt i en regjering, men når de springer fra tidligere løfter så er det et alvorlig svik, mener Bergstø.

Hun kjøper ikke den at regjeringen har satt ned et utvalg – som skal se på den helhetlige økonomien til barnefamilier:

Det som er fint med barnetrygden er at den nettopp er en universell, ubyråkratisk ordning som sørger for omfordeling til barna, sier hun.

Omvendt Robin Hood.– Det er en omvendt Robin Hood-politikk. Man tar fra de små og gir pengene til velbemidlede voksne. Man må sikre at barna vokser opp med samme muligheter. Det er en av de viktigste investeringene i samfunnet, sier Bergstø.

Hun er redd at man nå vil fase ut ordningen:

Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver UNICEF Norge
Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver UNICEF Norge

Nå er vi snart inne i tjueårs-jubileet. Det er veldig leit. Barnetrygden er en av de mest treffsikre ordningene for å bekjempe barnefattigdom, derfor har SV foreslått å øke den i vårt alternative budsjett. Vi har også et forslag inne på Stortinget nå. Det er særlig viktig for familier med mange barn og enslige forsørgere, sier Bergstø.

Det som er bra med barnetrygden er at det er en omfordeling fra samfunnet til barna. Det er leit at den står på stedet hvil, samtidig som antall fattige barn øker. Det at man har en ubyråkratisk ordning, er positivt for velferdssamfunnet, mener hun.

UNICEF Norge er skuffet over at regjeringen ikke har hevet satsene for barnetrygden:

– En økning av barnetrygden er et av de viktigste tiltakene som kan gjøres for å redusere antallet barn som vokser opp i fattigdom, sier Ivar Stokkereit som er juridisk rådgiver i UNICEF Norge.

Ifølge tall fra UNICEF Norge og SSB kunne en økning i barnetrygden redusert barnefattigdommen. Dersom barnetrygden hadde vært økt i samsvar med lønnsveksten fra 1996 ville antallet barn som vokser opp i vedvarende fattigdom vært redusert med 27 prosent, i følge Stokkereit.

Er du «rammet» som følge av fall i barnetrygden? Ta kontakt med oss!

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå