Regjeringen tar inkassogrep

«Tiden er nå moden», lyder mandatet til arbeidsgruppen som nå skal pønske ut ny regulering for inkassobransjen.


<p><b>VEDTAR LOVGJENNOMGANG:</b> Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara, her avbildet under en høring i en annen sammenheng.</p>

VEDTAR LOVGJENNOMGANG: Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara, her avbildet under en høring i en annen sammenheng.

Gjennomgangen av lovkravene til inkassoselskapene varsles i et skriv fra Justis- og beredskapsdepartementet onsdag.

I arbeidsgruppens foreslåtte mandat, som E24 har fått tilsendt, skisseres en bred gjennomgang av en rekke sider ved dagens inkassolovverk, som er fra 1989.

Dermed åpner regjeringen for større lovendringer som vil påvirke både inkassoselskapene og forbrukere.

– Inkassoloven bygger på en vanskelig balansegang mellom hensynet til en effektiv innfordring på den enes siden, og hensynet til rettssikkerhet for skyldneren på den andre siden, heter det i mandatutkastet.

Selv forventer inkassobransjen at regjeringsarbeidet vil ende med skjerpede bransjekrav.

Sjefen i Virke Inkasso, Iman Winkelman, sier deres medlemmer føler loven er utdatert og bør forbedres på «viktige områder».

Pornokrav og klagestorm

E24 har skrevet en rekke saker om inkassoselskap som aggressivt forfølger betalingskrav for produkter og tjenester som forbrukere bestrider at de har kjøpt.

De siste årene har flere inkassoselskap i Norge har fått sin konsesjon inndratt av Finanstilsynet, etter en rekke påståtte lovbrudd og tusenvis av klager fra nordmenn.

Det inkluderer ikke minst Oslo Creditservice og andre inndrivere av de såkalte pornokravene, hvor tilsynet har mistenkt systematisk bedrageri, skjulte bakmenn, ulovlige gebyrer, rot med klientmidler og skatteunndragelser.

Tross slike reaksjoner mener flere at dagens lovregulering er for svak.

Et av problemene E24 har belyst, er den begrensede effekten av konsesjonsinndragninger når betalingskrav kan overleveres nyopprettede selskaper når det opprinnelige får stengt dørene.

«Tiden er moden»

I andre saker har Finanstilsynet reagert mot manglende internkontroll og høye inkassosalærer.

Winkelman i Virke presiserer at dette er unntak:

– Vårt inntrykk er at den norske inkassobransjen er en profesjonell næring med gode systemer og rutiner for å drive innfordring av forfalte pengekrav, uttaler han.

Men ifølge regjeringens mandagforslag er «tiden nå moden» for å se på hvordan bransjen reguleres.

– Måten inkassovirksomhet drives på i dag, er annerledes enn da inkassoloven ble til. En forsvarlig utøvelse av inkassovirksomhet krever gode risikostyrings- og internkontrollsystemer, heter det i mandagforslaget.

Arbeidsgruppen skal se nærmere på problemstillinger som «har betydelig for en forsvarlig utøvelse av inkassovirksomhet», står det videre.

Salær, utdanningskrav og klientmidler

Det hele skal ende med en rapport som inneholder konkrete forslag til lovendringer, som Justisdepartementet regner med å ha på sitt bord innen ett år.

Dette er noen av de mulige lovendringene arbeidsgruppen skal vurdere:

  • Reglene for organisering og ansvar for inkassoselskaper
  • Fordelingen av ansvar for risikostyring, internkontroll og faglig ansvar
  • Mulige skjerpede kompetansekrav for å kunne få inkassobevilling, inkludert krav til utdanning og etterutdanning
  • Reglene om hvilke utenomrettslige gebyrer inkassoselskapene kan kreve, og hvorvidt dagens makssatser fungerer etter hensikten
  • Reglene som regulerer behandling av klientmidler
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå