Du kan bli lurt av fastrentetilbud

Fastrentene på boliglån i bankene endres hyppig, og du er ikke garantert den renten du skriver under på. Angrerett har du mest sannsynlig heller ikke.
OPP: Fastrentene på lån er fortsatt lave, men har steget den siste måneden. Kilde: Dine Penger
OPP: Fastrentene på lån er fortsatt lave, men har steget den siste måneden. Kilde: Dine Penger

Rekordlave fastrenter har ført til at mange har bundet renten på boliglånet.

I fjerde kvartal 2011 ble 7,3 prosent av utlånene gitt med rentebinding. Ifølge Statistisk sentralbyrå er tallet er det høyeste siden utgangen av 2005.

Les saken:Rekordmange binder lånerenten

Se oversikt over bankenes fastrentetilbud nederst i saken.

En av fordelene ved å velge fastrente, er at du kan velge den banken som har lavest rente akkurat når du bestemmer deg. Det sikrer deg jo at du har landets beste fastrente i hele bindingsperioden.

Men så enkelt er det ikke.

Vet ikke hva renten blir
Det er nemlig langt fra sikkert at du faktisk får den renten banken tilbyr når du søker om lån. Selv etter at du har underskrevet lånepapirene kan renten endre seg.

I mange banker, inkudert storbankene DNB, Nordea og Fokus Bank, bestemmes renten først på utbetalingsdagen.

Det betyr at du kan signere en låneavtale, og så kan renten endres i etterkant.

Utbetalingsdagen for et lån er i beste fall dagen etter du har signert. I verste fall kan det være to til tre uker etter - dersom tinglysingen skulle ta lang tid.

Renter er ferskvare
- Den renten som gis er den som inngås ved avtaletidspunkt og som kunden aksepterer. Utbetalingen må skje innen fem dager, ellers vil renten på utbetalingstidspunktet gjelde, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

- Grunnen til dette er at prisene på fastrente beveger seg mye, så dette er definitivt ferskvare.

Ifølge Midteide skjer utbetalinger hovedsaklig godt innenfor fem dager, men hvis det går lenger tid er det altså ikke sikkert at prisen er den samme.

Følger andre bankers praksis
- Nordea følger den praksisen som er i bankene. Det er fastrenten på utbetalingstidspunktet som gjelder, og det kan avvike fra fastrenten som gjaldt ved avtaleinngåelsen sier informasjonssjef Thomas Sevang i Nordea.

Noen banker oppgir hvor lenge dagens fastrentetilbud gjelder.

I for eksempel Sparebanken Sogn og Fjordane, heter det: «Tilbodet vårt på fastrente vert fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken innan fredag kl 15.00.»

Bankene må opplyse og informere deg om at renten kan endres frem mot utbetalingsdato.

Normalt har du 14 dagers angrerett ved inngåelse av låneavtaler, ifølge finansavtaleloven. Men ikke når det gjelder fastrentelån.

I paragraf 51 b i finansavtaleloven, under kapitelet om angrerett ved kredittavtaler, står det følgende i punkt 4:

«Angreretten (på 14 dager) etter denne bestemmelsen gjelder ikke for avtaler om fastrentekreditt hvor samlet kredittbeløp overstiger 700.000 kroner.»

Kan låses til dårlig tilbud
Problemet med at renten ikke låses når du signerer, er at du kan gå glipp av markedets beste tilbud.

Dersom for eksempel den beste banken lokker med en rente på 4 prosent, og endrer renten med 0,25 prosentpoeng uten at du har mulighet til å takke nei, sitter du i saksen.

Dersom nest beste bank på listen fortsatt har en rente på 4,10 prosent, låser du deg altså til et dårligere tilbud enn du i utgangspunktet ønsket. Du sitter nå med en rente på 4,25 prosent i hele bindingsperioden.

I rettferdighetens navn gjelder denne praksisen også i motsatt tilfelle. Dersom bankens fastrenter har falt i perioden fra du skrev under til pengene utbetales, vil du få den nye lavere renten.

Det er uansett viktig å kjenne til hvilke forbehold banken tar. Du bør også spørre om banken forventer store endringer i rentene de nærmeste dagene.

Høyere renter
Den siste måneden har fastrentene begynt å øke. Sden begynnelsen av februar, er den gjennomsnittlige økningen på 0,1 prosentpoeng. Ikke mye, men kanskje et tegn på at fastrentebunnen nå er passert for denne gang.

Slik har fastrentene utviklet seg siden 2009:

Grafen viser gjennomsnittlig fastrente for Dine Pengers faste utvalg av banker. Kilde: Dine Penger
Grafen viser gjennomsnittlig fastrente for Dine Pengers faste utvalg av banker. Kilde: Dine Penger

Best rente ved tre års binding, får du nå i Sparebanken Vest, med 3,65 prosent effektiv rente for et lån på 2 millioner kroner. Det er 0,2 prosentpoeng høyere enn beste bank for en måned siden.

SpareBank 1 SMN i Trondheim er best både på fem og ti års binding, med 3,96 prosent rente for fem års binding, og 4,48 prosent effektiv rente for ti års binding.

Det er henholdsvis 0,16 og 0,11 prosentpoeng høyere enn beste tilbud for en måned siden.

OVERSIKT OVER FASTRENTER PÅ BOLIGLÅN
Tall innhentet 7. mars 2012
I vår fastrenteoversikt finner du tilbudene fra de største bankene i Norge, sortert etter effektiv rente, lån 2 millioner, 12 terminer, 20 års løpetid. Vær oppmerksom på at tilbudene endres ofte.

På forsiden nå