Du kan miste rentegevinsten

Når du gjør en ekstra nedbetaling på boliglånet med sparepenger, må du beholde det samme terminbeløpet som før. Ellers risikerer du å tape hundretusener av kroner.

			Betal ned på lånet i stedet for å spare pengene i bank. Men pass på å ikke låne pengene lengre enn planlagt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Betal ned på lånet i stedet for å spare pengene i bank. Men pass på å ikke låne pengene lengre enn planlagt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Dine Pengers beregninger viser at du går glipp av hele rentegevinsten og faktisk går med tap dersom du gjør en ekstra nedbetaling av boliglånet og betaler et lavere terminbeløp.
Dette skyldes at du låner hver krone av restlånet lengre tid, enn du ville ha gjort dersom terminbeløpet var uforandret.

Gasser og bremser samtidig
Problemet med å betale inn ekstra på lånet og dermed få lavere termingbeløp, er at du gasser og bremser samtidig. Gasser fordi du gjør en ekstra nedbetaling, men bremser fordi terminbeløpet blir mindre.

Dermed må du be banken om å få en kortere nedbetalingstid på lånet, slik at terminbeløpet ikke blir lavere.

Eksempel: Betaler 150.000 kr ekstra
I vårt regnestykke har du et lån på 2 millioner kroner med løpetid på 25 år. Renten har vi satt til 5 prosent.

Renten varierer ganske mye over tid, men vi legger til grunn rentemarkedets forventninger fordi det er det beste estimatet vi har.

Les mer:Tror på lav lånerente lenge

Nå vil du betale inn 150.000 kroner ekstra. Hvor du har fått pengene fra, er jo underordnet.

Dine Penger har regnet på den vanligste lånetypen, annuitetslån. For denne typen lån øker avdragene etterhvert.

Taper 91.000 kroner
I det ene scenariet holdes løpetiden på lånet uendret. En ekstra nedbetaling på 150.000 kroner medfører faktisk et tap på 91.422 kroner sammenlignet med å holde seg til den opprinnelige nedbetalingsplanen.

Sparer 135.000 kroner
I det andre scenariet har du bedt banken om å holde terminbeløpet uendret ved å korte løpetiden på lånet fra 25 til 21,58 år, etter at vi har gjort en ekstra nedbetaling på 150.000 kroner på lånet.

Det sparer du 135.022 kroner på sammenlignet med den opprinnelige nedbetalingsplanen for lånet.

Forskjellen mellom de to scenariene er hele 226.444 kroner.

Dette kan du spareTaper innskuddsrenter
Alternativet til å betale ned boliglånet er å spare pengene på annen måte eller å bruke dem opp.

Siden det å betale ned på boliglånet er sikker sparing, sammenligner vi med en annen sikker spareform - høyrentekonto.

Dine Pengers rentestatistikk viser at normalt er forskjellen mellom renten på lån innenfor 60 prosent og renten på bankinnskudd 150.000 kroner de siste 12 årene har vært 1,5 prosentpoeng.

Vi legger derfor til grunn at gjennomsnittlig innskuddsrente er 3,5 prosent i hele perioden.

Man kan argumentere for at man i stedet for å bruke beløpet til sparing, hadde brukt dem opp. Men det er en annen diskusjon.

1.516.540 kroner i renter og gebyrer
Med et lån på 2 millioner kroner med en løpetid på 25 år med en rente på 5 prosent og et termingebyr på 30 kroner, vil du etter 25 år ha betalt 1.516.540 kroner i renter og gebyrer.

Betaler du inn 150.000 ekstra på lånet nå, vil du etter 25 år ha betalt 1.403.475 kroner i renter og gebyrer.

Det vil si at du betaler 113.065 kroner mindre på lånet isolert sett.

Men så må vi se på den alternative bruken av de 150.000 kronene.

Setter du 150.000 kroner på en høyrentekonto til gjennomsnittlig rente 3,5 prosent i 25 år, får du 204.487 kroner i renteinntekter i hele perioden.

Denne alternative renteinntekten går til fradrag i regnestykket.

Da ser vi at du faktisk taper på operasjonen!

Betal like mye
Det du i stedet må gjøre er å kontakte banken og si at du vil betale ned lånet raskere, slik at terminbeløpet ikke blir lavere.

Da ser vi at restlånet på 1.850.000 kroner skal nedbetales over 21,58 år. Og da har du betalt 1.211.791 kroner i renter og gebyrer.

Noe som isolert sett er 304.749 kroner lavere enn med opprinnelig nedbetalingsplan.

Og så trekker vi fra renteinntektene ved å spare 150.000 kroner i 21,58 år og da ser vi at du får en rentegevinst på hele 135.022 kroner sammenlignet med opprinnelig nedbetalingsplan.

KALKULATOR:Sjekk hvor mye lånet koster

150.000 kroner «blir» 285.022 kroner
Det vil si at de 150.000 kroner «gir deg» 135.022 kroner. De 150.000 kroner du betaler inn ekstra er jo dine, men effekten av å putte de inn i boliglånet, blir nesten dobbelt så mye.

Betaler du inn et stort ekstrabeløp nå mens renten er lav, vil du tjene på dette når renten stiger. Dermed blir den totale rentebelastningen på det lånet ditt lavere.

Billig å låne
Det er billig å låne penger i dag, det gjør at mange har mulighet å betale ned litt ekstra på boliglånet. Det er lønnsomt og klokt.

Høsten 2008 lå vanlige boliglånerenter lenge på rundt 7,5 prosent. Nå tar de beste bankene litt over 3 prosent rente.

En forskjell på 4,4 prosentpoeng utgjør nesten 5.200 kroner i lavere månedlig terminbeløp for et boliglån på 2 millioner kroner. På et år blir det over 62.400 kroner.

LES OGSÅ:Høy låneaktivitet - men ingen bonanza

Sparer mye i det lange løp
Ser du at du har penger til overs ettersom boliglånsutgiftene har krympet hver måned, kan det være lurt å betale inn et ekstra beløp på boliglånet.

Det kan være at du får en bonus eller penger tilbake på skatten. Kanskje kan du bruke litt av feriepengene til å betale ned ekstra på boliglånet.

En ekstra innbetaling på boliglånet sparer deg for store beløp gjennom lånets løpetid.

Slik skaffer du lavere rente
Dersom du har tenkt å låne 1,95 millioner, vil du spare nesten 70.000 kroner etter skatt over lånets løpetid på 20 år dersom du heller låner opp 2 millioner og nedbetaler de «unødvendige» 50.000 kronene dagen etter. Les mer her.

På forsiden nå