Flommen kan koste forsikringsselskapene over 100 millioner kroner

Flommen som herjer på Vestlandet, anslås å koste mellom 100–150 millioner kroner i erstatninger.

<p><b>STORE ØDELEGGELSER.</b> Flåm ble bokstavelig talt oversvømt tirsdag ettermiddag. 200 personer er evakuert fra bygda.<br/></p>

STORE ØDELEGGELSER. Flåm ble bokstavelig talt oversvømt tirsdag ettermiddag. 200 personer er evakuert fra bygda.

– Torsdag morgen hadde det kommet inn 250 skademeldinger til forsikringsselskapene og vi tror at dette vil kunne komme opp i det tredobbelte, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Totalt anslår Finans Norge at naturskadeerstatningene etter flom i Hordaland og Sogn og Fjordane kan beløpe seg til mellom 100 og 150 millioner kroner.

– Det er flere kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane som nå er rammet av flom. Foreløpig ser det ut til at det ikke er mange store, totalskadede bygninger, men vi ser mange mindre skader på bygninger og hageanlegg, opplyser Westby.

Uvanlig med flom på Vestlandet

– Det er uvanlig å se så mange skader etter flom i denne delen av landet. Vestlandet er sjeldent utsatt for flom, sier Westby.

I perioden 1980–2013 var det totalt 1269 flomskader i Sogn og Fjordane, hvilket gir et årlig snitt på 37,3 skader for dette fylket.

For Hordaland var det i samme periode totalt 2322 flomskader, hvilket gir et årlig snitt på 68,3 skader. Av naturskader i Norge er det mest flom- og stormskader, men for de to Vestlandsfylkene er det storm som har forårsaket flest naturskader de seneste årene.

Naturskadeforsikringsloven

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd, skriver Finans Norge.

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av Naturskadepoolen, f.eks. dekning av redningsutgifter, avbruddstap, bil- campingvogn og båtskader. Statens naturskadefond har erstatninger som følge av skader på private broer, veier og annen infrastruktur.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå