Slik er feriereglene for de inneklemte mai-dagene

Dette året er du maksimalt heldig med feriedagene i mai. Men selv om det kanskje frister, kan du ikke kreve å ta langfri, forteller en ekspert.
<p><b>MAIFRI:</b> Mai måned er full av feriedager. I år "treffer" 1. og 17. mai ekstra godt. Det gir en fin mulighet til å dra på en weekendtur for ferielystne nordmenn.</p>

MAIFRI: Mai måned er full av feriedager. I år "treffer" 1. og 17. mai ekstra godt. Det gir en fin mulighet til å dra på en weekendtur for ferielystne nordmenn.

Kom mai. Dette året blir mai ekstra skjønn.

Du har nemlig flere fridager å glede deg over enn normalt. 

De bevegelige fridagene havner på maksimalt heldige ukedager i 2013, det vil si du unngår at de lander på en lørdag eller søndag.

Det gjør at du får tolv bevegelige fridager i 2013 mot normalt ni og en halv (statistisk sett).

Og hele fire av disse «ekstra» feriedagene faller nå i mai.

LES OGSÅ: Du kan få feriepenger på forskudd

Sjefen bestemmer! Da passer det kanskje å ta seg en langhelg eller to. Men selv om du har lyst å utnytte feriemulighetene som mai byr på, kan du kreve å få fri på «inneklemte dager»?

Eivind Arntsen, som er partner i DALAN advokatfirma DA, og redaktør for nettstedetArbeidsrettsadvokaten forklarer hvilke rettigheter du har i forbindelse med uttak av ferien din.

– Reglene er gitt i ferieloven. Kortversjonen er at sjefen bestemmer, sier Arntsen.

Les også: Du kan få feriepenger på forskudd

Kan sette foten ned. Arbeidsavtalen gir rettigheter og plikter for begge parter. Hovedregelen er at den ansatte skal jobbe, og få lønn.

<p><b>SJEFEN BESTEMMER:</b> - Hvis mange eller alle arbeidstakerne skulle ta ut ferie samtidig, ville det vært håpløst dersom ikke arbeidsgiver ville hatt mulighet til å sette foten ned, sier advokat Eivind Arntsen i DALAN.<b><br/></b></p>

SJEFEN BESTEMMER: - Hvis mange eller alle arbeidstakerne skulle ta ut ferie samtidig, ville det vært håpløst dersom ikke arbeidsgiver ville hatt mulighet til å sette foten ned, sier advokat Eivind Arntsen i DALAN.

– Dette endrer seg dessverre ikke selv om det er mange fristende muligheter til å ta ut noen ekstra fridager, sier Arntsen.

– På de fleste av disse dagene er det slik at det som oftest ikke bare er en som kan tenke seg å ta en langhelg.

– Hvis mange eller alle arbeidstakerne skulle ta ut ferie samtidig, ville det vært håpløst dersom ikke arbeidsgiver ville hatt mulighet til å sette foten ned.

LES OGSÅ: Hvor mye må du vinne for å ta fri resten av livet?

Snill sjef? Men har du en «snill sjef», kan det likevel ordne seg:

– Det er ikke noe forbud mot at parter inngår avtaler om fri på kort varsel – og så lenge det ikke skaper store problemer for virksomheten er det sikkert god personalpolitikk å være fleksibel med tanke på uttak av ekstraferie. Dersom partene er enige, er det uproblematisk, sier Arntsen.

Men husk at slik ferie ikke er det samme som betalt fri – du må selvsagt regne med at du trekkes i lønn for feriefraværet, sier Arntsen.

LES OGSÅ: Du kan nekte å svare sjefen i ferien

Sjekk tariffavtalen. Noen er imidlertid heldige og har ekstra dager fri med lønn i mai.

Advokaten vil anbefale deg å sjekke hvilke rettigheter du har gjennom tariffavtalen.

– Det er en del tariffavtaler, som gir fri med lønn på inneklemte dager, spesielt fredagen etter Kristi Himmelfarts dag, sier Arntsen.

– Dette vel uansett den «hverdagen» i året der flest arbeidstakere ikke går på jobb. Enten dagen er fremforhandlet som ekstra feriedag, eller det er planleggingsdag i barne- og skolesektoren, så er det mange arbeidsplasser som står tomme denne dagen.

LES OGSÅ: Slik får du mest for feriepengene

Arbeidsgiver har styringsrett. Arntsen forklarer at ferieloven har hovedfokus på sommerferien, i ferieloven omtalt som «hovedferien».

– Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får minimum 4 uker og 1 feriedag i året, og å drøfte ferielister med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien. Oppnås ikke enighet, fastsettes ferien av arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som har styringsrett.

Men styringsretten må utøves på en lojal og ikke-diskriminerende måte, forklarer han.

– Hvis det er slik at arbeidsgiver bevisst straffer en medarbeider med å nekte den ferie når vedkommende ønsker, kan man se for seg diskriminering, sier Arntsen.

– Men det er heldigvis sjelden vi ser, tilføyer han.

LES OGSÅ:I år får du en ekstra ferieuke

HER ER DINE FERIERETTIGHETER

 • Arbeidstaker har krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår etter ferieloven.
 • Mange arbeidstakere har en femte ferieuke. Denne ekstra ferien - som normalt også gir en forhøyelse av feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent - er en del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av ferieloven.
 • Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.
 • Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.


Rett og plikt til å avvikle ferie

 • Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.
 • Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).
 • Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.


Tidspunkt

 • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.
 • Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken.
 • Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september.
 • Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.


Konkrete råd:

 • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite om feriefastsettingen to måneder før.
 • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie.
 • Husk at det alltid må fremsettes et krav om å få ferien utsatt ved sykdom.


Kilde: Ferieloven og Arbeidstilsynet
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå