Lån gratis av sjefen

Trenger du ekstra penger raskt? I stedet for å ta opp dyre kriselån, kan sjefen låne deg penger til en meget gunstig rente.
PENGELENS: Trenger du penger, kan du låne nesten 50.000 kroner av sjefen. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
PENGELENS: Trenger du penger, kan du låne nesten 50.000 kroner av sjefen. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Du kan låne nesten 50.000 kroner, tre femtedeler av grunnbeløpet i folketrygden (G), rentefritt fra arbeidsgiver og uten at det utløser noen som helst skatt.

Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år, og ligger på nå på 79.216 kroner.

Det vil si at du kan låne 47.529 kroner uten at du må skatte av fordelen. Forutsetningen er at du betaler tilbake lånet innen ett år.

Vær klar over at arbeidsgiver kan nekte å gi deg lånet. Du har altså ikke krav på lånet.

Låner du pengene mer enn ett år, blir et rentefritt lån beskattet som frynsegode. Men det kan være et gunstig lån likevel.

LES OGSÅ:Titusener å spare på fastrente

Ikke dyrt å låne mer
Trenger du pengene lenger enn ett år, eller du trenger mer enn 47.529 kroner, og sjefen er villig til å låne deg pengene, blir lånet billigere enn om du går i banken.

Den såkalte normrenten er den laveste rentesatsen arbeidsgiver kan gi deg på lånet, uten at det utløser fordelsbeskatning for deg.

For januar, februar, mars og april 2012 ligger normrenten på 2,75 prosent.

Normrenten fastsettes av finansdepartementet inntil seks ganger i året: 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november. Les mer her

Unngå dyre forbrukslån
Det er først når renten er lavere enn normrenten, at du må betale skatt. Betaler du 2,75 prosent rente, betaler du ikke skatt.

2,75 prosent rente er mye, mye bedre enn de skyhøye renten på vanlige forbrukslån.

Hvis alternativet er et forbrukslån med 20 prosent effektiv rente, blir frynseverdien om lag 3000 kroner etter skatt (forutsatt at du betaler ned lånet jevnt i løpet av året).

Tjener du over toppskattgrensen på 490.000 kroner, tilsvarer frynseverdien en lønnsøkning på nesten det dobbelte (44,8 prosent marginalskatt). Tjener du mer enn 796.400 kroner er marginalskatten 47,8 prosent.

LES OGSÅ:Får ikke lov til å gi unge lån

Like store avdrag?
Eksempelet ovenfor er basert på at du betaler tilbake lånet med like store avdrag i tolv måneder. Betaler du ned hele lånet samlet innen utgangen av ett år, blir frynseverdien dobbelt så stor.

Mange arbeidsgivere vil nok imidlertid kreve at du betaler tilbake med månedlig avdrag.

Husk at fritaket kun gjelder for ett lån. Du kan ikke ha flere smålån på 3/5 G samtidig. Reglene om skattefrie lån finner du i Lignings-ABC 2011, i kapittel «Lån fra arbeidsgiver», punkt 8.1.3.

Renten er ikke problemet
Den effektive renten på forbukslån er ofte skyhøy hvis du ikke betaler regningen ved forfall. Kan du ikke betale tilbake hele lånesummen, vokser lånet fort.

Men problemet med forbrukslåne og kredittkortkjøp er ikke nødvendigvis den skyhøye renten, men selve summen.

Dyrt hvis du ikke har pengene
Det betyr egentlig lite hva det koster deg å låne 15.000 kronene hvis du ikke har 15.000 kroner når du må betale tilbake beløpet.

Å ta ferien på kreditt, er altså lite lurt dersom du ikke vet om du kan betale tilbake.

LES OGSÅ:Slik kommer du inn i boligmarkedet

På forsiden nå