Nå blir det mindre kull i pensjonen til flere hundre tusen nordmenn

KLP har bestemt seg for å redusere investeringene i kull, men ikke i olje- og gass.

<p><b>SATSER PÅ KLIMA.</b> Kommunal Landpensjonskasse (KLP) kutter kull-investeringene og øker i fornybar energi.</p>

SATSER PÅ KLIMA. Kommunal Landpensjonskasse (KLP) kutter kull-investeringene og øker i fornybar energi.

Landets største pensjonsforvalter, KLP, har bestemt at de skal satse mer på fornybar energi, og mindre på kull i sine investeringer.

Beslutningen kommer etter en utredning av om det er mulig å bidra til bedre miljø ved å trekke seg ut av investeringer i olje-, gass- og kullselskaper uten å påvirke fremtidig avkastning. 

– Olje og gass-kutt vil påvirke

Resultatet viser at det er mulig ved å trekke seg ut av kull, men ikke for olje og gass. Som begrunnelse skriver selskapet i rapporten at:

«Uttrekk av kullselskaper vil ikke påvirke fremtidig avkastning vesentlig, men det vil trolig et uttrekk av investeringer i selskapene innen olje og gass».

«Kullselskapene anses å ha størst negativ påvirkning, både i forhold til CO2-utslipp per energienhet og lokal forurensningen ved kullanlegg, selv om det er stor variasjon mellom forskjellige typer olje, gass og kull».

– KLP vil fortsette å være en aktiv og engasjert eier der vi er investert, med en tydelig ambisjon om å påvirke til å ta ansvar for lavere klimagassutslipp, sier konsernsjef Sverre Thornes i en pressemelding.

Selskapet peker på sitt ansvar for å sikre god avkastning for fremtidige pensjoner, som årsak til at de ikke trekker seg ytterligere ut av olje- og gassektoren.

Opptatt av miljø

<p>Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.</p>

Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

E24 har tidligere skrevet om det økte fokuset på etiske investeringer og fond- og finansbransjen. Da fortalte kommunikasjonssjef i Skagenfondene Margrethe Vika, at de ser mer interesse rundt miljøspørsmål fra kunder.

– Vi merker at det har vært en økende bevissthet rundt dette temaet. Det er et tegn i tiden, og det merker vi i møte med kunder, sa Vika. 

Leder i Fremtiden i Våre hender, Arild Hermstad, fortalte at bankene og fondsforvalterne også selv tar et større ansvar:

– Ja, de har sakte men sikkert etablert bedre og flere rutiner for å overvåke sine investeringer, både for å være aktive eiere overfor problematiske selskaper og for å selge seg ut av selskaper med dårlig etisk standard, sier Hermstad.

E24 skrev også nylig om en ny rapport fra Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen, hvor Storebrand var eneste norske selskap som fikk ros for å være helt ute av selskaper som er involvert i kjernevåpen. 

Ordfører-initiativ

Det var ordføreren Eid Kommune, som er kunde i KLP, som først ba KLP om å utrede mulighetene for å trekke seg ut av kull, olje og gass uten å påvirke avkastningen.

Sammen med et vedtak i Stortinget om å utrede det samme for Oljefondet, samt den generelle debatten om temaet, bestemte KLP seg for å utrede spørsmålet, som nå har resultert i rapporten «Karbonutredning: Investeringer i fossil energi».

KLP mener nå at de tar ansvar for å få ned CO2-utslippene slik at verden når klimamålet om at den globale temperaturøkningen ikke skal overstige to grader.

Sverre Thornes forteller at de i dag også har vesentlig større investeringer i fornybar energi enn i olje-, gass- og kullselskaper samlet.

– Det er ikke til hinder for at vi nå går lenger i samme retning ved å øremerke ytterligere en halv milliard til ny produksjonskapasitet av fornybar energi i fremvoksende økonomier der behovet er svært stort og kullkraft ofte alternativ energikilde, sier Thornes.

– Samtidig selger vi oss ut av kullselskaper for å gi et signal om at det er nødvendig å foreta et skift fra fossilt brensel til fornybar energi, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

Med kullselskaper mener KLP kullgruveselskaper og kullkraftproduksjon-selskaper som har en høy andel av inntektene sine fra kull. KLP skal som minimum utelukke de som har 50 prosent eller høyere andel av inntektene fra kullbasert virksomhet.

KLP har cirka 400.000 yrkesaktive kunder og 200.000 pensjonister som benytter seg av deres tjenester, opplyser kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich i KLP overfor E24.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå