Nå blir det tøffere å få lån

Finanstilsynet er kraftig bekymret for at boligprisene øker for raskt og at vi låner for mye. Nå vil tilsynet at bankene skal kreve 15 prosent egenkapital.
STRENGERE: Nå vil Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen gjøre det enda vanskeligere å ta opp mye lån. Foto: Morten Ulekleiv.
STRENGERE: Nå vil Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen gjøre det enda vanskeligere å ta opp mye lån. Foto: Morten Ulekleiv.

I dag presenterte Finanstilsynet rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2011».
Krever mer egenkapital
Finanstilsynet foreslår å senke nivået for forsvarlig belåningsgrad fra 90 til 85 prosent av boligens markedsverdi, og belåningsgraden omfatter alle lån med pant i boligen.

I tillegg må bankene ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne.

LES OGSÅ:- Bankene bryr seg ikke om kundene

Det legges dermed inn noe større sikkerhetsmargin for å kunne møte et tilbakeslag i realøkonomien.

Ved belåningsgrad utover 85 prosent må det foreligge tilleggssikkerheter eller være foretatt en særskilt forsvarlighetsvurdering.

Krever avdragsbetaling
Forslaget innebærer også at styret i den enkelte bank bør fastsette kriteriene for forsvarlighetsvurderingen og følge opp avvik fra retningslinjene.

For lån som overstiger 70 prosent av boligens verdi, bør det kreves avdragsbetaling fra første termin.

Det foreslås også innstramminger for rammekreditter ved at normal belåningsgrad senkes fra 75 til 70 prosent av boligens markedsverdi.

- Den sterke veksten i boligpriser og husholdningsgjeld øker risikoen for finansiell ustabilitet. Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2011 viser at andelen boliglån med høy belåningsgrad øker, og et eget tilsyn med utlånspraksis i utvalgte banker viser at kredittvurderingene bør bedres, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

LES OGSÅ:Her er de beste lånerådene

Strammere regler
Det var i mars i fjor at Finanstilsynet påla norske banker å stramme inn sin lånepraksis.

Blant annet skulle bankene kreve å få sikker informasjon om låntakers inntekt og formue, og normalt ikke låne ut mer enn tre ganger låntakers samlede brutto inntekt.

Dessuten skulle lånet ikke overstige 90 prosent av boligens markedsverdi.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Finanstilsynet høsten 2010, oppga alle banker at de ønsker å følge Finanstilsynets retningslinjer.

Bryter retningslinjene
Selv om nordmenn i snitt aldri har hatt mer gjeld enn i 2011, så bryter syv av ni banker VG Nett har kontaktet en av de første retningslinjene i rundskrivet.

Les hele saken:Kun to av ni banker følger rådet fra Finanstilsynet

Bekymringsfull
Gjeldsveksten særlig blant unge er bekymringsfull, mener Finanstilsynet.

- En renteheving eller tap av arbeidsinntekt vil få store konsekvenser for disse, sier Morten Baltzersen.

- Utvikling i boligpriser og husholdningenes gjeld er av sentral betydning for den finansielle stabiliteten. En mer nøktern utlånspraksis for boliglån kan bidra til å dempe risikoen for senere tilbakeslag, mener finanstilsynsdirektøren.

Finanstilsynet vil gjennomføre en konsultasjonsrunde om endringsforslagene med Finansnæringens Fellesorganisasjon, forbrukerorganisasjonene og Norges Bank.

På forsiden nå