Rentejubel for norske husholdninger

Norges Bank satt ned renten idag. Det betyr at du kan se lenge etter høy rente på ditt boliglån.
GAVEPAKKE: Sentralbankssjef Øystein Olsen besluttet idag å sette ned renten. Det er gode nyheter for de med boliglån. Foto: SCANPIX
GAVEPAKKE: Sentralbankssjef Øystein Olsen besluttet idag å sette ned renten. Det er gode nyheter for de med boliglån. Foto: SCANPIX
Av: Günther Bache, Maria Lekve og Øyvind Røst
Norges Bank besluttet idag noe overraskende å sette renten ned til 1,50 prosent.

Det er gode nyheter for de med boliglån, og dårlige nyheter for de som har penger på bok.

Dagens rentekutt kan tyde på at Norges Bank frykter sterk krone og lav inflasjon mer enn for høy gjeldsvekst og økte boligpriser.

- Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen.

LES MER HOS E24:Kutter renten

LES OGSÅ:- Mange tåler ikke renteøkninger

Spår om fremtiden
Den såkalte rentebanen er Norges Banks anslag på hvordan styringsrenten vil utvikle seg i årene fremover. Usikkerheten øker naturlig nok jo lenger fremover man spår.

Det er i «Pengepolitisk rapport» som utgis tre ganger i året, som Norges Bank spår om renten flere år fremover. Forrige rapport kom i oktober.

Siden sist er rentebanen kraftig nedjustert. Norges Bank har nedjustert forventet styringsrente med 0,75 prosent i mars 2012 til 1,2 prosent lavere rente ved utgangen av 2014.
Det er en dramatisk endring.

Slik har Norges Banks spådommer endret seg det siste året:
Kilde: Norges Bank
Kilde: Norges Bank
 

LES OGSÅ:Så høy rente krever banken at du tåler

Under 5 til 2020
Det profesjonelle rentemarkedet har liten tro på at boliglånsrenten vil øke dramatisk fremover.

Prognosene viser at boliglånsrenten vil holde seg under 5 prosent i over åtte år.

Slik tror det profesjonelle rentemarkedet at boliglånsrenten vil utvikle seg de neste ti årene:
Grafen viser hva banker, finansinstitusjoner og store bedrifter tror den flytende boliglånsrenten vil bli flere år frem i tid. Grunnlag: 3 måneders FRA-renter om 12 måneder samt ettårige swaprenter fra 1 til 10 år, tillagt forventet rentepåslag i bankene, som gir forventet boliglånsrente. Kilde for swaprenter: Macrobond
Grafen viser hva banker, finansinstitusjoner og store bedrifter tror den flytende boliglånsrenten vil bli flere år frem i tid. Grunnlag: 3 måneders FRA-renter om 12 måneder samt ettårige swaprenter fra 1 til 10 år, tillagt forventet rentepåslag i bankene, som gir forventet boliglånsrente. Kilde for swaprenter: Macrobond
 

Markedet spår at din lånerente vil holde seg under 5 prosent frem til 2020.

Men med dagens overraskende rentekutt er det sannsynlig at rentene vil bli dratt enda lenger ned.

Renteforventningen i det profesjonelle rentemarkedet vil trolig falle betydelig på grunn av Norges Bank sin overraskende rentekutt og reduserte renteforventninger.

Det betyr at boliglånsrenten trolig blir enda lavere enn grafen viser.

Det kan bety at det blir svært lenge til at du må betale høy rente på ditt boliglån.

Dersom det går virkelig bra i Norge vil imidlertid Norges Bank øke renten mer enn det markedet forventer.

Når det går bedre med økonomien i Europa enn det markedet tror nå, vil trolig renten øke, også i Norge.

Realrente etter lønnsvekst lav
Statistisk Sentralbyrå forventer at lønnsveksten vil stige fra 3,6 prosent i 2012 til 4,9 prosent i 2015.

Det vil si at lønnsveksten vil være omtrent på nivå med boliglånsrenten. Det betyr at realrenten etter lønnsvekst blir svært lav. Lån vil derfor være svært billig i flere år!

Boligprisene vil øke
En konsekvens av dagens rentekutt er at boligprisene kan øke ytterligere.

Det gjør det kan bli enda vanskeligere for boligkjøpere generelt og førstegangsetablere spesielt - å komme seg inn i boligmarkedet.
På forsiden nå