Rotter ga en million i avslag

Oslokvinnen kjøpte en bolig som var invadert av rotter. Nå får hun over en million kroner i prisavslag og erstatning, slår Høyesterett fast.

			VANT MOT ROTTENE: Boligen var invadert av rotter. Nå får kjøperen millionerstatning. Illustrasjonsfoto: Scanpix
VANT MOT ROTTENE: Boligen var invadert av rotter. Nå får kjøperen millionerstatning. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Torsdag falt dommen i rottebolig-saken som var oppe for Høyesterett 19. oktober i år.
Les saken:Rottebolig til Høyesterett

Høyesterett ga boligkjøperen fullt medhold, og avviste dermed Protectors (boligselgerens forsikringsselskap) anke etter dommen i Borgarting lagmanssrett.

Over en million
Boligkjøperen får 1.070.000 kroner dekket av forsikringsselskapet, pluss saksomkostninger.

Kostnadene for utbedring av boligen kom på 870.000 kroner. I tillegg ble hun tilkjent 200.000 kroner i erstatning.

- Min klient er veldig fornøyd med domsresultatet. Hun har med dette endt opp med å ikke betale mer for boligen enn det den var verdt som følge av mangelen. Og hun blir ikke økonomisk skadelidende som følge av rotteplagen, sier boligkjøperens advokat Thor Tidemann Bjønness til Dine Penger.

- Dommen avklarer og sikrer kjøperes generelle rettsstilling når det er en mangel i avhendingslovens forstand. Prisavslagets størrelse berøres blant annet ikke av sameiets ansvar når kun den aktuelle seksjon berøres av mangelen i fellesarealet, utdyper Bjønnes.

Følg Dine Penger på Facebook

Protector innrømmet rotteskade
Forsikringsselskapet Protector innrømmet at rotteplagen var en kjøpsrettslig mangel, men mente at rotteinvasjonen var skjedd i et fellesareal.

Det mente derfor at selskapet bare var ansvarlig for å dekke kjøperens andel i forhold til sin eierandel i sameiet, det vil si med 45.000 kroner.

Skuffet
Protector Forsikring er skuffet over dommen.

- Vi hadde regnet med et annet utfall enn dette, men kan ikke annet enn å ta resultatet til etterretning, sier Protectors advokat Per M. Ristvedt i Wikborg Rein.

- Høyesteretts dom åpner for at avhendingsloven nå kan benyttes til å fremme andres krav - via kjøper - mot selger og eierskifteforsikringsselskap, uten at det foretas en virkelig prøving av kravet, påpeker Ristvedt.

Alle vegger måtte rives
Kort tid etter boligkjøpet fant boligkjøperen rotter i boligen. Vegger, tak og gulv i hennes leilighet måtte skiftes for å fjerne rottene, i tillegg til skifting av etasjeskillerne.

Utbedringen tok hele 20 måneder, og kjøperen kunne ikke bo i boligen mens utbedringen pågikk.

Dermed slo Høyesterett fast at kjøperen ikke var forhindret fra å kreve kostnadene dekket under eierskifteforsikringen, selv om sameiet hadde lagt ut for utbedringskostnadene for å hindre rottene fra å trenge lenger inn i boligkomplekset.

Verdifallet
Høyesterett pekte på at det avgjørende for hvor mye kjøperen har krav på i kompensasjon, er hvorvidt eiendommen ved overtakelsen, på grunn av redusert teknisk stand, har lavere verdi enn lagt til grunn i kjøpekontrakten.

Det er denne verdiforskjellen som skal kompenseres.

Et misligholdsansvar reduseres ikke av at kjøperen har fått hjelp og støtte fra tredjepart til mangelsutbedring, mente Høyesterett.

Sameiet hadde ved betalingen heller ikke fått kjøperens krav overdratt til seg. Hun hadde derfor retten til å forfølge kravet i behold, fastslo Høyesterett. Dommen var enstemmig.

På forsiden nå