Trodde du kronen ikke kunne bli svakere? Han mener den kan det

Nå koster en dollar tett oppunder 9 kroner - vi må tilbake til 2002 for å se lignende tilstander. Denne mannen mener det skal bli enda dyrere før det blir bedre.


<p><b>SER SVAKERE KRONE:</b> Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management</p>

SER SVAKERE KRONE: Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management

I 2015 svekket kronen seg markant mot blant annet dollar, euro og pund, og svekkelsen vi så i 2013 og 2014 fortsatte dermed ufortrødent frem.

En ukes tid inn i det nye året har dollar og euro fortsatt å bli enda litt dyrere for oss nordmenn.

Særlig onsdag denne uken var ingen lystig dag for kronekursen.

Kronesvekkelsen skjer i kjølvannet av oljeprisens fall. De siste dagene har den falt kraftig, og vi er nå nede på et prisnivå vi ikke har sett siden våren 2004.

  • En dollar har i år kostet like over 8,99 kroner på det meste. Fredag formiddag koster den 8,91 kroner, og det siste året har den styrket seg drøye 15 prosent mot kronen.
  • En euro har i år kostet 9,73 kroner på det meste. Fredag formiddag koster den 9,65 kroner, og det siste året har den styrket seg snaue seks prosent mot kronen.
  • En svenskekrone har i år kostet 1,05 kroner på det meste. Fredag formiddag koster den 1,04 kroner, og det siste året har den styrket seg drøye åtte prosent mot den norske kronen.
  • Et pund har i år kostet 13,2 kroner på det meste. Fredag formiddag koster det 12,99 kroner, og det siste året har pundet styrket seg snaue 12 prosent mot kronen.

Torsdag hentet imidlertid kronen seg litt inn mot dollar, men ikke euro. Det til tross for at oljeprisen falt til nytt lavmål.

– Kronen har ikke gått enormt mye siden årsskiftet. Det tror jeg skyldes at kronen er rekordsvak allerede, sier sjeføkonom og partner Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management til E24.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets
Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets

Dollar kan bli enda dyrere

At vi må betale 8,9 kroner for en dollar er svært høyt. Det var bare nyanser om å gjøre før dollaren rykket over 9 kroner onsdag.

Og forrige gang dollaren var notert til over 9 kroner var helt tilbake til 7. februar 2002.

Fredag har dollaren styrket seg med marginale 0,04 prosent mot kronen, til tross for at oljeprisen ser ut til å hente seg noe inn etter torsdags kraftige fall. For euroens del er bildet derimot motsatt. Euroen har blitt snaut 0,5 prosent dyrere så langt fredag.

– Det er sannsynlig at vi vil se at dollaren stiger over ni kroner en periode, kanskje i noen måneder, sier Wilhelmsen.

I E24s Valutakart kan du se hvordan kronen står mot en lang rekke pengeenheter rundt om i verden. Grønne land indikerer at nordmenns kjøpekraft er styrket i det landet den siste perioden, røde land viser det motsatte:

Begrenset moteffekt

– Jeg håper ikke hele dette året blir som de første dagene. Det har vært en tøff start på 2016, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

De to siste handelsdagene har det vært mange såkalte kommersielle aktører, som for eksempel eksportbedrifter, som har kjøpt norske kroner, opplyser Østnor i DNB Markets.

– Det kan være med å forklare hvorfor kronen ikke har svekket seg mer, gitt oljeprisfallet.

Det vil neppe vare, tror valutastrategen.

– Disse strømmene har trolig begrenset varighet, ergo er det mulig at vi ser ytterligere kronesvekkelse om oljeprisen holder seg på disse nivåene, sier han.

LES KOMMENTAR: Rekordsvak krone – en støtdemper med forbehold

Urolige tider

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management
Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management

Kronekursen har vært tett knyttet utviklingen til oljeprisen helt siden oljeprisfallet tiltok i høsten 2014:

Når oljeprisen har falt, har kronen svekket seg. Og omvendt.

– Nå blåser det litt fra alle kanter, sier Østnor.

Han understreker at oljeprisen fortsatt er den desidert viktigste faktoren for kronen på kort sikt, men fremhever også at økt uro i finansmarkedene generelt ikke har vært positivt for kronen.

Siden nyttår har det blusset opp uro mellom Iran og Saudi-Arabia og Kina fortsetter å servere makrotall som gjør investorene usikre på farten i verdens nest største økonomi.

Turbulensen er ikke forbeholdt valutamarkedet. Børsene har falt kraftig siden nyttår, også her hjemme.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt torsdag nesten fire prosent. Den har hentet seg inn noe fredag, men er fortsatt ned 6,5 prosent siden nyttår. Det er mye.

– Det er en veldig dårlig start på børsåret. Det er uvanlig, sier Wilhelmsen.

 <p><b>LIKE FØR:</b> Denne grafen viser utviklingen i dollar mot norske kroner onsdag. Når grafen stiger, betyr det at kronen svekkes. Som man kan se, var det like før en dollar kostet mer enn ni kroner i interbankmarkedet onsdag formiddag.</p>

LIKE FØR: Denne grafen viser utviklingen i dollar mot norske kroner onsdag. Når grafen stiger, betyr det at kronen svekkes. Som man kan se, var det like før en dollar kostet mer enn ni kroner i interbankmarkedet onsdag formiddag.

Fortsatt for svak

Til tross for fortsatt svake utsikter har DNB Markets, sammen med de aller fleste andre prognosemakere, en forventning om at kronen skal gå sterkere i 2016 – det til tross for at DNB Markets sitter inne med en prognose om at Norges Bank vil senke styringsrenten enda mer i mars, noe som isolert sett svekker kronen.

Østnor mener kronen er langt svakere enn hva fundamentale forhold i norsk økonomi skulle tilsi.

– Vi tror den vil være attraktiv til tross for fortsatt svake nøkkeltall, høyere ledighet og lavere produksjon.

– Dette har først og fremst å gjøre med at vi venter en høyere oljepris. Selv om oljeprisen bare skulle stige litt, vil det redusere risikoen for et utrolig svakt utfall for norsk økonomi, sier han.

Wilhelmsen er enig i oljeprisresonnementet.

– Oljeprisen må bevege seg opp før kronen kommer tilbake, slår han fast.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå