Tror på lav lånerente i mange år

Har du boliglån, kan du nå forvente at renten holder seg under 5 prosent frem til 2017, skal vi tro rentemarkedet.

			HODEPINE: Hva skal Gjedrem gjøre med renten? Svært lite, skal vi tro rentemarkedet. Foto: Scanpix
HODEPINE: Hva skal Gjedrem gjøre med renten? Svært lite, skal vi tro rentemarkedet. Foto: Scanpix

 - Det er jo fryktelig billig å låne penger i dag, og sett ut fra markedsforventningene skal det være det en stund til, sier Roar Tveit i Holbergfondene til DN.no.

Fondsforvalterselskapet skriver i sin «Ukens Holberggraf» at rentemarkedet nå priser inn at boliglånsrenten ikke skal overstige 6 prosent de neste 10 årene, og faktisk vil holde seg under 5 prosent frem til 2017.

Ingen renteøkning
Heller ikke på siste rentemøte i Norges Bank, valgte sentralbanken å øke renten.

- Både hensynet til prisutviklingen og til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting taler for en fortsatt lav rente, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Nesten null rente
Siden juni i fjor har mange boliglånskunder hatt en lånerente på ned mot null prosent. Hvordan er det mulig?

Dersom du har en lånerente på 3,3 prosent, spiser skattefradraget 0,92 prosentpoeng (28 prosent av 3,3). «Restrenten» er da 2,38 prosent. Dersom inflasjonen er 2 prosent, slik den er nå, blir realrenten 0,38 prosent.

I lange perioder det siste året har realrenten vært under null prosent.

Les hele saken:Du har lånt «gratis» i ett år

Dine Pengers egne beregninger av renteforventingene bekrefter at rentene vil holde seg lave i mange år fremover - såfremt rentemarkedets spådom slår til.

Rentemarkedet forventer nå langt lavere rente enn for bare noen måneder siden.

Slik forventer rentemarkedet nå at boliglånsrentene vil utvikle seg de neste ti årene - sammenlignet med forventningene i januar 2010.

    Grafen viser hva banker, finansinstitusjoner og store bedrifter tror den flytende boliglånsrenten vil bli flere år frem i tid.Grunnlag: 3 måneders FRA-renter om 12 måneder samt ettårige swaprenter fra 1 til 10 år, tillagt forventet rentepåslag i bankene, som gir forventet boliglånsrente. Kilde for swaprenter: Thomson Reuters Ecowin.
Grafen viser hva banker, finansinstitusjoner og store bedrifter tror den flytende boliglånsrenten vil bli flere år frem i tid.Grunnlag: 3 måneders FRA-renter om 12 måneder samt ettårige swaprenter fra 1 til 10 år, tillagt forventet rentepåslag i bankene, som gir forventet boliglånsrente. Kilde for swaprenter: Thomson Reuters Ecowin.
 
I januar trodde rentemarkedet at boliglånsrenten ville ligge på 5,47 prosent om tre år.

Ett prosentpoeng lavere
Nå viser prognosen at boliglånsrenten vil ligge mer enn ett prosentpoeng lavere - 4,43 prosent.

Har du et boliglån på 1,5 millioner kroner, utgjør det 15.600 kroner (11.230 kroner etter skatt) i sparte renteutgifter i løpet av ett år. Da ser vi bort fra avdrag.

Først i 2016 blir renten omlag 5 prosent, og i 2017 skal boliglånsrenten være 5,22 prosent.

Kan ta feil
Det selvsagt mulig, til og med sannsynlig, at rentemarkedet tar feil. Spådommer har en tendens til det.

Mest sannynlig kan ikke rentene bli særlig lavere enn de er nå. Da skal enda mer gå galt i internasjonal økonomi enn det som forventes i dag.

Dersom økonomien utvikler seg bedre enn forventet, med tilhørende økt prisvekst, vil renten øke raskere enn forventet.

Så billig kan du låne nå
Fortsatt er det nettbanken DinBank som tilbyr landets laveste lånerente med en effektiv rente på 3,09 prosent.

10 beste banker
    Kilde: Dine Penger. Med forbehold om feil i bankenes rentelister.
Kilde: Dine Penger. Med forbehold om feil i bankenes rentelister.
 
Oversikten i tabellen gjelder et annuitetslån på 1,5 millioner kroner innenfor 60/75 prosent av boligens verdi med 20 års løpetid.

Sjekk alle banker og lånebeløp her: Finn beste boliglån

Skal opp
På lang sikt forventer markedet en boliglånsrente på omlag 6 prosent. Det er denne rente du bør legge inn i dine egne prognoser.

I tillegg er det lurt å legge inn en rentebuffer på 2-3 prosentpoeng. Det er ikke mer enn snaue to år siden (midt under finanskrisen), at norske boliglånskunder måtte betale over 8 prosent rente.

KALKULATOR:Så mye kan du låne

Kalkulatoren hjelper deg å beregne hvor mye du egentlig kan låne før det går ut over din privatøkonomi.

På forsiden nå