Unge får bedre lånerente

Er du under 34 år eller trenger du lån til din første bolig? Da får du ofte bedre rente i bankene enn andre lånekunder. Sjekk beste lån for unge her.
SITT EGET: Mange drømmer om å sette egen nøkkel i egen dør. Foto: colourbox.com
SITT EGET: Mange drømmer om å sette egen nøkkel i egen dør. Foto: colourbox.com

I slutten av september presenterte Finanstilsynet rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2011».
I rapporten foreslo Finanstilsynet å senke nivået for forsvarlig belåningsgrad fra 90 til 85 prosent av boligens markedsverdi, og belåningsgraden omfatter alle lån med pant i boligen.

Vedtatt
Fra nyttår er forslaget gjort om til gjeldende retningslinjer, og du trenger nå altså 15 prosent egenkapital ved boligkjøp.

Finanstilsynet er meget opptatt av at bankene følger retningslinjene:

«Finanstilsynet legger til grunn at institusjonene umiddelbart påbegynner arbeidet med å tilpasse sine interne retningslinjer til Finanstilsynets endrede retningslinjer», het det i meldingen fra Finanstilsynet før jul.

Bankene skal ta hensyn til lånekundens totale økonomiske situasjon, inkludert all gjeld og andre utgifter. I tillegg må bankene ta høyde for en renteøkning på minst 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne.

Best rente
Har du, eller klarer du å skaffe, 15 prosent egenkapital, får du lån til svært gunstige betingelser.

Bankene tilbyr en bedre rente til sine yngste lånekunder og kaller lånene for blant annet «førstehjemslån», «boliglån for ungdom», «boliglån ung».

LES OGSÅ:Sett inn BSU-pengene nå

Renteoversikten på Finansportalen viser at beste bank på et lån på 1,5 millioner kroner er Haugesund Sparebanks lån «Boliglån BSU innenfor 85 prosent». Effektiv rente på lånet er 3,56 prosent.Informasjonsdirektør i DNB Thomas Midteide.
Informasjonsdirektør i DNB Thomas Midteide.
Blitt strengere
Informasjonsdirektør i DNB, Thomas Midteide, forteller at banken følger Finanstilsynets nye krav til økt egenkapital.

- Etter at kravet om egenkapital økte, er det blitt tøffere, spesielt for de unge, å få lån, sier Midteide.

Han forteller at mange av deres unge kunder har et BLU-lån (boliglån ung). BLU lanserte banken på slutten av 2010.

- Dette er vår beste lånerente, og kundene får samme rente på hele lånet. For å få BLU-lån må kundene være under 34 år, og ha lønnskonto og inngå en spareavtale på 500 kroner med DNB, men de beholder den gode renten selv etter fylte 34 år så lenge de ikke tar opp et nytt lån, påpeker Midteide.

Sparebuffer
En av betingelsene for å få Boliglån Ung er at man har en spareavtale hvor det settes av 500 kr i måneden til en buffer.

- Du kan altså ta ut disse pengene uten problemer, men må altså spare til en sikkerhetsbuffer, forteller Midteide.

- Vanskeligere for førstegangsetablerern
Thomas Sevang i Nordea.
Thomas Sevang i Nordea.
Informasjonssjef i Nordea, Thomas Sevang, forteller at de også overholder de nye retningslinjene fra Finanstilsynet.

- Det er for tidlig å si hvilken effekt de nye kravene vil gi, men det er klart at de nye kravene vil gjøre det vanskeligere for førstegangsetablererne, sier Sevang.

LES OGSÅ:Her får du dobbel BSU-rente

I likhet med DNB må bankkundene være under 34 år for å få Boliglån UNG og ha fem bankprodukter i Nordea.

- Disse produktene kan være for eksempel nettbank, avtalegiro og bankkort. Altså ikke produkter som koster noe for kunden, sier Sevang.

Som hos DNB beholder også lånekundene samme rentebetingelser etter at de blir 34 år så lenge de ikke refinansierer eller tar opp nye lån.

På forsiden nå