Avinor vil ha ny rullebane på Oslo lufthavn

Avinor mener det vil være behov for en ny rullebane på Oslo lufthavn innen 2030.


<p><b>MER PLASS:</b> Avinor ser behov for nok en rullebane i Oslo.</p>

MER PLASS: Avinor ser behov for nok en rullebane i Oslo.

– En tredje rullebane vil gi store ringvirkninger og er samfunnsøkonomisk lønnsom, skriver Avinor sammen med de andre transportetatene i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP).

I planen går etatene inn for halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030. Ifølge forslaget er imidlertid ikke det til hinder for å bygge ut landets største flyplass.

– Klimagassutslippene som følge av en tredje rullebane må sees i forhold til alternativene til utbygging, og opp mot forventninger om teknologisk utvikling og innfasing av biodrivstoff, heter det i forslaget.

Etatene foreslår at den nye rullebanen skal ligge øst for lufthavnen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå