Denne kabelen øker strømprisen din

Kraftkabler til utlandet er med på å øke prisen du betaler på strømmen. Nå skal Statnett bygge to nye.


<p><b>GA ØKT KRAFTPRIS:</b> Bilde fra arbeid med Skagerrak 4-kabelen, som er den fjerde kraftkabelen som er blitt lagt mellom Norge og Danmark.</p>

GA ØKT KRAFTPRIS: Bilde fra arbeid med Skagerrak 4-kabelen, som er den fjerde kraftkabelen som er blitt lagt mellom Norge og Danmark.

I dag er strømprisen lav i Norge, men i Storbritannia er strømprisen dobbelt så høy.

Statnett har vedtatt å legge en ny kraftkabel på havbunnen for å knytte Norge til det britiske strømnettet. I 2021 vil den nye kraftkabelen til Storbritannia, kalt NSN Link, bli satt i drift.

I tillegg har Statnett vedtatt å legge en ny kraftkabel mellom Norge og Tyskland, kalt Nordlink, og den vil bli satt i drift i 2020.

Tysklands-kabelen vil knyttes til det norske nettet i Tonstad i Sirdal og Englands-kabelen i Kvilldal i Suldal.

Vil gi økte strømpriser

Senior konsulent i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund, er ansvarlig for selskapets analyser av prisbildet i kraftmarkedet.

Han mener at disse nye to kraftkablene vil føre til økt eksport av strøm fra Norge, særlig fordi kraftprisen i Storbritannia er høyere enn i Norge grunnet et prisgulv som britiske myndigheter har satt for CO2-kvoter.

 <p><b>NYE KRAFTKABLER ØKER STRØMPRISEN:</b> De to nye forbindelsene vil isolert sett trekke opp strømprisen, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Christer Gilje.</p>

NYE KRAFTKABLER ØKER STRØMPRISEN: De to nye forbindelsene vil isolert sett trekke opp strømprisen, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Christer Gilje.

Han tror kabelen til Tyskland blir med balansert, men med mer eksport enn import, særlig på dagtid når strømprisen normalt er høyere på kontinentet. Men det vil være variasjoner i takt med sesonger.

Analyseavdelingen i Statnett har sett på hvilken effekt de to nye kraftforbindelsene vil ha på strømprisen.

– Våre analyser tilsier at ny fornybar kraftproduksjon isolert sett vil dra strømprisen ned, mens de to nye forbindelsene isolert sett vil trekke prisen opp igjen med 3–6 øre per kilowattime (kWh), sier kommunikasjonssjef i Statnett, Christer Gilje.

For en gjennomsnittlig strømkunde betyr det at strømregningen vil øke med rundt 1.100 kroner per år etter påslag av mva., gitt et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer (kWh).

Gilje sier at dette vil gi et prisnivå som er omtrent som snittet de siste ti år.

Han forteller at ekspertene i Statnett har tatt utgangspunkt i en situasjon der alt annet er likt i 2020. Det betyr blant annet at forutsetningene i analysen er et betydelig kraftoverskudd, og dermed lave priser.

Situasjonen nå er at strømprisen ikke har vært lavere på 17 år, og dette nyter strømkundene godt av. Fremtidskontraktene på strømbørsen indikerer at en gjennomsnittlig strømkunde i Sør-Norge vil få en strømregning som er over 900 kroner lavere enn i fjor.
De kommende fem årene forventes strømprisen å holde seg lav, men deretter vil den øke, mener eksperter.

Hver av kraftkablene vil ha en overføringskapasitet på 1.400 megawatt (MW), det vil si totalt 2.800 megawatt (MW), noe som tilsvarer produksjonen fra to-tre tyske kullkraftverk.

Total kostnad for de to kraftkablene er anslått av Statnett til å bli 3–4 milliarder euro, tilsvarende 27–36 milliarder kroner. Statnett eier 50 prosent av prosjektene.

Nyere kraftkabler til utlandet ga økt strømpris

 <p><b>VIL GI MER EKSPORT:</b> Senior konsulent i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund, mener de to nye kraftkablene til Storbritannia og Tyskland vil føre til økt eksport av strøm fra Norge.</p>

VIL GI MER EKSPORT: Senior konsulent i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund, mener de to nye kraftkablene til Storbritannia og Tyskland vil føre til økt eksport av strøm fra Norge.

Statnett har de siste årene installert to nye kabler til utlandet. Den ene – Skagerrak 4-kabelen – går til Danmark. Den andre – NorNed–kabelen – binder sammen Norge med kraftmarkedet i Nederland.

– Dersom vi ikke hadde disse to kablene, ville strømprisen teoretisk sett vært 1–2 øre lavere per kilowattime (kWh) i Sør-Norge, alt annet likt, sier Gilje.

I vintersesongen tilsier analysene til Statnett at effekten på strømprisen av disse to strømkablene er minimal.

Skagerrak 4-kabelen er den fjerde kabelen mellom Norge og Danmark og har en kapasitet på 700 megawatt (MW), tilsvarende forbruket til 300.000 norske husstander.

Den går i land i Bulbjerg på Jylland og kobles til det danske nettet i Tjele nær Viborg. I Norge går den i land ved Kristiansand, og er koblet til nettet i Kristiansand stasjon i Vennesla kommune.

NorNed-kabelen ble satt i drift i 2008, og har også en kapasitet på 700 megawatt (MW).

Kabelen går mellom Feda i Kvinesdal kommune og Eemshaven i Nederland.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå