Mehl hadde ikke nok tid: Fortsatt lav erstatning til varig skadede barn

Etter nye regler vil skadede få høyere erstatning fra forsikringsselskapene. Men det gjelder ikke yrkesskadede og barn.

Fra 1. oktober trådte en ny forskrift om erstatning for personskader i kraft. Konsekvensen er at trafikkofre, voldsofre, pasienter og andre får høyere erstatninger fra forsikringsselskaper og offentlige ordninger.

Les hele saken med abonnement