Her er vinnerne og taperne i statsbudsjettet

- Tjener du 850.000 kroner, får du ti ganger mer i skattelette enn en som tjener 400.000 kroner, sier høyskolelektor Dag Jørgen Hveem.

FINN DEG SELV: E24 Dine Penger har beregnet hvordan statsbudsjettet vil slå ut for deg. OBS! Beregnet skattelette er nominell, forutsatt en forventet lønnsøkning på 3,3 prosent.
Publisert:

Kalkulator: Sjekk hva budsjettet betyr for deg

Se også forklaring til tallene her.

Da finansminister Siv Jensen la frem neste års statsbudsjett i dag, kom det frem at samlet skattelette for en lønnsmottaker med vanlig inntekt og formue ligger på under tusenlappen.

Det er imidlertid store forskjeller mellom fattig og rik.

- De største vinnerne i neste års statsbudsjett er de som allerede har mest fra før, sierfagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lohte:

- De absolutte vinnerne i dette budsjettet er de som i dag betaler mye formueskatt. Et kutt fra 1 til 0,75 prosent er ganske vesentlig, samtidig som innslagspunktet økes fra 1 million til 1,2 millioner kroner.

- Det er ingen andre grupper som får så mye i forhold til andre i dagens statsbudsjett, sier Lothe.

Om lag 100.000 færre vil betale formuesskatt neste år når innslagspunktet økes fra 1 til 1,2 millioner samtidig som skattesatsen reduseres fra 1,0 til 0,75 prosent.

Les også

- De som har skatteklasse 2 i dag er helt klart blant taperne i dette budsjettet

Rike blir rikere

Også Dag Jørgen Hveem, høyskolelektor og skatteekspert ved Handelshøyskolen BI, trekker frem dem med formue godt over en million som vinnerne av dette budsjettet.

- Det er de med høy formue og høy inntekt som tjener mest på disse forslagene. Innslagspunktetet for toppskatt øker med 7.500 kroner utover lønnsveksten på 3,3 prosent. Det vil utgjøre en skattelette på et par tusenlapper for de med gode lønninger, sier Hveem.

ET BUDSJETT FOR ØKTE FORSKJELLER: Høyskolelektor og skatteekspert Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI.

- Samtidig øker minstefradraget med rundt en tusenlapp mer enn lønnsveksten. Dette er en skattelette som kommer de aller fleste tilgode, bortsett fra de som tjener veldig lite - det vil si rundt 200.000 kroner, sier Hveem.

Nettmøte med våre eksperter: Hva betyr statsbudsjettet for deg?

Nøytralt for barnefamilier

Men, de fleste kommer litt bedre ut enn tidligere i dette budsjettet, ifølge de to ekspertene.

- For barnefamilier er dette et ganske nøytralt budsjett i hvert fall på skattesiden, sier Hveem.

Men også her gjelder forskjellene mellom de som har høye og lave inntekter:

- Barnefamilier hvor den ene har inntekter over 552.300 kroner i 2015, vil få en nominell skattelette på 2.240 kroner med den nye toppskatten.

-Tjener du 885.600 kroner, får du ytterligere 849 kroner i redusert nominell brutto skatt på grunn av økningen i innslagspunkt to på toppskatten. Sammen med kutt i trygdeavgiften gir det nesten 4000 kroner i redusert skatt for den som tjener 885.600 kroner.

Tjener du derimot 400.000 kroner, får du kun 400 kroner i skattelette, sier Hveem.

- Det er altså ti ganger så høy skattelette i bruttoskatten for de som tjener 885.600 kroner og de som tjener 400.000, sier Hveem og tilføyer at lavere innslagspunkt for toppskatt kombinert med høyere minstefradrag ville ha redusert denne forskjellen.

- Fortsatt betaler imidlertid høytlønte mer skatt enn lavtlønte, både prosentvis og naturligvis i kroner og øre.

SKATTEEKSPERT. - De rike er vinnerne, mener Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

På E24s forespørsmål oppsummerer de effekten av statsbudsjett for noen av de vanligste gruppene:

Barnefamilier

Noen barnefamilier vil komme bedre ut på sikt, da regjeringen innfører inntektsbetingede barnehagesatser fra 1. august 2015.

De som tjener under 405.000 kroner i året, vil betale mindre enn maksprisen. I dag er maksprisen 2.405 i måneden. Fra neste år vil regjeringen øke den med 100 kroner.

Alderspensjonister

- De med middels alderspensjon på rundt kr 270.000, uten formue, kommer dårligere ut relativt sett med dette budsjettet, fordi maksimalt minstefradrag øker med kun 2,6 prosent. Det burde økt med 3,3 prosent, sier Dag Jørgen Hveem.

Les også

Ny ordning for skatteklager

Han legger til at satsøkningen fra 27 til 29 prosent kommer de med alderspensjon under 267.400 til gode.

- FOR ELDRE VELSTÅENDE MENN, mener Marianne Marthinsen (Ap) om neste års statsbudsjett.

- Også for det såkalte skattefradraget for alderspensjonister øker maksbeløpet med bare 2,7 prosent til 30.800 kroner, sier Hveem.

Pensjonister med formue godt over en million vil imidlertid komme bedre ut fordi formueskatten kuttes.

Ifølge skattetabellen i statsbudsjettet er det de rike pensjonistene som virkelig får de store skattelettene:

De rikeste 3.400 pensjonistene får 64.000 kroner i skattelette, mens pensjonister som tjener rundt 400.000 kroner, får rundt 1.500 kroner i lettelse.

Barnetillegget i uføretrygden legges også om og betyr i praksis at mange får et lavere tillegg.

Les også

Statsbudsjettet på 1-2-3

Statsansatte

De som har lån i Statens pensjonskasse vil merke regjeringens økning i rentepåslaget med 0,25 prosentpoeng.

SKUFFET. - Ikke for folk flest, mener leder i Senterpartiet, Trygve Slagvold Vedum.

Det vil si at dersom du har lån på 1,2 millioner kroner i Statens pensjonskasse, vil du måtte betale 2.200 kroner mer, etter skatt.

Et par med maksimalt lån på 3,4 millioner kroner vil få 8.500 kroner i økt skatt før skatt og 6.205 kroner etter skatt.

- Lånet blir altså dyrere, men er fortsatt gunstig.

Studenter

Det blir ikke mye ekstra på studentene i neste års statsbudsjett. Regjeringen øker basisstøtten for studenter med 3,1 prosent.

Den månedlige basisstøtten øker da fra 9.440 kroner i undervisningsåret 2013-2014 til 9.733 kroner, som gir studentene 293 kroner mer i måneden.

Les også

- Blir blodig for norske kosmetikkbutikker

Høyere frikortgrense

Men en endring som kan være til nytte for studenter og unge med deltidsjobb er økningen i frikortgrensen.

- Denne grensen er økt for første gang på mange år. Økningen er på omtrent 10.000 kroner fra 39.600 kroner til 49.650 kroner. Det vil si en skattelette for studenter på ca 2.500 kroner dersom man har en lønn på rundt 50.000 kroner, sier Hveem.

Men han påpeker at gjennomsnittslønnen blant studenter i dag ligger rundt 100.000 kroner:

- For disse vil endringen i frikortgrensen ikke spille noen rolle. De vil måtte betale 8,1 prosent, dvs. 8.100 kroner i trygdeavgift stedet for 8.200 kroner i 2014.

Ingen endring i BSU

Dag Jørgen Hveem er imidlertid skuffet og overrasket over at regjeringen ikke har gjort noe med BSU-ordningen - altså Boligsparing for ungdom.

- De justerte maksbeløpet fra 150.000 kroner til 200.000 kroner i 2014-budsjettet og jeg forventet at de ville følge opp dette ved å stimulere mer til økt sparing for ungdom, sier han.

Les også

Dette betyr den nye «500-kronersgrensen» for din shoppehverdag

Skatteklasse 2 fjernes

- En av taperne er de som i dag har skatteklasse 2. Disse får en skatteøkning på ca. 6.000 kroner, sier Rolf Lohte.

Denne ordningen ble vedtatt fjernet av de rødgrønne, men ble tatt delvis inn igjen i Solberg-regjeringens budsjett i fjor. Nå er den altså foreslått fjernet helt igjen.

- Begrunnelsen for å kutte den ut, er incitamentet om at man ønsker å få folk ut i arbeid og at man ikke vil gi ekstra støtte til de som velger å være hjemme, sier Lohte.

I dag er det rundt 70.000 nordmenn som er i skatteklasse 2.

- Vi synes det er bra at skatteklasse 2 fjernes, fordi den stort sett benyttes av familier hvor kona går hjemme og spesielt av innvandrerfamilier. Den er til hinder for integreringer, sier Marianne Marthinsen til E24 i en kommentar til budsjettet.

Også senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, er glad for å bli kvitt skatteklasse 2:

- Vi er prinsipielt for å fjerne skatteklasse 2, og håper det vil bli ro rundt denne ordningen nå. Det har vært en kamp i mange år, sier han til E24.

Les også

Slik er de nye bilavgiftene

Kutt i bilavgiftene

Regjeringen foreslår å kutte omregistreringsavgiften for bil med 35 prosent. Samtidig reduseres engangsavgiften for MC og snøscooter mens årsavgift for campingvogn fjernes.

- Poenget med kuttene i bilavgiftene er å modernisere bilparken, sier Dag Jørgen Hveem.

Et budsjett for økte forskjeller

- Dette er et budsjett som gir økte forskjeller, sier Hveem, men dette er det fryktelig vanskelig å komme utenom dersom man skal gi skattelette, mener han.

- De som nyter godt av denne skattepolitikken er eldre, velstående menn bosatt i Oslo eller Stavanger. Sykepleier og andre vanlige folk blir avspist med blåbær. For noen utgjør kuttene så lite som 500 kroner. Det er småpenger i forhold til det de rike får, sier Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet til E24.

Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum uttaler seg kritisk til statsbudsjettet:

- Regjeringen gir skattelette til de som har mest og tar fra de som har minst. Dette er bra for Høyres kjernevelgere, og ikke folk flest. De som sliter fra før vil merke dette, mener han.

Les også

Tror dette kan dempe boligprisveksten

Pensjonssparing

En annen skuffelse for Hveem er at det ikke ble gjort noen endringer i pensjonsspareordningen (IPS).

- Regjeringen sa i fjor at de ville utrede mulige endringer i ordningen for individuell pensjonssparing. Det har dessverre ikke blitt gjort, sier Hveem.

- Slik ordningen er i dag, skal det godt gjøres å få det til å bli et godt sparealternativ.

Les også:

Statsbudsjettet på 1-2-3- De som har skatteklasse 2 i dag er helt klart blant taperne i dette budsjettetNy ordning for skatteklagerDette betyr den nye «500-kronersgrensen» for din shoppehverdag

Publisert:
Gå til e24.no