Så mye kostet en ny skattemodell

Det er stor forskjeller på honorarene i Scheel-utvalget, som forrige uke presenterte en ny skattemodell for Finansdepartementet.

VÆR SÅ GOD: Leder av skatteutvalget, Hans Henrik Scheel overleverte utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen 2. desember i år.
Publisert: Publisert:

For tre millioner kroner fikk Finansdepartementet en fiks ferdig ny skattemodell. Dette er altså prislappen på utgiftene departementet har hatt i forbindelse med Scheel-utvalget.

Her har åtte av Skandinavias ledende økonomer og skatteeksperter deltatt.

Utvalget startet arbeidet 15. mars 2013. 15 møter senere ble den mye og omdiskuterte skattereformen presentert 2. desember i år.

Stoltenberg-regjeringen pekte ut de åtte medlemmene, som i løpet av halvannet år har brukt 150 timer i møter – før de hadde skattereformen skrevet ned på papiret.

I gjennomsnitt tilsvarer dette et honorar på noe under 1.250 kroner timen (se nederst), men timesatsen er svært ulik mellom medlemmene. Representantene fra advokatbransjen har tjent tre ganger så mye som representantene fra akademia.

Les også

Sier nei takk til 10 millioner: – Vi bør ikke konkurrere om å ha lavest selskapsskatt

I tillegg har de fleste jobbet langt mer enn det de har blitt honorert for, forteller komiteens leder, Hans Henrik Scheel til E24.

– Folk legger ned mye mer arbeid i et utvalg som dette enn de får betalt for. Det er ingen tvil om at det blir litt gratisarbeid, sier Scheel.

For det er neppe timelønnen som er den viktigste motivasjonsfaktor når regjeringen ringer og spør om du vil legge føringer for en nytt skattesystem.

Scheel tror ikke honorarene har stått i veien for rekrutteringen til utvalget.

– For noen er det en fjær i hatten å være med, eller det kan være karrierebyggende. Jeg tror uansett at det er de faglige utfordringene som motiverer, og ikke honoraret, sier Scheel.

Svært ulik lønn

Det er stor sprik i satsene for medlemmene av komiteen.

Mens de akademisk eller offentlig ansatte komitémedlemmene har mottatt rundt 300 kroner timen, så har næringsdrivende som skatteadvokatene i utvalget fått over 1.000 kroner timen, viser statens regulativ for utvalg.

Les også

Scheel-utvalget vil redusere selskapsskatten til 20 prosent

BESTEMTE: Alle medlemmene i sktteutvalget ble godkjent av daværende finansminister Sigbjørn Johnsen i Arbeiderpartiet.

Det er departementet som har forhørt seg om mulige medlemmer. Regjeringen med daværende finansminister Sigbjørn Johnsen besluttet til syvende og sist hvem som skal være med i utvalget.

– Sammensettingen skjedde i et samspill mellom statsråden, departement og Statsministerens kontor. Og den første personen en finner fram til er den som skal lede utvalget. Påtenkt utvalgsleder kan også komme med innspill, sier Sigbjørn Johnsen til E24.

Tier om hvem som jobbet med utvalget

Finansdepartementet mener det skal være hemmelig hvem i departementet som jobbet med rekrutteringen, og E24 har derfor ikke fått et intervju med den eller de, som kjenner prosessen.

Departementet vil heller ikke bekrefte eller avkrefte om noen har takket nei til å være med i utvalget.

«Vi kan ikke kommentere hvordan enkeltbeslutninger tatt under forrige regjering har skjedd», skriver Finansdepartementets kommunikasjonssjef Runar Malkenes i en e-post.

Her er hovedpunktene fra skatteutvalget:

  • Et av de viktigste forslagene er at selskaps- og personskatten senkes fra 27 til 20 prosent.
  • Samtidig økes minstesatsen på moms, skattefritaket på uteleie av egen bolig fjernes og at utvalget vil øke ligningsverdien på din bolig fra 30 til 80 prosent. Det siste betyr at boligen din blir mer verdt, og at formuen din dermed øker.
  • Utvalget vil øke innslagspunktet på formuesskatten til 2,13 millioner. Dette punktet er i dag 1 million, men skal økes til 1,2 i 2015. Dette betyr at du kan ha en dobbelt så stor formue før den beskattes. Men siden ligningsverdien på bolig mer enn dobles, vil de fleste med bolig ikke merke stor forskjell.
  • Totalt medfører Scheels forslag i gjennomsnitt omtrent samme skatt for 90 prosent av befolkningen, men høyere skatt for de ti prosentene med høyest inntekt.

Les også:

NHO-sjefen snur om formuesskattSlik vil nytt skattesystem ramme din økonomiScheel vil bli finansråd

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om