Finansministeren: – Vi må erkjenne at innskuddsgarantien vil bli endret

Norge kjemper for å beholde dagens vern av bankkundenes sparepenger. Finansminister Siv Jensen (Frp) er tilsynelatende ikke veldig optimistisk.

NYE FORSLAG: Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag en utredning om innskuddsgarantien fra Banklovkommisjonens leder Erling Selvig.
Publisert: Publisert:

I dag er innskudd i norske banker sikret med inntil to millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond. Det vil si at fondet garanterer beløp opp til dette nivået overfor bankens kunder, og trer inn dersom banken selv ikke er i stand til å tilbakebetale innskudd og er satt under administrasjon.

Norge har kjempet lenge for å beholde grensen på to millioner, men den er nå under press.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok onsdag ved en pressekonferanse en utredning om innskuddsgarantien fra Banklovkommisjonens leder Erling Selvig.

Banklovkommisjonen foreslår å videreføre dagens nivå på innskuddsgarantien. I dag er innskudd i norske banker garantert for to millioner kroner per innskyter per bank.

Men i desember 2013 ble EUs finansministre og Europaparlamentet enige om nytt innskuddsgarantidirektiv. EUs grense er på 100.000 euro (altså i overkant av 900.000 kroner). Ennå er Norge ikke blitt enig med EU om overgangsregler og nivået på garantien ved gjennomføringen av Direktivet i Norge.

Direktivet er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

– Hvis man ikke kommer til enighet i forhandlingene, vil Norge måtte rette seg etter Direktivet når det blir tatt inn i EØS-avtalen, sier Selvig til E24.

EUs grense dekker kun 45 prosent av norske innskudd

Dersom Norge må innføre EUs grense på 100.000 euro, vil innskuddsgrensen reduseres med 55 prosent.

Da vil bare 45 prosent av norske innskudd være dekket ved en slik grense.

Det skyldes at EUs grense er et snitt av bankinnskudd i EU-landene, og i flere land er banksparingen på et mye lavere nivå enn i Norge.

Mens den norske to-millionersgrensen er bedre tilpasset bankinnskudd i Norge.

Jensen har kjempet for sparepengene til norske småsparere, men når E24 får et intervju med finansministeren etter pressekonferansen, høres hun ikke veldig optimistisk ut.

– Jeg har orientert Stortinget om at vi må erkjenne at ordningen vil bli endret. Men vi vil fortsatt ha en god ordning som trygger bankinnskudd, sier Jensen til E24.

Hun legger til:

– Vi vil prøve så godt vi kan å forhandle frem en endelig løsning om dette spørsmålet med EU, men det er vi ikke i mål med.

Foreslår utvidet garanti for enkelte større beløp

Banklovkommisjonen foreslår også et utvidet vern for enkelte store innskudd.

Innskuddsgarantidirektivet til EU åpner for at man nasjonalt fastsetter særskilte regler om store engangsutbetalinger til personer.

– Vi har da benyttet den frihet som Direktivet her gir, til å fastsette den regel at disse pengene er beskyttet i 12 måneder fra innskuddstidspunktet, sier Selvig.

Typisk gjelder det store beløp der pengene går inn til banken som et sted for å oppbevare dem:

* Når man selger fast eiendom og får et stort oppgjør

* At man får et oppgjør, et avskjedsvederlag

* Det kan være erstatning fra forsikringsselskaper.

* Det kan være livsforsikring

* Det kan være erstatning fra yrkesskadeforsikring

* Det kan være booppgjør ved et familieskifte.

Les også

DNB stuper på ny kundetilfredshets-måling

Les også

I denne banken må du betale for å spare

Les også

Nordmenn i betalingstrøbbel: Vil forby kredittkort-rabatter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om