Slik fyller du ut næringsselvangivelsen

Om du har regnskapsfører eller ikke, må du selv passe på å få med alle fradrag du har krav på.

NØYAKTIG. – Er det en gang i året du skal være pinlig nøyaktig, er det i forbindelse med utfylling av ligningspapirene, sier Per-Ole Hegdahl, skatteekspert og advokat i NARF.

 • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

I slutten av neste uke går fristen ut for å levere næringsselvangivelsen. Innen 31. mai må dermed 350.000 næringsdrivende ha fylt ut ligningspapirene sine.

Alle næringsdrivende må levere selvangivelsen - i motsetning til selvangivelsen for lønnsmottakere som ikke trenger å leveres om man ikke har endringer.

– Vær pinlig nøyaktig

Så, hva er det viktigste å huske på i forbindelse ved utfylling av næringsoppgaven i år?

– Nøyaktighet, nøyaktighet og nøyaktighet. Er det en gang i året du skal være pinlig nøyaktig, er det i forbindelse med utfylling av ligningspapirene, sier Per-Ole Hegdahl, advokat i Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening (NARF).

– Vårt råd er å dobbeltsjekke alle inntekter, utgifter, formue og gjeld, samt alle andre opplysninger som skal med i ligningspapirene, sier Hegdahl.

Les også veiledningene til de ulike skjemaer nøye. Her er det mange gode tips og råd å hente i forbindelse med utfyllingen.

Tirsdag 26. mai fra klokken 11, svarer ekspertene i NARF (Norges Autoriserte regnskapsføreres forening) på dine spørsmål i nettmøte på E24.no. Send inn spørsmål her.

Få oversikt

Det er viktig å ha oversikt over fradrag og føring uansett om du har regnskapsfører eller fyller ut næringsoppgaven selv. For det er du som kjenner ditt jobbliv.

Regnskapsføreren forholder seg først og fremst til de bilagene han har fått. Men har du husket alle? Er alle kvitteringer for kundemiddager og innkjøp på plass, for eksempel?

– Vår erfaring er at mange tar for lett på oppgaven, med den konsekvens at skatteetaten oppdager feil som sanksjoneres med betydelig tilleggsskatt, sier Hegdahl.

Les også

Næringsoppgaven nærmer seg: – Også små foretak bør bruke regnskapsfører

Dette må du levere:

 • Som næringsdrivende skal du vanligvis sende inn næringsoppgave og personinntektsskjema som vedlegg til selvangivelsen.
 • Er du bokføringspliktig, skal du levere Næringsoppgave 1. I Altinn ligger denne klar for utfylling sammen med selvangivelsen.
 • Er du regnskapspliktig, skal du levere Næringsoppgave 2.
 • Som selvstendig næringsdrivende må du også levere personinntektsskjema.
 • Er du deltaker i deltakerliknet selskap o.l., trenger du ikke levere næringsoppgave eller personinntektsskjema, dersom dette er den eneste næringsvirksomheten din.

Kilde: Skatteetaten

Dette sjekkes ekstra nøye i år:

– Vi vet at skatteetaten i år vil rette store deler av kontrollresurssene mot kjøp, salg og utleie av fast eiendom, samt mot disposisjoner og transaksjoner som skjer mellom virksomheten og virksomhetseier samt dennes familie, sier Per-Ole Hegdahl.

– Kjøp, salg og utleie av fast eiendom er nytt av året og skatteetatens kontroll av dette området tilsier at skattytere bør være nøye med å innrapportere dette på korrekt måte.

Ellers har Skatteetaten «nærstående problematikk» som et av sine viktigste kontrollområder i år.

– Dette innebærer at skatteetaten i stor grad vil kontrollere bruk av mellomregningskonto og hvorvidt dette heller skulle vært klassifisert som lønn eller lån, ulovlige lån, hjemmekontor samt den klassiske; at virksomheten ikke belastes med virksomhetsutøvers private kostnader, ifølge Hegdahl.

Lite nytt

Ifølge Hegdahl, er det ikke mange endringer fra i fjor til i år:

– Det er gledelig å registrere at det er få endringer i skjemaene, med unntak av avskrivningsskjemaet RF 1084, der det er inntatt en ny post for ekstra avskrivninger for driftsløsøre i saldogruppe d, i anskaffelsesåret. I tillegg er det gjort en mindre endring i næringsoppgave 1 der foretaksgjeld til kredittinstitusjoner er splittet i langsiktig (post 2229) og kortsiktig (post 2380) gjeld, forklarer han.

Les også

Skattebetalere i Norge bruker lite tid på tallene

Driver du egentlig næring?

Husk å vurdere om det du driver med faktisk er næring. For å bli regnet som næring må man drive noe som er egnet til å gå med overskudd over tid.

Er aktiviteten ikke egnet til å gå med overskudd, i det minste over tid, er aktiviteten trolig heller ikke næring og skal da ikke medtas i ligningspapirene.

Inntekt under 50.000 kroner

Husk også at hvis du driver enkeltpersonsforetak (EPF) og har under 50.000 kroner i året i omsetning, kan du fylle ut færre skjemaer.

skatteetaten.no finner du flere veiledere for utfylling av selvangivelse og næringsoppgave.

Dette må du sjekke at er på plass i næringsoppgaven:

 • Korrekt innrapportering av bil, enten det er næringsbil eller privat bil som er brukt i næringen og gir rett til fradrag etter sats.
 • Driftsmidler: Hva kan føres som fradrag i år? Det som koster over 15.000 kroner må du saldoavskrive.
 • Har ektefellen utført arbeid i din virksomhet åpner det for å fordele inntekt mellom dere.
 • Har du tap på kundefordringer, bør dette tapsføres i den grad tapet er endelig konstatert.
 • Mobiltelefon og bredbånd må innberettes på korrekt måte.
 • Oppgaver over aksjer og andeler må rapporteres.
 • Eventuell premie til egen pensjonsforsikring må medtas.

Ikke glem din egen selvangivelse. Her skal du opplyse om det som skjer privat i form av kjøp av ny bil, båt, skifte av bolig eller anskaffelse av hytte osv. Husk også foreldrefradag og fradrag for eventuelle private lån.

Ved feilrapporterting

Leverer du selvangivelsen for sent, får du forsinkelsesavgift på 1 promille av nettoformuen og 2 prosent av nettoinntekten (inntil én måned etter fristen).

Gir du uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene, må du vanligvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten er 10 eller 30 prosent av den skatten som er unndratt.

I alvorlige tilfeller kan det i tillegg ilegges en skjerpet tilleggsskatt med ytterligere 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent.

Les også

Lene fikk baksmell: Fikk oppført 90.000 i lønn fra barnehage hun aldri har jobbet i

– Nådeløst

– Sanksjonssystemet som gjelder for feil og forglemmelser i forbindelse med innlevering av ligningspapirer og merverdiavgiftsoppgaver er hardtslående og nådeløse, sier Hegdahl.

– Er dine opplysninger feil, i forhold til det kompliserte og omfattende regelverket som skatteetaten forvalter og praktiserer, blir feilen normalt sanksjonert med tilleggsskatt som langt overstiger nivået for bøter i sin alminnelighet. Ikke bare er bøtene betydelige, men skal du imøtegå skatteetaten og forfekte et annet synspunkt, er også dette ressurskrevende og kostnadsdrivende, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Ti tips til næringsselvangivelsen

 2. Næringsoppgaven nærmer seg: – Også små foretak bør bruke regnskapsfører

 3. Ekspertene svarer om næringsselvangivelsen

 4. Annonsørinnhold

 5. 70.000 har fortsatt ikke levert selvangivelsen

 6. Disse tiltakene skal spare næringsdrivende for 100 mill. i året