Du kan nekte motpartens takstmann adgang

Havner du i boligtvist kan du stoppe motpartens takstmann i døren. Men det er ikke sikkert alternativet er noe bedre.

KAN NEKTE ADGANG: Høyesterett-vedtak sier at du kan nekte eierskifteforsikring-selskapets takstmann adgang til din bolig i forbindelse med boligtvist. Bildet er en illustrasjon.

Aleksander Andersen
  • Astrid Dalen
Publisert: Publisert:

Dersom du oppdager feil eller mangler i din nykjøpte bolig, er det ofte selgers eierskifteforsikringsselskap du må ta opp forsikringsspørsmålet med.

Vanligvis er gangen da slik at du først får en takstmann til å taksere skaden, og deretter sender eierskifteforsikringsselskapet sin oppnevnte takstmann for å vurdere den samme skaden.

Men i november kom en kjennelse fra Høyesterett om at du faktisk kan nekte eierskifteforsikringsselskapets takstmann adgang til boligen din.

Irene Lundaker, senioradvokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

Steenstrup Stordrange DA

Men om det nødvendigvis er det lureste du kan gjøre, er senioradvokat i Steenstrup Stordrange og spesialist i eiendomsrett, Irene Lundeker, usikker på:

– Kjøper må være klar over at konsekvensen av å nekte motpartens sakkyndige adgang kan være at de tar saken til domstolen, fordi de ikke får muligheten til å vurdere skaden selv. Og dersom saken havner i retten, kan det bli en lang og kostbar prosess, sier Lundeker til E24.

Store sprik

Slik disse sakene fungerer i dag, er det ofte slik at de to takstene spriker – mye.

– Det er ikke uvanlig at det spriker med flere hundre tusen, forteller Lundeker.

– Jeg var nylig involvert i en sak der totalkravet fra kjøper var på én million, mens eierskifteforsikringsselskapets takstmann takserte feil og mangler til 500.000

Hun legger til at dette blant annet kan skyldes at forsikringsselskapets takstmann kan legge vekt på forhold som at boligen er gammel, eller at eierskifteforsikringens takstmann er uenig i det kjøper mener er en mangel.

Tommy Ravndal, advokat og leder for Protectors prosessteam, sier også atd etter kan sprike.

– I mangelskrav etter avhendingsloven er det viktig å huske at man kun har krav pår de kostnader som gir en akseptabel løsning, sier han.

Mange forlik

Når takstene spriker mye, ender det ofte med forlik – eller det Lundeker kaller «pruting» – og den endelige erstatningen ligger da ofte et sted mellom takstene.

Protector er det største eierskifteforsikringsselskapet her til lands. ifølge deres egne tall havnet bare 121 av deres totalt 4.500 nye saker i rettssystemet i fjor.

Men for å kunne få til et forlik før man havner i retten, er det som regel en forutsetning at eierskifteforsikring-selskapets sakkyndige har fått gjennomgått boligen.

Protector var part i Høyesterett-vedtaket som slo fast at eierskifteforsikringens takstmann kan nektes tilgang,

– Vi anførte at det ville være uheldig at slik tilgang ikke gis. Når Høyesterett har vurdert dette, og kommet til dette resultatet, respekterer vi det og forholder oss selvfølgelig til dette, sier Tommy Ravndal i Protector

Mye som før

– Hva tror dere om eventuelle konsekvenser av denne kjennelsen?

– Det er litt tidlig å konkludere. De fleste saker forløper som tidligere, og det er kun i enkeltsaker det oppstår tvist om bruk sakkyndige, sier advokaten.

– Det er for så vidt i realiteten ingen ny rettstilstand, da tilgang til boligen også tidligere berodde på avtale og en aksept mellom partene. Det er i begge parters interesse at saken blir så godt opplyst som mulig, for å unngå en langvarig og kostbar prosess, sier Protectors advokat – men legger til:

– I enkeltsaker kan vi ikke utelukke at rettslig prosess kan bli en konsekvens som følge av at sakkyndig ikke får vurdere boligen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Tilkjent millionerstatning etter årelang forsikringsstrid

  2. – Rystet over situasjonen i Norge

  3. Vant i retten etter kjøp av katastrofehus - må selv ut med 640.000,-

  4. Annonsørinnhold

  5. – Uverdig av kommunen å behandle innbyggerne på denne måten

  6. Betalt innhold

    Marianne skulle bygge om huset. Bak selskapet hun hyret inn, var en av landets største konkursgjengangere.