Boligprisfall i september

De norske boligprisene falt i september.

PRISFALL: Ferske tall viser at de norske boligprisene er nedadgående.

 • Anders Park Framstad
 • Stine Grihamar
 • Even Landre
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Ferske tall fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) viser at boligprisene falt i september i år.

Prisfallet var på 1,4 prosent - justert for sesongmessige variasjoner var nedgangen 0,9 prosent. Dermed er prisene 2,6 prosent høyere enn i september 2012 og 5,7 prosent høyere enn snittprisen i fjor.

- Det var veldig dårlige tall, konstaterer seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

- Det tegner seg nå et bilde av et boligmarked som ikke bare er i en utflatende fase, men hvor vi ser en negativ trend, sier hun til E24.

Prisstatistikken viser videre at:

 • Prisen på leiligheter i snitt falt med 1,2 prosent.
 • Prisen på delte boliger falt med 1,2 prosent.
 • Prisen på eneboliger i snitt falt med 1,4 prosent

PEKER PÅ POLITIKERNE: Leder Christian Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening.

Frode Hansen

Leder Christian Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening beskriver et selektivt boligmarked.

- Vi har i hele år hatt et velfungerende boligmarked, preget av høy aktivitet og relativt rask omsetningstakt. Likevel har prisveksten flatet ut, og vi har nå en trend med svakere 12 måneders veksttakt enn vi har sett de senere årene, sier Dreyer i en kommentar.

Foreningen mener at fallet kommer som en følge av en bevisst politikk.

- Et boligmarked med lavere prisvekst har vært en uttalt politisk målsetting, og er et direkte resultat av politiske grep som økt krav til egenkapital hos boligkjøpere og økte kapitalkrav til bankene. Mye tyder på at disse tiltakene begynner å gi effekt.

Les også: Norges Bank om egenkapitalkravet: - En veldig viktig buffer for norsk økonomi

- Negativt overrasket

OVERRASKET: Seniorøkonom Katrine Boye i Nordea Markets.

Jan Petter Lynau

Senioranalytiker Katrine Godding Boye hos Nordea Markets mener også at tallene er veldig svake.

- Jeg er negativt overrasket. Dette er et temmelig kraftig sesongjustert prisfall, sier Boye til E24.

Hun sier at man må grundigere inn i tallene for å vurdere hele situasjonen, men sier at det ikke er ofte man ser et så stort utslag på en enkelt måned.

- Vi har jo et markedssyn om at boligmarkedet skal stabilisere seg og at prisene skal flate ut. Man skal ikke legge for mye i et månedstall, men det er ikke ofte at man ser et sånt fall, sier Boye.

SER NEGATIV TREND: Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Thomas Winje Øijord

DNB Markets forventninger er at prisene skulle begynne å avta fra neste år av, men Kjersti Haugland sier at det nå har kommet såpass svake tall at det ser ut til at omslaget har kommet noe tidligere enn de har ventet.

DNB Markets ventet en oppgang på 0,2 prosent (sesongjustert) i september.

Haugland viser til at norsk økonomi også har vist en klart svakere utvikling i det siste, med økende arbeidsledighet og at det private forbruket er i en nedadgående trend.

- Norges Bank vil nok med det svakere bilde de la til grunn i sin pengepolitiske rapport se på utviklingen som forventet. Men kanskje i seg selv overrasker dette tallet sentralbanken, i den grad de ser på månedlige boligpristall. De må imidlertid ha flere tall før de vurderer dette, påpeker hun.

- I seg selv er nok dette et tall som styrker oppfatningen av at Norges Bank godt kan avvente en renteøkning, slik de selv har lagt til grunn, sier Haugland.

Mer å velge mellom

Det er store regionale forskjeller bak tallene. Tromsø har den sterkeste prisutviklingen de siste 12 månedene, med en vekst på 8,5 prosent, etterfulgt av Trondheim, Sarpsborg og Drammen.

Svakest har utviklingen vært i Kristiansand og Agder generelt, der prisene har falt.

Salgsvolumet i september økte med 15 prosent fra august, og er omtrent på linje med samme periode i fjor. Det var imidlertid vesentlig flere boliger ute for salg.

- En høyere tilbudsside gjør at boligkjøpere har mer å velge mellom, som igjen påvirker prisene, sier Dreyer.

- Det er færre på visning, og boligselgere kan ikke forvente at budrunder er hovedregelen.

Nestleder Leif J. Laugen i Eff er heller ikke overrasket.

- Septembertallene viser at vi er inne i en korreksjonsfase. De siste årene har vi ligget på en stabil prisvekst på mellom 7,5 og 10 prosent. I inneværende år vil vi havne på 4,5 prosent. Det er uvant, men absolutt ikke overraskende, sier han.

Svak sesong

Høsten er normalt preget av høy aktivitet og flate eller svakt fallende boligpriser. I september i fjor falt boligprisene 0,3 prosent fra måneden før, mens de sesongjusterte prisene var 0,3 prosent høyere.

I 2008 falt boligprisene hele 1,7 prosent i september.

En rekke økonomer spådde på sensommeren at boligprisene har nådd toppen, og mener at boligprisfesten er over.

Også Det internasjonale pengefondet har varslet at de frykter et voldsomt boligkrakk i Norge.

Prisfallet i juli i år var på 2,1 prosent, 1,2 prosent sesongjustert, etterfulgt av en innhenting måneden etter. I august var prisveksten 2,4 prosent.

Dette var bedre enn bransjen så for seg på forhånd.

- Vi forventet en noe svakere prismessig august enn det vi har fått, sa Christian Dreyer.

Les også: Meglere vil ikke være med på boligprisstatistikken

Les også: Renteøkningen rykker nærmere

Les også: Flere selger bolig før de kjøper ny

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom

Flere artikler

 1. - Tror fortsatt på fall i markedet

 2. Nytt fall i boligprisene

 3. - Motstridene meldinger i mediagir utslag i lavere priser

 4. Kraftig fall i boligprisene

 5. - Viser at boligmarkedet ikke er i fritt fall