Kan spare på å ta flytte arven før nyttår: Arveavgiftsfritaket kan bli skattebombe

Fra nyttår fjernes arveavgiften. Men samtidig blir skattereglene strengere. Sjekk om du rammes og bør ta oppgjøret før nyttår. Det kan ligge hundretusener i potten, forteller eksperter.

Tar og gir: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har fjernet arveavgiften helt. Samtidig gir der en mulig skattebombe for en rekke arveoppgjør.
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert:

Null avgift. Regjeringen Solberg fjerner arveavgiften fra neste år. For mange vil det derfor være smart å ha vente med forskudd på arv til etter nyttår, uten avgift.

Men samtidig med at arveavgiften avvikles skjerper regjeringen gevinstskatten på en rekke eiendeler.

Hittil har arvinger sluppet unna gevinstbeskatning etter arv, ved senere salg, fordi verdien ved arvetidspunktet er blitt langt til grunn. Man har med andre ord sluppet unna skatt på verdistigning i arvelaters eiertid.

Men etter nyttår får arvingene gevinstskatt på verdistigningen hos de man arver fra. Og gevinstskatten på 27 prosent er høyere enn arveavgiften som blir maks 10 prosent mellom foreldre og barn (se boks under.)

Gevinstskatten får man når man selger det man arver. Dermed kommer ikke skattebelastningen når man tar over, men når man senere en gang selger.

De mest typiske tingene man arver; boliger, fritidsboliger og alminnelige gårdsbruk er unntatt. Dette er eiendommer man i dag kan selge skattefritt hvis man har brukt dem selv, og dette vil fortsette.

Derimot kan det før nyttår være mye å spare på å overføre eiendeler som har oppsparte skattegevinster. Dette gjelder for eksempel de som tar over tomter, aksjer og utleieboliger.

Store gevinster? Det er der verdiøkningen hos arvegiverene er stor at det vil lønne seg mest. For fast eiendom vil det stort sett si at man har eiet eiendommen i lang tid:

Særlig fast eiendom: Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen forteller at besparelsene ved å ta arveoverføringen på riktig side av nyttår kan være på flere hundre tusen kroner når man overfører fast eiendom.

– Generelt er det slik at de som har mest å tjene på en overføring før nyttår, er de som har store latente gevinster på eiendeler som fra nyttår ikke lenger kan overføres uten at det blir gevinstskatt. Særlig aktuelt er kanskje fast eiendom dersom dagens eier ikke oppfyller kravene til skattefritt salg, typisk en utleiebolig, forteller fagsjef for skatt og avgift Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

For å illustrere muligheten for besparelse kommer Rolf Lothe med dette eksempelet:

Et ektepar har en utleiebolig som de i sin tid betalte 1 million kroner for. I dag har boligen en verdi på 3 millioner kroner. Urealisert gevinst er dermed 2 millioner kroner. Dersom ekteparet selger boligen, gir dette en skatt på 540.000 kroner (2 millioner kroner x 27 prosent).

Paret har en datter. Gir paret bort boligen til datteren før 1. januar 2014, vil datterens inngangsverdi være 3 millioner kroner, fordi det frem til nyttår gjelder et diskontinuitetsprinsipp. Den skattepliktige (men i dette tilfellet urealiserte) gevinsten er dermed falt bort.

Overføringen til datteren før nyttår utløser en arveavgift på 179.600 kroner.

Det vil si at datteren sparer 360.400 kroner på å arve før nyttår enn å vente til etter nyttår.

NB: Det vil være ekstra avgiftskroner å spare hvis man kan overføre eiendeler til flere arvinger, og dermed utnytte flere fribeløp. På den måten kan man fjerne arveavgiften helt.

Les mer på DP+:Spar arveavgift

Tenk på generasjonskrifte i næring. Også for næringsdrivende er det interessant å se på generasjonsskifte før nyttår:

– Også eier av enkeltpersonforetak med store latente gevinster på eiendelene bør tenke igjennom om generasjonsskifte kanskje er riktig nå, sier Rolf Lothe til Dine Penger.

Generasjonsskifte: Per-Ole Hegdahl, advokat i NARF sier at generasjonsskifter for selvstendig næringsdrivende (ENK) kan være meget lurt før nyttår.

Han får støtte av advokat og skatteekspert Per-Ole Hegdahl i NARF som peker på at dette kanskje særlig gjelder når den næringsdrivende eier fast eiendom som tomter, næringslokaler, utleieboliger eller utleiehytter:

– Dokumentavgiften kommer normalt til fradrag i arveavgiften dersom overføringen er et generasjonsskifte i næring, og dette bidrar til at generasjonsskifte for selvstendig næringsdrivende kan bli reneste gavepakken dersom overføringen skjer før nyttår.

Per-Ole Hegdahl i NARF peker også på at familiebedrifter som drives som ANS eller AS har de samme reglene om gevinstskatt i dag, dermed vil det være lønnsomt å vente med generasjonsskifte til etter at arveavgiften er fjernet ved nyttår.

Disse kan vente. Men det er ikke alle overføringen som trenger å rushes igjennom på en måneds tid før nyttår:

– Dette gjelder for eksempel overføring av næringslokale som ikke er utleid i næring. Heller ikke aksjer med latente tap bør overføres før nyttår, her vil mottaker beholde givers høyere inngangsverdi ved overføring til neste år, sier Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

I tillegg som vi nevnte i starten: De som skal arve boliger, fritidsboliger og penger bør også vente til etter nyttår.

Ikke overfør det du har bruk for selv. Lothe advarer også mot overilte overføringer hvis man ikke trenger det.

– Helt grunnleggende er det at man ikke skal overføre til neste generasjon det man selv trenger. Sagt med andre ord: Ikke overfør til barna dine den utleieboligen du selv tenkte å leve av som pensjonist.

Advokat Per-Ole Hegdahl i NARF mener også man skal tenke seg om to ganger, og kanskje særlig tenke på familiefreden der det er flere arvinger:

– Det beste rådet vi kan gi er å tenke større enn bare arveavgift og skatt når eiendom nå vurderes overført før nyttårsaften. Er for eksempel hensynet til likebehandling og rettferdig fordeling arvingene i mellom ivaretatt, sier han.

Hegdahl peker også på at man bør tenke på om arvingen tilstrekkelig moden og vil kunne forvalte de overførte verdier på en fornuftig måte.

Må gjøres før nyttår. Det er viktig at eventuelle eiendomsoverføringer faktisk gjøres før nyttår. Det er eneste mulighet til å komme inn under dagens regler.

Per-Ole Hegdahl minner om at det ikke er noen formalkrav til gaver:

– Fast eiendom overføres normalt ved et gavebrev som igjen danner grunnlaget for utarbeidelse av skjøte, med etterpå følgende tinglysning. Gaven skal rapporteres til skattekontoret senest 1 måned etter at gaven er ytet. Gaven må senest være ytet før 31.12.2013, men kan skje muntlig og innrapporteres til skattekontoret senest 31.1.2014.

Dine Pengers råd: Det kan være veldig dyrt å tråkke feil i skatte- og avgiftsregler. Dine Penger anbefaler derfor at man tar kontakt med advokat, regnskapsfører eller revisor før man foretar store overføringer. Det er lurt å få alle formalia på plass til riktig tid.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Arveavgiften er borte, men ikke helt fritt frem

  2. Betalt innhold

    Arveavgift: – Veldig, veldig mange er opptatt av dette

  3. Du sparer 40.000 kroner på millionarv: Arveavgiften reduseres

  4. - Gir med en hånd,og tar med en annen

  5. Opposisjonen mener regjeringen fjernet arveavgiften for raskt