Regjeringen tar inkassogrep: – Tiden er moden

«Tiden er nå moden», lyder mandatet til arbeidsgruppen som nå skal pønske ut ny regulering for inkassobransjen.

VEDTAR LOVGJENNOMGANG: Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara, her avbildet under en høring i en annen sammenheng.
Publisert:

Gjennomgangen av lovkravene til inkassoselskapene varsles i et skriv fra Justis- og beredskapsdepartementet onsdag.

I arbeidsgruppens foreslåtte mandat, som E24 har fått tilsendt, skisseres en bred gjennomgang av en rekke sider ved dagens inkassolovverk, som er fra 1989.

Dermed åpner regjeringen for større lovendringer som vil påvirke både inkassoselskapene og forbrukere.

– Inkassoloven bygger på en vanskelig balansegang mellom hensynet til en effektiv innfordring på den enes siden, og hensynet til rettssikkerhet for skyldneren på den andre siden, heter det i mandatutkastet.

Selv forventer inkassobransjen at regjeringsarbeidet vil ende med skjerpede bransjekrav.

Sjefen i Virke Inkasso, Iman Winkelman, sier deres medlemmer føler loven er utdatert og bør forbedres på «viktige områder».

Pornokrav og klagestorm

E24 har skrevet en rekke saker om inkassoselskap som aggressivt forfølger betalingskrav for produkter og tjenester som forbrukere bestrider at de har kjøpt.

Les også

Regjeringen får inkasso-refs

De siste årene har flere inkassoselskap i Norge har fått sin konsesjon inndratt av Finanstilsynet, etter en rekke påståtte lovbrudd og tusenvis av klager fra nordmenn.

Det inkluderer ikke minst Oslo Creditservice og andre inndrivere av de såkalte pornokravene, hvor tilsynet har mistenkt systematisk bedrageri, skjulte bakmenn, ulovlige gebyrer, rot med klientmidler og skatteunndragelser.

Tross slike reaksjoner mener flere at dagens lovregulering er for svak.

Les på E24+

Ny studie: Penger gjør faktisk livet bedre

Et av problemene E24 har belyst, er den begrensede effekten av konsesjonsinndragninger når betalingskrav kan overleveres nyopprettede selskaper når det opprinnelige får stengt dørene.

«Tiden er moden»

I andre saker har Finanstilsynet reagert mot manglende internkontroll og høye inkassosalærer.

Winkelman i Virke presiserer at dette er unntak:

– Vårt inntrykk er at den norske inkassobransjen er en profesjonell næring med gode systemer og rutiner for å drive innfordring av forfalte pengekrav, uttaler han.

Les også

Finanstilsynet vedtar inkasso-stans for nytt pornokrav-selskap

Men ifølge regjeringens mandagforslag er «tiden nå moden» for å se på hvordan bransjen reguleres.

– Måten inkassovirksomhet drives på i dag, er annerledes enn da inkassoloven ble til. En forsvarlig utøvelse av inkassovirksomhet krever gode risikostyrings- og internkontrollsystemer, heter det i mandagforslaget.

Arbeidsgruppen skal se nærmere på problemstillinger som «har betydelig for en forsvarlig utøvelse av inkassovirksomhet», står det videre.

Les også

Virke tordner mot Forbrukerrådet: – De svartmaler hele inkassobransjen

Salær, utdanningskrav og klientmidler

Det hele skal ende med en rapport som inneholder konkrete forslag til lovendringer, som Justisdepartementet regner med å ha på sitt bord innen ett år.

Dette er noen av de mulige lovendringene arbeidsgruppen skal vurdere:

  • Reglene for organisering og ansvar for inkassoselskaper
  • Fordelingen av ansvar for risikostyring, internkontroll og faglig ansvar
  • Mulige skjerpede kompetansekrav for å kunne få inkassobevilling, inkludert krav til utdanning og etterutdanning
  • Reglene om hvilke utenomrettslige gebyrer inkassoselskapene kan kreve, og hvorvidt dagens makssatser fungerer etter hensikten
  • Reglene som regulerer behandling av klientmidler
Les også

Undersøkelse: Unge livnærer seg på forbrukslån

Les også

Holdt tilbake opplysninger: Finanstilsynet gransker DNB

Les også

Kravene fra inkassobransjen hoper seg opp: Fortviler over brutte frister

Publisert:

Her kan du lese mer om