Nytt samarbeid om bedre råd til unge: Vil ha privatøkonomi inn i undervisningen

De unge både trenger og vil lære mer om privatøkonomi. Finansnæringens fellesorganisasjon og Forbrukerombudet tar tak for å øke kunnskapsnivået, der skoleverket svikter.

Teenage Boss: Benjamin Finnøy Andersen som er med i TV- serien «Teenage Boss» foreslår innføring av «forbrukersertifikat» på videregående, han får støtte av forbrukerombud Gry Nergård (t.v) og administrerende direktør i FNO, Idar Kreutzer (t.h).
Publisert:

Ønsker hjelp. Dagens unge ønsker seg mer informasjon om privatøkonomi, men vegrer seg mot å spørre foreldre om råd.

Forskjellen mellom foreldregenerasjonens økonomi da de var unge, og deres ungdommers utfordringer er stor. Skoleverket gir lite eller ingen innføring i privatøkonomi.

– Noe som kunne hjulpet godt på vei er en «chat-løsning» hos bankene, der rådgivere raskt kan svare på korte og enkle spørsmål, sier Benjamin Finnøy Andersen (18).

Han hadde gjerne sett at privatøkonomi kom inn i som en obligatorisk del av den videregående skolen.

Les også:Vent med å bruke BSU-pengene

Deler inntrykket. Ungdomsøkonom Maria Setsaas i Danske Bank, deler oppfatningen til Benjamin.

– Ungdommen er interessert i pengebruk, ser nytten og ønsker å lære mer om sparing og investering, sier Setsaas.

Hun har holdt foredrag om forbruk, sparing og gjeld til andre- og tredje-klassinger i den videregående skolen i Trondheim og omegn.

Mange spørsmål. – De gangene jeg har holdt foredrag for de unge, kommer det inn mange oppfølgingsspørsmål. De vil forvalte pengene sine best mulig, sier ungdomsøkonom Maria Setsaas i Danske Bank.

Ungdommen sier ofte: – Ingenting er viktigere enn penger, sier Maria.

Hun har opplevd at flere elever får seg en tankevekker når de innser hvor mye de bruker på brus og mat i skolekantinen i løpet av ett år.

Handler de brus og mat i kantinen hver dag, kommer beløpet raskt opp til en tilnærmet full BSU-konto.

Les også: Dette er den beste BSU-renten

Tilbyr forberedelser til studentlivet. Også spareøkonom Sissel Vammervold Olsvik hos Nordnet har holdt foredrag til videregående elever i Trondheim og Stavanger.

Hennes fokus er på forberedelser til studenttilværelsen, med dypere innsikt på forbruk, gjeld, formue, lån og BSU- sparing.

Inkassogjeld. – Dessverre troner de unge høyt på inkassostatistikken, og de skjønner ikke helt konsekvensene av det. Privatøkonomi bør få innpass i skoleverket, sier spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold.

– Forkunnskapene til elevene er ofte svake, men motivasjonen er høy for å lære. De trenger uten tvil mer kunnskaper om privatøkonomi, sier Olsvik Vammervold.

Hun sier videre at elevene ser også positivt på at det kommer inn eksterne foredragsholdere, men flere lærere finner det vanskelig å passe inn med læreplanen.

Les også: En av fem handler julegaver på kreditt

Ny satsing. Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) og Forbrukerombudet (FO) har nå inngått ett samarbeid om å øke økonomikunnskapene til ungdom.

De står sammen bak informasjonsskrivet: «På egne ben» og har gått inn for at bankene skal tilby mer råd til ungdom – uten å pålegge dem kjøp av bankprodukter. Heftet er sendt ut til samtlige banker.

Det var under Finansnæringens dag tidligere i år at partene avdekket ett behov blant de unge om systematisk informasjon om personlig økonomi, opplyser administrerende direktør i Finansnæringens fellesorganisasjon, Idar Kreutzer.

Han er selv far til fem barn, og nå som eldste datteren har flyttet ut for å studere i Bergen har han selv fått spørsmålet:

– Vet du hvor mye det koster å bo? sier en lattermild Kreutzer.

Les også: Unge vil slite mest med høyere rente

Få privatøkonomi inn i skolen! – Privatøkonomi må læres, og vi tar nå en del av ansvaret, sier forbrukerombud Gry Nergård. Hun synes det er bemerkelsesverdig at det forventes at ungdom kan alt om privatøkonomi den dagen de blir myndig, og uten opplæring.

– En ungdom får nye rettigheter og plikter over natten når han blir 18 år. Da kan han blant annet stifte gjeld og inngå juridisk bindende avtaler. Denne overgangen er utfordrende, og feil valg kan gi til alvorlige økonomiske konsekvenser for den unge forbrukeren, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Hun får støtte av BenjaminFinnøy Andersen, som har deltatt på NRK- programmet «Teenage Boss» i høst. Han betalte sin første regning i programmet.

– Jeg har blitt mer oppmerksom på privatøkonomi etter at jeg deltok i programmet, og jeg snakker nå mer med faren min om økonomi, sier Benjamin.

Nergård liker det hun hører, og skulle ønske at privatøkonomi var et hyppigere tema i hjemmet blant voksne og de unge. Hun tror at mangel på erfaring grunnet store endringer i forbruksmønster i dag og når foreldregenerasjonen var ung er noe av grunnen til det.

– Presset på ungdommens økonomi er i dag mye større nå enn bare for 10 – 20 år tilbake, sier Nergård.

Les også: Slik sparer du riktig til barna

Dobbel gevinst. God kunnskap om privatøkonomi åpner både muligheter og er forebyggende mot å havne i et økonomisk uføre.

– Det er en vinn-vinn- situasjon for både de unge og bankene at kunnskapen om privatøkonomi skjerpes, sier Kreutzer.

NB! Sendingen med Benjamin kan du se på NRK, 19.desember.

Les også: 40.000 studenter får kuttet stipendet

Ny høring. – Hensikten med den nye høringen er å tydeliggjøre hva privatøkonomi er, og å tydeliggjøre digital ferdighet. Privat økonomi er et emne som gir matematikken en praktisk tilnærming, opplyser seniorrådgiver Kristine Strømmen hos Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet gjør læreplanene tydeligere

Utdanningsdirektoratet ser behovet for styrket undervisning om privatøkonomi, og seniorrådgiver Kristine Strømmen forteller i en e-post til Dine Penger at det nå er forslag om å tydeliggjøre hva elevene skal lære om privatøkonomi.

– Læreplanene for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ble sendt på høring 5. desember. I den forbindelse foreslår vi en presisering og tydeliggjøring av kompetansemålene om privatøkonomi. For eksempel er dette målet læreplanen i matematikk, Tal og algebra etter 10. trinn

– setje opp enkle budsjett og gjere berekningar omkring privatøkonomi

foreslått endret til

– gjere berekningar omkring forbruk, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark, og gjere greie for berekningar og presentere resultata

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om