Protector: 4 av 5 boligsalgsrapporter for dårlige

Dokumentasjonen du får når du skal kjøpe bolig er for dårlig. Det slår en undersøkelse fra forsikringselskapet Protector fast. 78 prosent av boligsalgsrapportene de undersøkte strøk.

RÅTE: Dette taket i Egersund hadde store sopp- og råteskader. I takstmannens boligsalgsrapport fikk huset likevel beste karakter for brukte hus.

Foto: JARLE E.R. SKADBERG
Publisert:,

Vil øke kvaliteten.– Takstmenn virker i liten grad interessert i å avdekke mangler eller gi faglig begrunnede vurderinger, og er ofte mer opptatt av å «skrive seg ut av ansvar».

Dette sier Merete Bernau, direktør for eierskifte i forsikringsselskapet Protector. De er et av landets største selskap innen eierskifteforsikring, og har i flere år jobbet for å heve kvaliteten på boligsalgsrapporter.

Hun forteller at selskapet oppfatter kvaliteten på rapportene som alt for dårlig – både for selger og for kjøper.

Elendig kvalitet.I perioden 2009 til 2010 evaluerte selskapet over 1400 boligsalgsrapporter i henhold til instruksene fra de to takstorganisasjonene NTF og NITO Takst, samt premissteksten for rapportene. Norsk Standard sine definisjoner på hva en eierskiftetakst skal inneholde ble også vektlagt.

Elementene i rapporten ble vurdert på en skala fra én til fem, hvor de to laveste karakterene medførte stryk. Dersom rapporten strøk på viktige deler, som drenering, ble hele rapporten regnet som strøket.

En boligsalgsrapport er en takstrapport som skal være mye mer grundig enn en verdi- eller lånetakst. Mens sistnevnte anbefales ved arv og refinansiering for å gi et grovt anslag av markedsverdien, skal boligsalgsrapporten være en teknisk vurdering av boligens tilstand.

78 prosent av boligsalgsrapportene sto til stryk.

– Vi gir 20 prosent rabatt på eierskifteforsikringen når selger har boligsalgsrapport, men vurderer å fjerne rabatten på grunn av den elendige kvaliteten på rapportene, forteller Bernau.

Merete Bernau, direktør for eierskifte i Protector. Deres evaluering av boligsalgs-rapporter viser at mange stryker på taksering av fundament og våtrom.

Foto: Protector

– Vi utfører jevnlig stikkprøver, og opplever ingen kvalitetsheving. Dette henger nok sammen med at takstmarkedet er spredt. De fleste takstmenn sitter på hver sin tue, og det er vanskelig å gjøre noe med markedet som helhet, sier hun.

Les: Drømmehuset ble mareritt

Må holde som bevis.HELP Forsikring tilbyr boligkjøperforsikring, og kan også fortelle om dårlig kvalitet på arbeidet som utføres av takstmenn i forbindelse med eierskifte.

– Vi vet godt at kvaliteten er varierende. Fordi vi har hatt en del dårlige erfaringer har vi opparbeidet oss et eget nett med takstmenn som vi stoler på og benytter, sier advokat Dag Are Børresen i selskapet.

Han forklarer at reklamasjoner knytter seg til hvilke forventninger kjøpere kan ha til en bolig. Dette krever at takstmannen har kunnskap om hvilke byggtekniske krav som gjaldt da bad og tak ble bygget, kjelleren ble innredet og liknende.

– Dessuten må han kunne se hvilken utbedringsmåte som er hensiktsmessig i den enkelte sak. Dette er krevende, og vi er avhengige av å ha takster som kan brukes som bevis i en eventuell rettssak, forteller Børresen.

Har du opplevd problemer ved kjøp og/eller salg av bolig på grunn av dårlig kvalitet på takst eller boligsalgsrapport. Tips vår journalist!

Fortsatt langt å gå.Både Børresen og Bernau mener at å gjøre boligsalgsrapporter obligatoriske ikke vil fjerne behovet for forsikringer.

– I veldig mange av sakene våre foreligger det boligsalgsrapporter, men disse er gjerne ikke gode nok. En tilstandsrapport er ikke bedre enn takstmannen som skriver den. Der er det nok fortsatt et stykke å gå, selv om det selvsagt finnes gode rapporter også, forteller Børresen.

DÅRLIGE ERFARINGER: HELP Forsikring har funnet at de må foredle en egen liste over takstmenn som er gode nok til å bruke i sine saker. Det forteller advokat Dag Are Børresen i selskapet.

Foto: Taral Jansen

Bernau viser til en hovedoppgave utført ved Høgskolen i Oslo i 2011. Denne gjennomgikk 63 klagesaker hvor det forelå boligsalgsrapport. I denne fant en at 41 prosent av reklamasjoner ved boligsalg – tilsvarende om lag 2000 hvert år – kunne vært unngått om rapportene hadde holdt god nok kvalitet.

– Det er fint å bestemme at alle skal ha boligsalgsrapport, men kvaliteten må opp. I dag er kvaliteten uakseptabel, sier Bernau.

Jobber med kvalitetsheving.Espen Fuglesang, fagsjef i NITO Takst, forteller at de jobber kontinuerlig med å få opp kvaliteten på rapportene.

– Vi innførte flere krav i fjor for å få opp kompetansen hos takstmenn. Det er absolutt i vår interesse å heve kvaliteten, og å få avdekket useriøse aktører, sier han.

Fagsjefen viser blant annet til Det Norske Veritas' frivillige sertifiseringsordning som et eksempel på tiltak for å heve kvaliteten.

Les kommentar: Feil råd om boligkjøp fra Forbrukerrådet

En av tre godkjente stryker. Det Norske Veritas (DNV) tilbyr sertifisering av takstmenn på uavhengig grunnlag i henhold til europeisk standard.

I praksis kreves det at du er godkjent takstmann fra enten NTF eller NITO Takst for å få lov til å gå opp til DNV sin eksamen. Likevel stryker hele 30 prosent av kandidatene.

Disse vil fortsatt beholde sitt NTF- eller NITO-medlemskap, og du får ikke vite om din takstmann har strøket.

Espen Fuglesang i NITO Takst mener ikke at strykprosenten er spesielt høy.

– 30 prosent stryk er ikke skremmende høyt sammenliknet med andre høyskoler. Kravene på eksamen er høye, og det er en kort tidsfrist som mange kan slite med. En har dessuten ikke hjelpemidler tilgjengelig der, som man har i det virkelige liv, sier Fuglesang.

– Terskelen er lagt veldig høyt ettersom det skal være et kvalitetsstempel å være DNV-sertifisert, legger han til.

Til sammen har under 270 takstmenn i Norge oppnådd DNV sin sertifisering, som krever både økonomisk, teknisk og juridisk kompetanse.

Dette utgjør rundt en sjettedel av alle NTF og NITO sine rundt 1600 medlemmer. Tallet er likevel mangedoblet siden 2010, og er fortsatt på vei opp.

– Vi har lenge hatt et lavt volum, men så i fjor et stort hopp i antall sertifiserte, sier kommunikasjonssjef Cecilie Løne i DNV.

– Økningen skyldes aktiv promotering fra NTF og NITO, sier hun.

Her kan du lese mer om