Finanstilsynet skeptisk: Hos denne banken får du høyere kredittgrense uten å be om det

Bank Norwegian hever automatisk grensen for hvor mye kreditt kunder får. Finansavtaleloven forutsetter imidlertid at en kredittøkning må være avtalt på forhånd.

MER I KREDITT – PLUTSELIG: Kredittkortkunder hos Bank Norwegian kan få kredittgrensen økt uten at de selv søker om det.
Publisert: Publisert:

E24 er kjent med at kredittkortkunder hos Bank Norwegian har opplevd å få kredittgrensen oppjustert automatisk, og det gjentatte ganger, selv om de ikke har søkt om det.

I kredittavtalen mellom banken og kunden står det følgende om regulering av kredittgrense:

«Kontohaver samtykker i at banken foretar en løpende vurdering av den kredittgrense som er innvilget og vil kunne øke denne. Banken forholder seg retten til å redusere innvilget kredittbeløp dersom det foreligger saklig grunnlag for dette. All videre rett til opptrekk kan da inndras ved at kredittgrensen reduseres til allerede opptrukket beløp. Kontohaver skal informeres om dette.»

Kunden kan alltid se sin gjeldende kreditt ved å logge inn på «MinSide». Bank Norwegian opplyser på sine nettsider at det kun er mulig å søke om økning av kredittgrensen via hjemmesidene.

«Her kan du reservere deg mot automatisk økning, samt nedjustere grensen,» skriver banken.

E24 har ved gjentatte forsøk på telefon og mail forsøkt å nå Bank Norwegians administrerende direktør Erik Jensen, uten svar.

Har strammet inn på reglene

I sommer strammet Finanstilsynet inn på reglene for hvordan finansforetak kan gi og fakturere kredittkortgjeld, og fastsatte tre nye retningslinjer for å presisere loven:

  • Foretaket skal ikke øke kredittrammen til eksisterende kunder uten søknad fra kunden, og bør alltid avslå en søknad om kredittkort ved negativ kredittvurdering.
  • På alle fakturasystem skal beløpsfeltet på fakturaen vise samlet utestående kreditt. Kunden skal gis informasjon om at beløpet kan endres til et lavere beløp og hvilket beløp som minimum må betales.
  • Alle fakturaer der kunden har utestående kreditt, skal inneholde en tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløsninger.

Forbrukerkoordinator Anders M. Kvam understreker overfor E24 at dette er hva Finanstilsynet mener foretakene bør gjøre, og ikke lov eller forskrift.

– Tilsynet undersøker nå om foretakene følger opp retningslinjene og vil deretter vurdere om reglene skal forskriftsfestes, opplyser han.

KUNDEN KAN RESERVERE SEG: «Her kan du reservere deg mot automatisk økning, samt nedjustere grensen,» skriver Bank Norwegian på sine nettsider.

Skeptisk til praksisen

Bakgrunnen for de nye retningslinjene er at Finanstilsynet i en periode fikk mange henvendelser hvor kunder opplyste at de hadde mottatt melding fra kredittkortutstedere om at kundens kredittgrense var økt uten at kunden hadde søkt om dette eller på annen måte avtalt en slik økning.

Ifølge Kvam var økningen ofte betydelig, for eksempel fra 5.000 kroner til 20.000 kroner. Foretaket opplyste også i samme melding at hvis kunden ønsket å beholde den opprinnelige kredittgrensen, måtte kunden selv ta initiativ til dette.

– Finanstilsynet er svært skeptisk til en slik praksis, sier Kvam.

– Finansavtaleloven bygger på en klar forutsetning om at kunden og foretaket må inngå en kredittavtale før det ytes kreditt og også før det samlede kredittbeløpet kan endres.

Kvam viser til at finansavtaleloven stiller omfattende krav til hvilke opplysninger som skal gis til kunden før inngåelse av en kredittavtale. Av lovens paragraf 49 fremgår det at de samme kravene gjelder hvis kunden og foretaket er enige om å endre avtalen.

Kvam viser videre til paragraf 46b, som omhandler kredittgiverens plikt til å vurdere forbrukerens kredittverdighet. Her står det:

«Dersom partene avtaler å endre det samlede kredittbeløpet etter inngåelsen av kredittavtalen, skal kredittgiveren oppdatere sin finansielle informasjon om forbrukeren og igjen vurdere forbrukerens kredittverdighet, jf. første ledd, før det skjer en vesentlig forhøyelse av det samlede kredittbeløpet.»

– Som det fremgår av bestemmelsen forutsettes det ikke bare at partene må avtale å endre kredittbeløpet, men foretaket har også plikt til å foreta en fornyet kredittvurdering av kunden før kredittgrensen forhøyes vesentlig, sier Kvam.

– Gjøres alltid etter fornyet vurdering

E24 har sett på avtalevilkårene for kredittkort også hos andre banker.

For Mastercard fra Komplett Bank heter det følgende i avtalen mellom banken og kunden:

«Kontohaver samtykker i at banken foretar en løpende vurdering av den kredittgrense som er innvilget og kunne øke denne. Banken forbeholder seg retten til å redusere det innvilgede kredittbeløp dersom det foreligger saklig grunnlag for dette. All videre rett til opptrekk kan da inndras ved at kredittgrensen reduseres til allerede opptrukket beløp. Kontohaver skal informeres om dette.»

Administrerende direktør Raimond Pettersen i Komplett Bank opplyser at økning av kredittgrense er basert på kundens søknad og etter avtale med kunden.

– Dette er i tråd med de gitte retningslinjene, skriver han i en-e-post til E24.

Når kundene søker om Komplett Bank Mastercard søkes det om en kredittgrense på opp til 100.000 kroner, skriver han.

– Kunder med negativ kredittvurdering avslås alltid. Vi opplyser at vi initielt kan gi en lavere grense som senere kan bli økt opp til det kunden har søkt om. Heving av kredittgrense fra innvilget grense opp til søkt kredittgrense gjøres alltid etter en fornyet vurdering basert på tilgjengelig informasjon.

– Kun for robuste kunder

Kommersiell direktør Børge Liavik i Santander Consumer Bank forteller at de gjennom sine advokater har vært i dialog med Finanstilsynet for å sikre at de har en prosess som er innenfor tilsynets retningslinjer.

– I søknadsskjemaet og i nettbanken kan kunden reservere seg mot automatisk kredittøkning, eller samtykke til dette, sier Liavik.

– Men automatisk kredittøkning betyr ikke at vi ikke gjør en ny kredittvurdering. Vi ser blant annet på betalingshistorikk og kundens evne til å betjene kreditten, og det er kun for svært robuste kunder vi foretar kredittøkning, legger Liavik til.

– Begrenser risiko

Det blir imidlertid ikke inngått noen ny avtale mellom Santander og kunden. Santander legger til grunn at kunden har samtykket til at slik økning kan skje i den opprinnelige avtalen.

– Vi har via våre advokater fått bekreftet av Finanstilsynet at denne ordningen er grei. Vi har likevel selv identifisert måter vi kan gjøre denne prosessen enda tydeligere for kunden, og vurderer om vi skal endre innholdet i kommunikasjon og samtykke, sier Liavik.

– Hvorfor velger dere å gjøre det på denne måten, med samtykke til automatisk økning?

– Ved å gi en lavere kredittramme på søknadstidspunktet enn det kunden kanskje kvalifiserer til, for deretter å øke kredittrammen basert på betalingshistorikk og kundens evne til å betale regningene sine, begrenser vi risiko for både kunden og banken. Det har vi gjort i mange år, og har god erfaring med denne praksisen, sier Liavik.

Klager fra kunder relatert til automatiske kredittøkninger er ubetydelige i omfang, opplyser han.

– De henvendelser vi har fått fra kunder går mer på hvordan vi har gjort vurderingen. Når vi forklarer dette, er det noe kundene våre utviser forståelse for.

Har endret praksis

Ya Bank har tilpasset seg Finanstilsynets retningslinjer, som betyr at kunder ikke får økt sin kredittramme uten selv å søke via et skjema på nettsiden, opplyser administrerende direktør Rune Strande til E24.

– I søknaden må de også opplyse om eventuelle endringer i inntekts- og gjeldsforhold siden kortet ble utstedt, samt ønsket kredittramme. Sammen med historikken vi allerede har på kunden legges dette til grunn for en kredittvurdering og eventuell kredittøkning, skriver han i en e-post.

Vilkårene for kredittkort er imidlertid ikke oppdatert ennå, men dette er i prosess, ifølge Strande.

Banken har implementert endringene i praksis for å følge Finanstilsynets retningslinjer.

– Samtidig vil vi fortsatt forbeholde oss retten til å nedjustere en kredittramme dersom forhold beskrevet i vilkårene tilsier at dette må gjøres, skriver Strande.

Les også

Finansministeren: – Vi må erkjenne at innskuddsgarantien vil bli endret

Les også

Nordmenn i betalingstrøbbel: Vil forby kredittkort-rabatter

Les også

Langer ut mot bankers «megler-pushing»

Publisert:

Her kan du lese mer om