DNB vil fortsette med kredittkort til unge kunder

Tirsdag morgen har regjeringen innkalt tilbydere av forbrukslån for å høre hvordan de tar ansvar som samfunnsaktører. DNB mener de gjør mye.

ØKT OMFANG: Regjeringen har innført gjeldsregister og strengere krav til finansforetakene om markedsføring av forbrukslån. Målet er å unngå at folk havner i gjeldsproblemer. Likevel har problemet økt i omfang.
Publisert:

Bakgrunnen for tirsdagens møte er at regjeringen over lengre tid med uro har sett på utviklingen i forbrukslånsmarkedet. Nå vil de vite hva de som tilbyr forbrukslånene, faktisk gjør, som låneytere og som samfunnsaktører, for å ivareta ansvaret de har for å opptre på en samfunnsnyttig og bærekraftig måte.

I en pressemelding forsikrer en av de inviterte aktørene, DNB, at banken deler bekymringen. Markedsveksten i usikret kreditt til forbrukere er mer enn doblet de siste ti årene.

Les også: (+) Slik vil de ørsmå bankene ta rotta på markedet

Får avslag

De understreker at de derfor har valgt det de selv kaller en «streng policy» ved salg av kredittkort og forbrukslån. Den inkluderer blant annet at DNB ikke tilbyr forbrukslån til noen under 23 år. Men de tilbyr låneformen like fullt og vil fortsette å tilby kredittkort til unge kunder som har økonomi som tilsier at de kan bruke det fornuftig.

Les også

Regjeringen kaller forbruks-bankene inn på teppet

– Vi har hatt en streng kredittpolicy i hele perioden og er varsomme ved markedsføring av denne typen kreditter. Over halvparten av de under 25 år som søker om kredittkort, får avslag, personmarkedssjef Ingjerd Blekeli Spiten.

Ansvarlig

Hun peker på at DNB har valgt bort aggressiv markedsføring og agentavtaler og mener bransjen må ta samfunnsansvaret sitt på alvor.

Møtet tirsdag er lukket, men det blir en pressekonferanse etterpå. Med på møtet er finansminister Siv Jensen (Frp), justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og barne- og likestillings- og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H).

Les også

Finanstilsynet mener DNB Eiendom brøt loven

Les også

Flere storbanker merker økt etterspørsel etter fastrentelån

Les også

Han har Norges minst fornøyde bankkunder

Publisert:

Her kan du lese mer om