Her kan du leie for å kjøpe bolig

Kraftig boligprisvekst og tøffere krav fra myndighetene har medført at stadig flere sliter må å komme seg inn i boligmarkedet. Nå popper nye modeller for boligkjøp frem – og de er populære.

ALTERNATIV FINANSIERING: Nå ser flere aktører mot alternative finansieringsmuligheter ved kjøp av bolig.
Publisert: Publisert:

Den kraftige boligprisveksten har hindret mange førstegangskjøpere fra å komme seg inn på markedet.

Kravet om 15 prosent egenkapital blir nær sagt umulig for unge uten støtte fra foreldrene.

Men det kan virke som mulighetene blir flere.

Sterk pågang

Boligbyggelaget Tobb i Trondheim har kjøpt hele den første blokken i boligprosjektet Lilleby, og har etablert et borettslag som skal drifte en såkalt «leie-før-eie»-modell.

Modellen gjør at leietagere kan sikre seg en bolig som utsetter kravet om 15 prosent egenkapital.

Modellen gir nemlig leietagerne retten til å kjøpe leiligheten gjennom kjøpsopsjon. Opsjonen sikrer at man har førsterett, men det er ingen forpliktelse.

I alt 51 leiligheter i den første blokken er under utbygging, men pågangen har allerede startet. Til nå har 400 førstegangskjøpere meldt interesse for leilighetene, ifølge Adressa (bak betalingsmur), som først omtalte saken.

– Vi ble litt overrasket, men det viser jo at det er et veldig stort behov. Alle som viste interesse er unge fra 25 til 35 år, sier Torbjørn Sotberg, administrerende direktør i Tobb, til E24.

Må leie i minst tre år

Sotberg sier at de ønsker å gi en mulighet for unge som ikke får hjelp fra foreldre.

– Denne gruppen vil ha store problemer med å komme seg inn på boligmarkedet, og mange vil hele tiden være på etterskudd. Disse har nå mulighet til å inngå leieforhold med oss, med rent faktiske lønnsinntekter og en økonomisk situasjon som forsvarer bokostnadene, sier Sotberg.

Tidligst etter tre år med leie, og senest etter fem, kan medlemmene kjøpe leiligheten. Modellen sikrer også at dersom boligprisene fortsetter å stige, vil prisøkningen være med på å skaffe leietageren egenkapital.

– Vi gir dem verdistigningen på boligen i perioden, som de på et senere tidspunkt, gitt at de har en verdiøkning, direkte kan spare opp og indirekte gi en verdiøkning, sier Sotberg.

Slik blir leiligheten Tobb Boligbyggerlag bygger i Trondheim seende ut.

Verdistigning vil dekke kravet om egenkapital

Hvis boligprisene stiger såpass at markedsverdien på boligen øker med mer enn 15 prosent i løpet av leieperioden, må kjøperen betale mer.

– Tobb gir bort verdistigningen inntil egenkapitalkravet er dekt opp, og en verdiøkning utover dette vil komme som en økning i prisen som kjøper rent faktisk betaler. Hvis boligprisene ikke øker vil det da bli et vanlig leieforhold, men kjøpsopsjonen gjør at sammenlignet med ethvert annet leieforhold vil bli en vesentlig fordel, sier Sotberg.

Det vil stilles en rekke krav til de som ønsker å leie leiligheter i prosjektet. Blant annet må de som inngår leiekontrakten være førstegangskjøpere, og kan ikke ha eid leilighet tidligere.

Leilighetene vil stå innflyttingsklare i juli.

Les også

Full forvirring om Sivs boliglånsregler

Alternativ boligfinansiering

Alternativ boligfinansiering er voksende i dagens marked, hvor mange sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

I fjor la Obos et lignende prosjekt på is, etter at kontraktene ble kritisert av Finanstilsynet og Forbrukerombudet.

Boligbyggelaget Tobb peker på at de nye leilighetene i Trondheim ikke vil bringe med seg uheldige avtaler.

– Vi har en enkel løsning å forstå, hvor det er en frivillighet, sier Sotberg.

– Vi har forhandlet fram avtaler som banken har akseptert en modell som gjør at vi følger prisutviklingen på bolig knyttet til den offisielle indeksen. Hvis boligmarkedet følger konsumindeksen vil dette være en fin reise for vedkommende, forteller han.

Leietagerne vil få tilbud om årlig rådgivning fra bankansatte, og dermed ha en frivillig mulighet til gjennomgang av verdiutviklingen på boligen, samt oppbygging av egenkapitalen.

– Vi ser på rentenivået, og forutsetter at avtaler blir etablert med relativ standard markedsmessig gode rentevilkår, sier Sotberg.

Forbrukerombudet er positive

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad, stiller seg positiv til den alternative finansieringen på Tobb-leilighetene i Trondheim.

– Vi har hatt møte med Tobb før jul, der de fremla konseptet. Det er ikke noe vi har reagert på, og overordnet er vi begeistret for nye konsepter som gjør det enklere å komme inn på boligmarkedet, sier Skjelbostad til E24.

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad.

Forbrukerombudet ser på balanse og forståelighet rundt avtaleverkene for brukerne.

– Siden denne type konsepter er nytt for forbrukere flest, og ofte retter seg mot en sårbar gruppe på boligmarkedet, er det viktig at markedsføringen er tilstrekkelig veiledende. Vårt inntrykk er at konseptet Tobb legger fram er nettopp det, sier Skjelbostad.

– Her har forbrukeren fått en fast pris å forholde seg til, og en potensiell prisstigning vil tilfalle forbrukeren.

– Verdiøkningen skal bygge opp egenkapitalen, men hva vil skje dersom verdiøkningen ikke finner sted?

– Man vil ha opsjon på å kjøpe, men du må ikke, sier Skjelbostad.

Hun peker på at leietager kan da eventuelt avslutte leieforholdet, uten videre konsekvenser.

– De gir bort verdistigning inntil egenkapitalen er dekket opp, utover dette vil det komme en prisøkning som kjøperen faktisk betaler. Leietager har kjøpsrett, men ikke plikt.

Storebrand tester alternativt boliglån

Det er flere som nå ser til alternative løsninger på boligfinansiering. Storebrand undersøker i disse dager interessen for boliglån der renter erstattes av felles eierskap mellom bank og kunde.

– Flere grupper i befolkningen har ikke tilgang til boligmarkedet i dag. Ideen vi tester, innebærer ikke særfordeler for noen. Det er en tilpasning til endrede behov i samfunnet og gir muligheter for en bredere del av befolkningen til å eie sin egen bolig, sier Kristin Nøkleby Holth, konstituert kommunikasjonsdirektør i Storebrand.

Les også

Storebrand lodder stemningen for islamske boliglån

Boliglånet vil erstatte rentene med leie til banken. Da vil en kjøper finne en bolig og deretter kjøpe den sammen med banken til en viss andel innskutt egenkapital. Deretter leier kjøperen boligen av banken. Leien fungerer som avdrag på lånet, og kjøperen vil etter hvert en stadig større andel av boligen.

Publisert: