Skatt og moms på Airbnb-utleie

Privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom virksomheten har «et visst omfang» og «en viss varighet».

POPULÆRT: Det er blitt en trend å innkvartere seg hos private mennesker når man er på ferie. Det sosiale reisenettstedet Airbnb.com har samlet et nettverk av boliger og leiligheter i hele verden.
Publisert:

Det er deler av konklusjonen etter at Skattedirektoratet har vurdert en forespørsel fra en privatperson som planla å kjøpe to leiligheter for å leie dem ut via Airbnb, skriver Dagens Næringsliv. Andre kriterier som må være oppfylt for at utleien skulle regnes som virksomhet, var blant annet at utleien er «egnet til å gi overskudd» og at det drives for eiers regning og risiko.

Å leie ut via Airbnb eller lignende nettjenester er blitt populært, men mange i reiselivsnæringen har vært lite begeistret for konkurransen fra private som tilsynelatende har vært underlagt andre skatteregler enn dem som driver profesjonelt. Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er glad for den siste avklaringen.

– Det er viktig at utleieaktivitet som allerede er skattepliktig i dag, beskattes. Bare utleie i svært korte perioder, under minimumsbeløpet eller i en liten del av en leilighet du bor i selv, er skattefritt, sier hun.

– At Skattedirektoratet vil håndheve skattereglene slik at kommersiell utleie beskattes, er viktig for å få rettferdighet mellom aktører i bransjen.

Les også

Ny overnattingsrekord for hotellene i juni

Les også

Leieboerforeningen vil begrense Airbnb-utleie

Les også

Advarer norsk reiseliv mot digital etterslep

Publisert:

Her kan du lese mer om