Økonomiekspert: Bind før det er for sent: Nå stiger fastrenten

Etter at fastrenten har rast nedover i halvannet år, har trenden snudd. Bind før det er for sent, oppfordrer ekspertene.

Fortsatt gunstig: Fastrentene har gått litt opp, men er fortsatt gunstig hvis du vil sikre noe av lånet.

Publisert:,

Går oppover. De fleste bankene har de siste månedene satt opp renten på fastrentelån.

– Bunnen er sannsynligvis passert. Men for dem med høye boliglån er rentebinding fremdeles en meget gunstig forsikring mot høyere renteutgifter de kommende årene, sier redaksjonssjef i Dine Penger, Günther Bache.

Ekspertene venter ikke at Norges Bank på dagens rentemøte vil endre styringsrenten, som har stått fast på 1,5 prosent siden 14. mars.

Les også: Billig lån i lang tid

Rimeligste tilbud.Mens du i starten av september kunne binde på 3,67 prosent effektiv rente i fem år, er rimeligste tilbudet i dag 3,8 prosent.

Storbankene tilbyr flytende rente fra 3,6 prosent på lån over to millioner kroner. Se tabellene nederst i saken.

Tar tid: – Man ser ingen løsning på problemene i eurosonen før tidligst i 2014, mener Roger Bjørnstad sjeføkonom i Pöyry.

Foto: Varg Aamo

– Hvor mye renten vil stige de kommende årene, avhenger av utviklingen i eurosonen. Man ser trolig ingen løsning på disse problemene før tidligst 2014. Hvis løsningen er dramatisk, vil man i 2015 kanskje kunne regne med en boliglånsrente på 5,5 prosent. Men jeg ser uansett for meg et lavrentescenario i lang tid fremover, sier sjeføkonom i Pöyry, Roger Bjørnstad.

Günther Bache mener det kan være smart å binde renten på halve boliglånet i fem år og beholde fleksibiliteten med flytende rente på den andre halvdelen.

– Får du problemer om renten stiger, må du bare binde. Og selv om du tåler 5-6 prosent rente, hvorfor ikke binde rundt 3,8 prosent og være fornøyd, spør Bache.

Les også:Prisene på eneboliger falt mest i oktober

Tror på lavere rente. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Terra-Gruppen, tror ikke at bunnen for fastrenten er nådd. Han tror den flytende boliglånsrenten vil falle ned mot tre prosent.

– Renten kommer til å falle betydelig og vil ikke stige de neste fem årene. Man bør derfor ikke binde renten. Jeg håper Norges Bank åpner for kutt i løpet av vinteren. Gjør de ikke det, må vi regne med at kronekursen styrker seg kraftig og skaper ubalanser i norsk økonomi, sier Andreassen.

Skal mye til: Det må gå enda dårligere i verdensøkonomien for at rentene skal ytterligere ned, mener Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Foto: Moment Studio

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Økonomisk Institutt på Universitetet i Oslo tror på sin side at det skal mye til for at renten skal gå ytterligere ned.

– Da må det gå enda dårligere i verdensøkonomien, sier hun.

Hun tror fastrenten sakte vil øke, men ser ikke for seg at Norges Bank vil øke styringsrenten før nyttår. Først om fem år venter hun et stabilt rentenivå.

– Da vil vi kanskje komme tilbake til det nivået vi hadde før finanskrisen, med en rente på rundt seks prosent, kommenterer Ulltveit-Moe.

Følg Dine Penger på Facebook

Slik har fastrentene gått det siste året

Starter å gå opp: Grafen viser fastrentenivået i Dine Pengers faste utvalg av banker, som dekker det aller meste av lånemarkedet i Norge. Etter å ha gått jevnt nedover i noen år, har fastrentene nå tippet litt oppover.

Mot fastrente

  • Historisk sett er flytende rente billigere over tid.
  • Binder du renten på et ugunstig tidspunkt og den flytende renten blir lavere over lengre tid, taper du penger.
  • Fastrente er mindre fleksibelt. Vanligvis kan du ikke bruke avdragsfrihet, øke lånet, nedbetale eller refinansiere når det passer deg.
  • Vil du ut av lånet eller betale tilbake før bindingstiden er ute, kan du risikere å betale overkurs, hvis renten har gått ned siden du inngikk lånet. Tapet er fradragsberettiget.

Finn dine tall: Bruk Dine Pengers fastrentekalkulator til å finne tall for din bolig. Kalkulatoren finner du her

For fastrente

  • Du er sikret mot renteøkning. Fastrente på hele eller deler av lånet er et alternativ for dem som ikke tåler at den flytende boligrenten stiger til 6-7 prosent.
  • Du vet nøyaktig hva du skal betale i renter og avdrag hver måned. Forutsigbarhet gjør det lettere å planlegge.
  • Fastrente er gunstig, dersom den flytende renten blir høyere. Da har du lavere utgifter. Samtidig er det mulig å gå ut av fastrentekontrakten og få tilbake penger, ved å selge til underkurs. Gevinsten er skattepliktig.


Beste fastrente med tre års binding

Om tabellen: Rentetallene er hentet fra Finansportalen.no 30. oktober 2012. Effektiv rente er beregnet for lån med løpetid på 20 år.

Beste fastrente med fem års binding

Om tabellen: Rentetallene er hentet fra Finansportalen.no 30. oktober 2012. Effektiv rente er beregnet for lån med løpetid på 20 år.

Beste fastrente med ti års binding

Om tabellen: Rentetallene er hentet fra Finansportalen.no 30. oktober 2012. Effektiv rente er beregnet for lån med løpetid på 20 år.

Her kan du lese mer om