Legger ut eiendommer for salg

En større portefølje av REMA- og Europris-eiendommer er sammen med tre andre eiendommer til salgs for rundt 500 millioner kroner.

SELGER: Ole Robert Reitans Rema-system kvitter seg med butikkeiendommer.
Publisert: Publisert:

Det er Heilo Eiendom som har fått oppdraget med å selge to separate porteføljer med handelseiendommer, bestående av henholdsvis fem Rema-butikker og 14 Europris-butikker. Sistnevnte portefølje er geografisk spredt fra Østfold i sørøst til Finnmark i nord. Rema-porteføljen ligger på nordvestlandet og i Midt-Norge.

I tillegg til disse eiendommene skal Heilo Eiendom selge ytterligere noen handelseiendommer, blant annet en Expert-butikk på Lillehammer, en Bunnpris-forretning i Steinkjer, samt en Mekonomen-butikk på Elverum.

Erfaring
I november solgte Heilo på vegne av Reitan Eiendom 25 tidligere Lidl-eiendommer, der den samlede salgssummen ble over 700 millioner kroner.

De 14 Europris-butikkene er gjennom et Luxembourg-basert fond eid av Retail Property Invest, som kjøpte opp eiendommene før finanskrisen. Fondet hadde ifølge Sverre Smedberg i Heilo Eiendom ambisjoner å bli store i Norge og eie handelseiendommer for flere milliarder kroner, med Fazenda som forvalter.

Etter finanskrisen er strategien det motsatte, å selge seg ut igjen. De fem Rema-butikkene er eid av selskaper tilknyttet Reitan Eiendom. 95 prosent av arealene er utleid til Rema 1000 Norge. De fem Rema-butikkene er ført opp i perioden 2004-2011 og har ifølge Sverre Smedberg i Heilo Eiendom en "veldig god standard".

Strategisk
- Samtlige butikker ligger strategisk i handelssentra eller ved knutepunkter, sier Sverre Smedberg til NEnyheter.

De 14 Europris-butikkene er ifølge Smedberg stort sett nybygg. Elleve av dem er oppført fra 2006 til 2008, mens enkelte bygg er fra slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000-tallet. Tolv av eiendommene er utleid til Europris Butikkdrift AS, men det er også Rema 1000- og Kiwi-butikker i porteføljen.

Mange kjøpere
- Hvem ser dere for dere som potensielle kjøpere denne gangen?
- Vi er helt åpne, men ettersom eiendommene ligger geografisk spredt, blir det sannsynligvis flere kjøpere som enten kjøper én eiendom eller mindre porteføljer.

Sverre Smedberg har god tro på at lokale investorer vil by, og de byr til dels høyt.

- I den forrige porteføljen vi var ute med, fikk vi inn noen bud fra lokale investorer på enkelteiendommer som var helt på høyde med porteføljetilbydere. Vi har fått henvendelser på mer eller mindre alle eiendommene, sier han.

De 14 Europris-butikkene gir samlede leieinntekter på 22,8 millioner kroner i året, netto leie på 21,2 millioner, og har en samlet arealflate på ca 20 000 kvadratmeter. Gjennomsnittlig husleie er 1138 kroner kvadratmeteren, gjenværende kontraktstid ca. syv år. For Europris-porteføljen ventes et yieldnivå fra 7 prosent og opp til 8,prosent.

7,4-7,5 prosent
- Noen av butikkene har høyere leieinntekter i forhold til andre, som slår ut på gjennomsnittet, men et vektet avkastningskrav for porteføljen på 7,4-7,5 prosent er realistisk, sier Smedberg. Det gir en prising på drøyt 290 millioner.

Leiene for Rema-butikkene er 75 prosent KPI-justerte, men leieavtalene er lange (13 år i snitt) og leietakeren robust, som trekker ned yieldkravet. Rema-butikkene gir årlige leieinntekter på 10,25 millioner.

- Her forventer vi en yield rundt 7 prosent, sier Smedberg. Det priser disse eiendommene til snaue 140 millioner kroner, altså 430 millioner for de to porteføljene. Med de andre butikkene som skal selges i tillegg, kan den totale salgssummen bli over 550 millioner kroner.
Snarlige bud
Heilo sendte nylig ut en teaser til noen utvalgte investorer og ble ferdige med prospektene 18. mai.

- Det har vært mangel på gode prosjekter i markedet en stund, og vi har stresset og jobbet nærmest døgnet rundt med å få ut prospektet i mai for å få inn bud før sommeren. Vi har ennå ikke mottatt noen konkrete bud, men håper å få bud og aksept rundt 1. juni. For enkelte av eiendommene vil vi nok holde på til over sommerferien, og vi venter uansett ikke overtakelse og oppgjør før etter sommeren, sier Sverre Smedberg.

Flere nyheter om næringseiendom på NE Nyheter

Publisert:

Her kan du lese mer om