P-vakten mente denne billetten ikke var synlig, nå har Tone (69) vunnet i retten

Tone Melvær (69) fikk gebyr fordi denne parkeringsbilletten ikke var synlig nok. I en fersk kjennelse fra Lagmannsretten slås det fast at Q-Park aldri skulle ha skrevet ut boten.

SYNLIG NOK? Her er bildet Tone Melvær (69) knipset av sin gyldige p-billett sammen med boten hun fikk på Bøler senter i 2013. Nå fastslår Lagmannsretten at kontrollavgiften var ugyldig. Den røde sirkelen er lagt til av E24.
Publisert:

– Jeg er kjempefornøyd. Retten sier akkurat det jeg har forsøkt å få frem: At parkeringsbetjentene bør gjøre en bedre jobb med å sjekke billetten før de skriver ut bot, sier Tone Melvær (69) til E24.

10. september 2013 ble hun ilagt 760 kroner i kontrollgebyr av Q-Park på Bøler senter i Oslo.

Årsak: Hennes gyldige p-billett oppfylte ikke kravet til «kvalifisert synlighet».

Den mye omtalte saken har siden gått flere runder i retten (se faktaboks).

Nå har et flertall i lagmannsretten gitt henne rett i at det var ikke grunnlag for å ilegge kontrollavgiften.

Stridens kjerne er at billetten lå i en fordypning i dashbordet, som gjorde at den var synlig fra en vinkel, men vanskelig å se fra en annen.

MELDTE SEG SOM ADVOKAT: Sigurd Vestrheim lot seg provosere at Tones Melværs gebyr, og valgte å ta saken på prinsipielt grunnlag.

I kjennelsen heter det at parkeringsbetjenten kunne ha fått øye på Tones parkeringsbillett:

  • Parkeringsbetjenten kunne «lett» ha sett p-billetten dersom han gikk bort til siden av bilen, i stedet for å stå helt foran, påpeker dommerne.
  • Kontrolløren må uansett gå bort til bilen for å sjekke at tidspunktet på p-billettene er gyldige, og da ville han sett p-billetten.

Kontrolløren viste til at kvitteringen «ligger feil», og at Melvær måtte betale selv om det var løst billett», står det å lese i kjennelsen.

Les også

– Jeg pekte på billetten, og da sa han «den ligger feil»

Ulike billedbevis

Melvær har hele tiden fremholdt at det var fullt mulig å se p-billetten, og at hun også gjorde kontrolløren oppmerksom på den da hun kom tilbake til bilen og så at han skrev ut bot.

Retten har trodd henne på dette.

(Saken fortsetter under bildet.)

TAPTE: Tone Melvær (69) sitter med sin advokat Sigurd Vestrheim i tingretten i januar 2014. Saken ble avvist grunnet «manglende rettslig interesse», men Tone anket.

Samtidig har Melvær erkjent at kvitteringen ikke var synlig i en spesiell vinkel forfra, siden dashbordet hadde en forsenking.

Det er nettopp denne vinkelen Q-Park bruker i sine billedbevis.

Q-PARKS BILDE: I billdevinkel forfra kan ikke Tones parkeringsbillett sees.

I deres bilder av Tones frontruten kan ikke p-billetten sees.

Melværs eget billedbevis er tatt i en vinkel fra siden, og her er billetten klart synlig.

Lagmannsretten mener det er Q-Park som sitter med bevisbyrden, og gir parkeringsselskapet kritikk for firkantet tilnærming til bevissikringen:

«Kontrolløren kunne under kontrollen – slik saken er opplyst for lagmannsretten – lett ha avklart saksforholdet nærmere og tatt nødvendige bilder.»

«Kontrolløren var i stedet opptatt av å ta bilder med ståsted foran bilen – noe som antas å være i samsvar med selskapets vanlige praksis ved bevissikring», skriver retten.

Håper på praksis-endring

– Selv om det har tatt lang tid, har vi nå endelig fått fastslått at Tone ikke skulle vært ilagt kontrollgebyret høsten 2013, sier hennes advokat Sigurd Vestrheim til E24.

– Ja, det er riktig at et flertall i lagmannsretten har kommet til at det ikke skulle vært ilagt bot i hennes konkrete tilfelle, sier Q-Parks advokat Martin Minothi Lüttichau til E24.

Melvær håper avgjørelsen kan hjelpe andre som ilegges kontrollavgift tross gyldig p-billett.

– Jeg håper det kan føre til at parkeringsbetjentene blir mer forsiktige i fremtiden, sier hun.

Hver tredje parkeringsbot som klages inn til Parkeringsklagenemnda, er ilagt fordi p-billetten ikke er «godt synlig».

Og som E24 tidligere har skrevet, er det ikke bare Tone som lar seg provosere over hvordan parkeringsselskapene praktiserer synlighets-kravet.

– Gir ingen prinsipiell avklaring

Ifølge Q-Parks advokat er det imidlertid lite i dommen sier tilsier endret praksis.

– Jeg forstår at Melvær har vært opptatt av en mer prinsipiell avklaring om hva som gjelder i slike gråsone-tilfeller. Det er Q-Park også, men det har vi ikke fått, sier Lüttichau.

– Du sier denne kjennelsen ikke gir føringer for parkeringsselskapene?

– Nei, dessverre går retten bare konkret inn i hennes tilfelle, men kommer ikke med en vurdering av hva kravet til «godt synlig» innebærer. Så selv om retten godtok at Melværs billett lå i en forsenking i dashbordet, vil det ikke gjelde for andre som kjører biler med annen forsenking, mener advokaten.

Han oppfordrer bilister til å legge p-billetten helt foran i frontruten.

– Det er en enkel måte å sikre seg mot kontrollgebyr, og gjør at vi slipper saker som dette, sier han.

Årelang strid

Da Melvær ble ilagt boten i september 2013, klagde hun først til parkeringsselskapet og fikk avslag. Deretter klagde hun til Parkeringsklagenemnda, parkeringsbransjens eget klageorgan.

De ga full støtte til Q-Park. Ifølge nemnda var det ikke noe krav om at betjentene måtte gå bort til frontruten og sjekke nærmere.

Melvær godtok ikke beslutningen, skaffet seg advokat og saksøkte Q-Park.

Men da saken kom opp i tingretten, hadde Bøler senter – hvor Tone parkerte – fått så mange klager fra E24s lesere, at de hadde valgt å betale boten på boten på Tones vegne.

Det skulle vise seg å kludre til saken: Med boten betalt, riktignok av en tredjepart, mente tingretten at det ikke lenger fantes rettslig grunnlag for å behandle saken.

De avviste den, en beslutning lagmannsretten senere fastslo var feil. Derav behandlingen som nå endte at Melvær fikk medhold.

Publisert:

Her kan du lese mer om