Sjekk om du må skatte av bompengene

Får du dekket bompenger av jobben, kan du måtte skatte av alt - eller ingenting. Sjekk reglene og hva du må gjøre i selvangivelsen.

DYRT: Bompasseringer kan koste skjorta - som her, inn til Oslo sentrum fra Kongsveien. Hvis jobben betaler, må du være forberedt på å skatte av goden dersom du kjører til og fra hjemmet.
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Bompengeskatt. De som får spandert bompenger av jobben, kan glede seg over en gode som fort er verdt et titalls tusen kroner over et år med hyppige bompasseringer.

Men når skattefuten har gjort sitt, kan fordelen vise seg litt mindre lønnsom enn først antatt.

Privat eller jobb. I verste fall må du skatte 100 prosent av et bomabonnement som jobben din tar regningen for. I den andre enden kan du slippe å skatte noe som helst.

Hovedspørsmålet er dette: Har du mottatt en privat fordel av bompasseringene? Det er nemlig det som utløser skatteplikten.

Har bomabonnementet derimot kun blitt brukt i arbeidssammenheng, skal du heller ikke skatte.

Les også:Sjekk om du må skatte av pokerspillingen

Til og fra jobb er privat. Men grensen mellom jobb og privat er ikke alltid opplagt. Det kan være naturlig å tenke at bilturen igjennom bommen til og fra jobb er en arbeidssammenheng - og at du derfor slipper skatt.

KONTROLLSJEKK: Dersom du ikke passerer bomstasjon mellom hjemmet og jobben på arbeidsgivers regning - men likevel får oppført bomabonnementet som skattepliktig frynsegode i selvangivelsen - så bør du stusse. - Jeg ville strøket beløpet og forklart at det brukes i yrkessammenheng, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen Rolf Lothe.

Slik er det ikke i Skattetatens øyne:

Bompasseringer mellom hjemmet ditt og jobben som betales av arbeidsgiver, regnes som en privat fordel som er skattepliktig.

Og dersom du daglig passerer bommen til og fra arbeidet med et bomabonnement betalt av jobben, må du skatte 100 prosent.

- Da blir den private fordelen så stor at hele bomabonnementet er skattepliktig, selv om du også bruker det i yrkessammenheng, forklarer skatteekspert og fagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe til Dine Penger.

Les også:Slik deler dere rentefradraget som samboere

Plusses på lønnen. I så fall skal hele årsprisen for bomabonnementet stå som skattepliktig fordel i selvangivelsen, og plusses på lønnen din i selve skatteutmålingen.

- Betaler arbeidsgiver for eksempel 3.000 kroner i måneden for bomabonnementet, blir det som om du får 3.000 kroner ekstra i månedslønn i selvangivelsen, sier Lothe.

Og med høyere lønn, skattes du også mer. Hvor mye avhenger av hva du tjener fra før.

Kan være litt privat. Dersom du ikke har en bompassering til og fra jobb, er du etter alt å dømme også fritatt bompengeskatt.

- I praksis vil da yrkesbruken være så betydelig at du heller ikke skal skatte, selv om du bruker bomabonnementet i enkelte private ærend innimellom, forklarer eksperten.

Men det finnes en mellomting: Reiser du sporadisk til og fra jobb og på andre private ærend slik at den private bruken nærmer seg yrkesbruken i hyppighet, kan Skatteetaten kreve at du likevel skatter for en del av bomabonnementet. Satsen kan fastsettes ved skjønn, men blir i de fleste tilfeller 50 prosent.

Les som abonnent på DP+:Fradragsskolen

Skal allerede stå. Arbeidsgiver er pålagt å innrapportere skattepliktige fordeler. Har du fått betalt skattepliktige bompenger, skal beløpet derfor allerede stå i selvangivelsen.

Lothe råder likevel alle til å gjøre en rask sjekk:

- Det enkleste er å spørre deg selv om du passerer en bom på vei til jobben. Er svaret nei, skal du i de fleste tilfeller ikke skatte. I så fall ville jeg strøket beløpet i selvangivelsen og forklart i et vedlegg at bomabonnementet brukes i yrkessammenheng, råder Lothe.

Skattepliktige bompenger skal føres i post 2.1.1 som frynsegode.

NB! Dersom arbeidsgiver betaler for stykkvise passeringer og ikke en fast månedspris eller årspris, vil alle private enkeltpasseringer være skattepliktige. Det kan likevel ses bort i fra mindre faktiske fordeler ved bruk av arbeidsgivers klippekort.

Bompenger som du har lagt ut og fører i reiseregninger vil ikke bli skattlagt, så lenge de hører til jobbreiser som er utført.

Tre scenarioer: Må jeg skatte av bompengene?

Scenario 1: Du har et bomabonnement betalt av arbeidsgiver som du bruker mellom møter, på oppdrag eller på andre jobbrelaterte reiser. En sjelden gang i blant passerer du også bomringer i privat ærend.

Må jeg skatte?Nei. Når bompasseringene i all hovedsak skjer i arbeidssituasjoner, skal du ikke skatte noe som helst av bompengene arbeidsgiver betaler.

Scenario 2: Du bruker bomabonnementet på arbeidsrelaterte oppdrag. I tillegg har du du en bompassering mellom hjemmet ditt og jobben som du kjører igjennom til daglig.

Må jeg skatte?Ja! Bompasseringene på vei til og fra jobb regnes som en privat fordel, og med hyppig daglig bruk blir hele bomabonnementet skattepliktig som frynsegode. Er det allerede ført i post 2.1.1. i selvangivelsen, lar du det stå. Hvis ikke bør du føre det inn.

Scenario 3: Du bruker bomabonnementet i yrkessammenheng. Du bruker det også i en del private ærend, og sporadisk i bompasseringer til og fra jobb (men ikke daglig).

Må jeg skatte?Ja, når privat bruk nærmer seg yrkesbruk i hyppighet skal du vanligvis skatte 50 prosent av bomabonnementet. Satsen kan likevel variere ved en skjønnsmessig vurdering av den private bruken.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Disse frynsegodene er ikke skattepliktige

  2. Slik regner du ut mobilskatten

  3. Se hva ekspertene svarte: – Kan jeg få fradrag for oppussing?

  4. Sjekk om du må skatte av pokerspillingen

  5. Fristen for å endre selvangivelsen går ut ved midnatt: Ti tips i siste liten