Boligprisene i Norge steg i februar

Eiendomsprisene i Norge steg 0,9 prosent nominelt i februar.

Publisert:

Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Justert for sesongvariasjoner steg boligprisene 0,5 prosent.

– Boligprisene steg i februar i alle områder i landet med unntak av Bergen, Kristiansand og Stavanger. Sterkest oppgang i boligprisene var det i Nord-Norge, Midt-Norge og Oslo, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sammenlignet med samme periode i fjor har boligprisene steget 3,6 prosent.

De siste årene har februar vært en noe dårligere måned i boligmarkedet enn januar.

I januar 2020 gjorde boligprisene et større hopp enn ventet, med en nominell prisvekst på 3,3 prosent. Det ga en tolvmånedersvekst i boligprisene på 3,2 prosent.

Boligprisene i Norge er nå 3,6 prosent høyere enn for et år siden.

Ny omsetningsrekord

I februar ble det solgt 7.126 boliger i Norge, 8,9 prosent flere enn i februar 2019. Så langt i år er det solgt 14.517 boliger i Norge. Det er 4,8 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Veksten i antall omsetninger fortsetter i februar, og det er ny omsetningsrekord for en februar måned å være. Hvis denne trenden vedvarer, vil 2020 bli nok et rekordår i boligmarkedet etter 2018 og 2019, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Også volumet av boliger på markedet var høyt i februar 2020. 7.562 boliger var til salgs i februar, noe som er 9,9 prosent flere enn i februar 2019.

Ifølge Eiendom Norges månedlige boligprisrapport tok det i gjennomsnitt 65 dager å selge en bolig i februar 2020. Det er en nedgang fra 67 dager i januar. Oslo hadde den raskeste salgstiden med et gjennomsnitt på 30 dager. Tregest gikk det i Stavanger, med et gjennomsnitt på 92 dager.

Kan påvirke vårslippet

Vanligvis kommer det mange boliger for salg i vårmånedene, og volumet på markedet øker markant. Man snakker derfor gjerne om et «vårslipp» i boligmarkedet.

Lauridsen tror det høye volumet av boliger i januar og februar kan føre til et noe svakere vårslipp denne våren, fordi boliger som normalt ville blitt holdt igjen til våren ble lagt ut allerede i årets første måneder.

– Det mest overraskende med februartallene er at volumet fortsetter opp i så sterk grad. 2019 var rekordår både når gjelder antall boliger som ble lagt ut, og antallet som ble solgt. Når det da fortsetter inn i 2020 med såpass solid vekst, var nok det noe mer enn vi hadde ventet, sier Lauridsen.

Ser ingen korona-effekt

Eiendom Norge-sjefen ser ingen tegn på at utbruddet av korona-viruset påvirker boligmarkedet.

– På kort sikt tror jeg ikke det får noen innvirkning. Hvis det skulle påvirke boligmarkedet måtte det være fordi det påvirker øvrige drivere, som renten eller arbeidsledighet. Jeg tror ikke folk holder seg hjemme fra visning på grunn av viruset, og jeg tror på en fortsatt flat renteutvikling, sier Lauridsen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror boligprisveksten kan påvirke Norges Banks rentebeslutning 19. mars.

– Det er en klart solid oppgang i boligprisene. Ser man januar og februar under ett, så er det isolert sett en utvikling som nok gjør Norges Bank lite lysten på å sette ned renten, sier Haugland til E24.

Hun legger likevel til at hun tror korona-effekten vil veie tyngre.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror koronaviruset kan påvirke renten, men ikke nødvendigvis boligmarkedet.

– Boligprisveksten understreker at vi ikke kan se bort ifra risikoen for et nytt løft i boligprisveksten. Men korona-effekten gjør at alt blir usikkert, både utviklingen i økonomien, boligmarkedet og med renten, sier sjeføkonomen.

Hun tror at dersom Norges Bank ser en såpass svak utsikt i den norske økonomien at de kutter renten, vil det ikke være en kraftig driver i boligprisveksten.

– Det er to motstridende effekter. Om koronaepidemien blir veldig tydelig negativ i norsk økonomi, vil det tilsi rentekutt, som i seg selv vil gi høyere boligprisvekst. Men det betyr også svakere arbeidsmarked, som trekker i motsatt retning, sier Haugland.

Slik utviklet prisene seg i de største byene

Boligprisene i Trondheim steg sterkt i februar. I både Stavanger steg prisene både nominelt og justert for sesongvariasjoner, mens Bergen fikk en nominell nedgang, men oppgang justert for sesongjusteringer.

Oslo: Nominell: 1,5 prosent. Sesongjustert: 0,6 prosent.

Bergen: Nominell: −0,2 prosent. Sesongjustert: 0,2 prosent.

Trondheim: Nominell: 2,6 prosent. Sesongjustert: 1,0 prosent.

Stavanger: Nominell: −1,3 prosent. Sesongjustert: −1,0 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no